Eger - hetilap, 1885

1885-05-05 / 19. szám

% % % % % % I': I % € % I Van szerencséin a t. ez. biztosító közönség szives tudomására hozni, hogy a Budapesten székelő „Magyar franczia biztosító részvény társaság“ főügynökségét, Eger és vidékére elfogadtam, és működésemet meg is kezdettem. Társaságom biztosit, tíiz- jég és szállítmány károk ellen, valamint az ember életére minden ismert combiuátio szerint. A tűzágban úgy a dijakra, mint a fizetési feltételekre nézve, messzemenő kedvezményeket nyújt; a jég biztosítás terén ez idénre is fentartotta azon gazda közönségünk kiváló tetszésével találkozott dij üzetési módozatot!, melyhez képest a biztosítottnak az alapdijból mindjárt a biztosítás megkötésekor 50 illetve 20%-nyi dijleengedés adatik, amely dijleengedés aztán csupán kár esetén és csak a jégverést szenve­dett tételekre nézve lesz az ismert módon utántizetendő, illetve a megállapított kárösszegből levonandó. Szin­tén fenn lett tartva azon nagy horderejű kedvezmény is, hogy aratási és cséplési költség csupán teljes ká­roknál jö leszámításba és hogy előforduló káresetekben a biztosítás kötésekor alkalmazott egységárak még akkor is fenntartatnak, ha a piaczi ár a jégverés idején alacsonyabban állna is. Midőn biztosításai, társaságomnál való eszközlésére tiszteletteljesen felkérem egyszersmind minden e .szakmába vágó felvilágosítás megadására késznek nyilatkozom. T^. , Kiváló tisztelettel: BAUER ARMIN, a „Magyar franczia biztositó társaság“ fóügyuöke. (lom st—8 Eger, főutcza 189. sz. az „Egri takarék pénztár iroda helyiség épületében. % t % % § I % I % i Uj magyar irodalmi termékek. Kaphatók 3ZOLCSÁNYI GYULA könyvárus által EGERBEN. Ezeregy éjszaka. Arab regék Galland, Habicht, Vö­rösmarty és többek kiadásai után rendezte Nán­dor Gy. Képekkel I. II. köt. . . . . 4 4o Mikszáth K. A tekintetes vármegye. Igaz történetek 3 — Maszlaghy F. Mai jellemek. Beszélyek . . . 1 50 Braddon M. E. Az arany borjú. Regény. 3 köt. Ossib Schubin. Becsület. Regény .... Jókai M. Enyim. tied, övé. 6 köt. (6 fit helyett) — „ — Arany ember. 5 köt. (5 fit helyett) . — „ — És mégis mozog a föld. 6 köt. (ti frt hely.) — „ — A véres kenyér. A szegénység útja . — „ — Föld felett és viz alatt .... — „ — Az élet komédiásai. 7 köt. (7 frt helyett). — „ — Szép Mikhál. 3 köt. (3 frt. helyett) . — „ — Egy hírhedett kalandor. 3 köt. (3 frt h.) Jókai M. Szabadság a bó alatt. 4 köt. (4 frt helyett) 2 60 — „ — Egész az északi pólusig 2 köt. (2 frt h.) 1 — — „ — Görög tűz. Elbeszélések. 3 köt. (3 frt h.) 1 70 — „ — Egy az Isten. 5 köt. (6 frt helyett) . .3 — Dante A Divina commediája. A tisztitóhely 1-ső fűz. 1 — J Benedek E. Székely tündérország. Népmesék és bal- \ ládák ..................................................................................3 — j p Ezeken kívül minden, bárki által hirdetett munka, jf; nélkül szereztetik meg. 2 50 1 — 2 40 2 80 3 50- 70- 90 3 50 1 50 1 50 Werner Gy. Az ő regénye. Verses mű . . . 1 Arnóthi. Az erki pap Egy in. Abraham a Sancta Clara élete Adam E né. A magyarok hazája .... 1 Duruy V. Világtörténelem................................................3 S oayus E. A magyarok egyetemes története. Jutá­nyos kiadás. 2 köt. (5 frt helyett) . . .3 Id. Görgey István. 1848. és 1849-ből. Élmények és benyomások ........ 2 Dr. Bozóky A. Római világ. Művelődéstört. rajzok I. kötet. ....... Wertheimer E. Ausztria és Magyarország a XIX század első tizedében. I. köt. 1. 2. fele Csuday Jenő. Zrínyiek a magyar történelemben 1566—1074 .......................................................... Bihary P. Általános és hazai művelődéstörténet. 2 kötet ......... Thierry . Elbeszélések a római történetből az V. században. Ford. dr. Öreg János .... Brassey. Utazás a „Napsugáron“ .... Verner Gy. Kéraban a vasfejű . . . . .2 Ujfalvy-Bourdon M. Utazása Páristól Samarkandig. 117 képpel .................................................................... ha raktáron nem találtatnék, általam árfölemelés 1685. Eger, e'rs. lyc. nyomda.

Next

/
Oldalképek
Tartalom