31 találat (0,395 másodperc)

Találatok

1. 1899-02-05 / 6. szám
[...] 5 TOLNA VARHEGYE 3 Hirsch István m kir főerdőtanácsos két napig [...] Sipos Imre plébános ugyanott Bődy István szántói káplán Éber Géza szabadságolt [...] Ugyanis e napon tartja esküvőjét Feuer s tahi er Ferenc Kunic [...] Feuersthaler Terézt pedig Pázsit zky István és Feuer s t a h 1 [...]
2. 2008-03-20 / 67. szám
[...] Müller Ernő a bemutatót szer­vező Feuer M M Bt ügyvezetője szerint [...] pályázaton a felújí­tásra amelyet Szombati Ist­ván restaurátor végez Az orgonát Temesváron [...] érkezett ti­zenegy kispolgárt köszön­tötte Dobri István polgár mester Minden család négyezer [...]
3. 2011-10-23 / 42. szám
[...] FI­GYELEM Intézményünk jelenleg a Szent István tér 15 17 szám alatt [...] 0620 916 52 34 HORVÁTH ISTVÁN polgármester Október 25 én kedden [...] ZENÉS GYERMEKMŰSOR HÁUSZER BEÁTÁVAL ÉS FEUER GÁBORRAL November 14 Helye az [...] péntekén 14 15 óráig Baka István Általános Iskola Márton napi újbor [...]
4. 2011-02-06 / 5. szám
[...] hoztunk ki az emlékezete­A Baka István Általános Iskola Székizárd Béri B [...] végzése Ismerkedés a számítástechnika teremmel Feuer Györgyi sen nagy 2003 as [...] épület konferencia terem Szekszárd Szent István tér 15 17 Előadó Botka [...]
5. 1997-05-11 / 9. szám
íutörfjer i ationalitáten derein Ein Feuer des Geistes und der Liebe [...] éve a célkitűzésünk a Szent István Házban az idősek nappali otthonának [...] elkövetkezendő időszak feladata­ként a Szent István Ház udvarának megszépítését tűztük ki [...]
6. 2003-06-29 / 25. szám
[...] ELENGEDÉSEK KÖTŐDÉSEK BELSŐ SZABADSÁG Dr Feuer Mária tudományos munkatárs 12 óra [...] 15 00 óra Útvonal Szent István tér Hunyadi u Tartsay u [...] Széchenyi u Garay tér Szent István tér Nevezni 1 A órától [...]
7. 2009-08-14 / 190. szám
[...] PENTEK FUTBALLRAJT NB III Vituska István képünkön és az UFC dobogóra [...] 9372 506 BÁRMEKKORA 3 KO FEUER HM AJÁNDÉKBA A horgászat szerelmeseit [...]
8. 1906-08-02 / 31. szám
[...] a tisztikart Elnök lett Prantner István alelnök Pálfy János jegyző Kern [...] A szeren­csétlen ember felakasztotta magát Feuer stáller Ferenc bonyhád varasdi lakos [...] arcul ütötte Lopás Báró Jeszenszky István nagybirtokos alsphidvégi pusztáján Hege­dűs István és Bán József betörtek az [...] Gáborné Zomba Rózsay Elemérné Rüchl Istvánná Sauerwein Jakabné Ráckozár Schlichtherle J [...]
9. 2001-06-24 / 23. szám
[...] a saját családjukban előadó Dr Feuer Mária JÚLIUS 14 9 12 [...] E épületének emeleti díszterme Szent István tér 15 17 BELEPES DÍJTALAN [...]
10. 1906-08-05 / 32. szám
[...] női hullát fogott ki Patkós István Kiszl János Kiszl József és [...] végre a lakásán fölakasztotta magat Feuer stahler Ferenc bonyhád varasdi földműves [...] Forrai Aladár Riihl Jenő Eichert István N N Ujváry Gy Limbacher [...] én az intézet javára Gyalog István igazgató védnöksége mellett nyári táncmulatságot [...]
11. 2002-06-16 / 23. szám
[...] CSALÁDOKÉRT című kormányprogram bemutatása Haraszti István igazgató Nemzeti Család és Szociálpolitikai [...] órakor AZ ÉLETKOROK PSZICHOLÓGIÁJA Dr Feuer Mária tudományos munkatárs ELTE Bárczy [...]
12. 1967-10-13 / 242. szám
[...] 10 halálesetet anyakönyveztek Születések Oláh István Kniesz András Kovács Olga Szippl [...] Gál Erzsébet Halálozások Gál József Feuer stahler Istvánné Hegyi Kilián Wei [...] Szekszárdi Nyomdában Felelős vezető Széli István Széchenyi utca 46 Telefon 1 [...] tartott A tanácskozáson dr Bertóti Ist­ván a szövetség vadgazdálkodá­si osztályának a [...]
13. 2001-08-05 / 26. szám
[...] leg­fontosabb sosem lehet késő Dr Feuer Mária előadásában pél­dákat említett az [...] a műsor vezetője dr Hangay István provokáló kérdéseivel arra ösztönözte hogy [...]
14. 1969-07-17 / 163. szám
[...] A Paksi Járási Tanácson Varga István vb elnök 8 13 óráig [...] William Primrose mély­hegedűn játszik Emanuel Feuer maiuj górd ónk ázik 10 [...] motofterékpár ugyanott Pionír Jawa Szafoó István Szek­szárd Jobb F arászta 214 [...]
15. 1959-09-19 / 220. szám
[...] tolnai la­kos elsőéves joghallgató Monigl István bátaszéki lakos elsőéves közgazdász Taub [...] másodéves agrár­tudományi egyetemi hallgató Kiss István szekszárdi elsőéves agrártudományi egyetemi hallgató Tóth István szekszárdi Retkes István nagykónyi bölcsészkari hallgatók és Szabó [...] a következő személyek kapták Orvostanhallgatók Feuer bach Apollónia Szekszárd első­éves Daradics [...]
16. 1973-04-15 / 88. szám
[...] Kőszegen II órakor Kőszegen Szövényi István múzeumigazgstó feldolgozta a nagy múltú [...] Kőszeg város első német nyelvű Feuer ordnung já amely 29 pontba [...] Tönkő Márton deb­receni és Tőke István nagy enyedi professzor Ugyancsak elfogadhatónak [...]
17. 1930-05-10 / 36. szám
[...] 0 A megboldogultat neje szül Feuer staller Irma leányai vitéz Szabó [...] akár Garay János akár Bezerédj István gróf Apponyi Sándor vagy valamikor [...] váromladékról hogy az valamikor Verbőczy István fészke volt s hogy a [...]
18. 1927-05-28 / 22. szám
[...] vagyis az u n Wild Feuer hirtelen fellépett éB nagy pusztítást [...] Pista Hallgató Obornyák László Péteri István Most hullatja az akác virágát [...] Hurokra került vásári tolvaj Takács István medinai öreg főldrni ves a [...]
19. 1933-06-21 / 48. szám
[...] valamint a csatlakozód­nak kimondott Galabach István 17 P 26 f tőkekövetelése [...] a holtiglani ha­szonélvezeti joggal Víg István nős volt Dosz pod Katalinnal [...] András nevén álló felerészre Galabach István csatlakozó kérelmére 3705 pengő 84 [...] Dr Julesz Jenő és dr Feuer Mihály ügyvéd által képviselt Hazai [...]
20. 2004-04-10 / 85. szám
[...] Szederké­nyi Ervin hagyatékából amely Örkény István Nemes Nagy Ág­nes Kálnoky László [...] novellája után a rovatot Géher István László Murányi Zi­ta és Csehy [...] szer­ző életművét járja körül Margócsy István Illyés Gyuláról Szántó F István Hamvas Béláról Kántor Lajos pedig [...] 69 568 041 Werden Sie Feuer und Ramme MAX BLANK HIGH [...]

 

  • 1
  • 2