Szekszárdi Vasárnap, 2011 (21. évfolyam, 1-50. szám)

2011-02-06 / 5. szám

2011. február 6. A HEGY LEVE SZEKSZÁRDI VASÁRNAP Szekszárdi sikerek a borászat Mekkájában III. Bordeaux-i házasítás megspékelve magyaros fűszerességgel Amit a szomszédos Ausztriában, Burgenlandban láthattunk a vas­függönyön túl, azt a szabad világ eljövetelével a Fritz-pincészet va­lósította meg az először a Zombától Bátáig elhúzódó szek­szárdi történelmi borvidéken. A bor, a gasztronómia és a szállásadó vendéglátás nyugati színvonalú össze­kapcsolását, a bor bemutatótermének valóságos szentéllyé alakítását megál­modó tulajdonos a pragmatikusan gondolkozó közgazdász, Fritz József. Jól tudta: nincs annál jobb marketing, mint hogy a decsi hegy levét a helyszí­nen lehet bemutatni vendégmaraszta­ló módon. A gyors sikerekben persze az is szerepet játszott, hogy a legkorsze­rűbb borászati technológia igen korai megjelenésével, annak a családi hagyo­mányokkal való ötvözésével piacot ta­láltak középkategóriás minőségi bora­iknak itthon és külföldön. Egy-két arany vagy ezüst a hazai versenyeken is fémjelezte: jó úton haladnak a sző­kébb szekszárdi elit által támasztott ké­nyes igények kielégítése terén. Az ez­redforduló után néhány évvel a tulajdo­nos kiadta a jelszót: előre a csúcsbo­rok felé, megcélozva a hazai és a külföl­di csúcsgasztronómiát. A főborász kulcspozíciójába egy bizonyítani akaró, fiatal, decsi borász, Lőrincz Norbert került, aki az ősi ha­gyományokat ötvözve a legkorszerűbb technika lehetőségeivel, egyre mar­kánsabban valósította meg a főnök el­képzeléseit mind a világ-, mind a tájfaj­Fritz József rákkal Ezt jelezték a hazai versenyek aranyai és a külföldi bemutatókon el­nyert érmek. Ennek egyenes követ­kezménye volt, hogy előbb Brüsszel­ben, majd a még rangosabb Bordeaux-ban is feliratkoztak a jegy­zett aranyérmesek közé. Norbi elkép­zeléseinek megvan a folyamatos kont­rollja: a tulajdonos semmit nem bíz a véletlenre, és borínyencekből álló kis csapat is havonta teszteli a hordókban érő borokat.- A díjakkal járó dicsőség az övé, de a felelősség is - jellemezte a helyzet komolyságát Fritz József, a borászat vezetője. - Felismerve értékeinket, termőhelyi adottságunkat, látva azt, hogy mit hoztunk ki az emlékezete­A Baka István Általános Iskola (Székizárd, Béri B. Á. u. 89.) MEGHÍVÓJA Szeretettéi várunk minden leendő kis Elsőst é 2f. SjUsUíVAfc 2011. február I 2. (szombat) 09:00-11:00 óráig Program; 09:00-09:1 5 Gyülekező az Iskola aulájában 09:1 5-10:00 Gyerekeknek a tornateremben játékos sportvetélkedő (tornacipő szükséges!) Szülőknek a nem szakrendszerű teremben tájékoztató Iskolánk működéséről,, pedagógiai és nevelési értékrendünkről 10:05-11:00 Betekintés az Iskola specialitásaiba:- tankonyha (ahol a gyerekek segítségével édesség készül)- játékos angol nyelvi foglalkozás- játékos német nyelvi foglalkozás- a mozgásfejlesztő teremben speciális gyakorlatok végzése- Ismerkedés a számítástechnika teremmel Feuer Györgyi sen nagy 2003-as évjáratból, megtör­tént a koncepcióváltás, s a nagy minő­ség eléréséhez rendeltünk mindent. - Ekkor eldöntöttem: nem növeljük a kapacitást. Beálltunk a későbbi 150 ezres mennyiségre, ezen belül nőtt lé­nyegesen a nagy, minőségi kategóriá­ba készülő palackok száma. Ezeknek meg kell felelni a csúcsgasztronómia és az igényes éttermek, hotelek igé­nyeinek. A hagyományos nyugat-eu­rópai piac élénküléséig nem óhajt várni a szekszárdi pincészet. A nem­zetközi kalandozásokra is hajlandó tu­lajdonos a hazai úttörők között tesz­telheti a kínai piacot, amely évekkel ezelőtt szinte kizárta a borimportot. Mára változott a helyzet: több tízezer palackkal átjutottak a Nagy Falon Fritzék.-Most északon vagyunk jelen, itt ál­talában a száraz vörösborokat részesí­tik előnyben, délen éppen fordítva. Kí­váncsian várom a folytatást - mondja. Érdekes módon nemcsak a cabernet sauvignonnal vagy a világfajta cuvée-k- kel vannak jelen, hanem fő rájfajtánk- kal, a kékfrankossal is, aminek a decsi hegyen különleges termesztési, mikro­klímái adottságai vannak. S Kínában - Fritz József első megtapasztalásai szerint ugyanolyan érdeklődéssel köze­lítenek ehhez, mint a már a franciáktól ismert világfajtákhoz. Vagyis felmerül a gondolat: lenne-e keresnivalója önálló­an a kékfrankosnak vagy a bikavérnek, illetve a kadarkának, aminek bevezeté­se a Távol-Keleten talán könnyebb len­ne, mint a „borkonzervatív”, protekcio­nista Európában. A jövőből visszaréved- ve a jelenbe: Fritzék első francia siker­hordozója a 2007-es Medicina Cuvée.- Az Aranydomb-dűlő ajándéka ez a bor, amely egy bordeaux-i házasítású cuvée, cabemet franc és mertot ala­pon nyugszik - mondja Norbi. - Van benne cabemet sauvignon és kék­frankos is, valamint egy nagyon kevés pinot noir. Fűszeresség, izgalmasság és elegancia párosul ebben a borban. A 2008-as, majd a 2009-es évjárattal is elindulunk nemcsak Bordeaux-ba, ha­nem Párizsba is! Utóbbiban vörösbo­roknak más országból roppant nehéz aranyat nyerniük, általában a tokaji fe hérek viszik el a pálmát. A bordeaux-i házasítás mellett a saj;> tos magyaros házasírással megprób kozik Norbi és igényes csapata, an ' közismerten Szekszárdi Bikavért! i hívnak, s amihez külhonban is nagx ményeket fűznek. Bálint Gyö i MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA TOLNA MEGYEI SZERVEZETE 7100 Szekszárd, Kossuth Lajos u. 8. Tel: 74/411-236, Fax: 74/511-579, +36-20/400-5640 e-mait: szekszard@mkvktolna.t-onfíne hu Könyvelő Irodák, Adótanácsadók Figyelem! A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Tolna Megyei Szervezete szakmai előadást tart Aktuális számviteli kérdések A beszámolók éves zárási feladatai címmel, 2011. február 15-én, 8.30 -13.00 óráig s* A MICIMACKÓ CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ várja a gyermekeket Szekszárdról és körnnyékéről 20 hetes kortól 14 éves korig, teljes ellátással, kedvező anyagi feltételekk Felvétel folyamatosan. Tel.: 30/82-12-280,06 70/36-48-553 i ^ ; Szekszárd, Béri B. Á. u. 41. tsz. 1. (zöld tízemeletes) d falent 5chd of finish hvfl Ma A Főiskola „E” épületében- Felnőtt és diáit kurzusok minden szinten További információ, jelentkezés, szintfelmérés: Vörös Judit 06/70/93-11-899 www.talentschool.atvv.hu Illyés Gyula Főiskola „E” épület (konferencia terem) Szekszárd, Szent István tér 15-17. Előadó: Botka Erika A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének főtitkára Részvételi díj: 5.000 Ft + ÁFA

Next

/
Oldalképek
Tartalom