Tolna Megyei Népújság, 1969. július (19. évfolyam, 149-175. szám)

1969-07-17 / 163. szám

PROGRAM MTJZEUMOK: A Balogh Adám Múzeum Szekszárdim naponta 9— 13 és 14—18 óráig tart nyitva, hét- ló kivételével. A Babits Emlékház héttő kivételével naponta 9—13 óráig tekinthető meg. KÖNYVTARAK: A megyei könyvtár csütörtöki nyitva tartási ideje; felnőtt kölcsönzés IS—W MOZI Bonyhád,: Feldobott kő (JUagyac Ilim). Dombóvár: Vigyázat, bekusl {Francia film). Dunaföldvár: Ha mondom, hogy szeretlek (Olasz film). Paks: Tiltott terület (Magyar film). Szekszárd Kert: Nagyítás (Angol fim). Szekszárd Garay: Életem legjobb nője (Csehszlovák film). Tamási: Berlinből jelentkezem. (Pajzs és kard m.—XV. részej (Szovjet film). Tolna: A tigris (Olasz űttn). óra. Tájékoztasd szolgálat: mező­gazdaság u—K óra. szakreferens Frank József. Helytörténet, hely­ismeret n—16 óráig, szakreferens Sipter Gézáné. Ifjúsági künyvtir nyitva tartási ideje mindennap W— 18 óráig. Dombóvári Járás* Könyvtár: szünnap. Paksi Járási Könyvtár', felnőt­teknek kölcsönzés 13—», ifjúsági­aknak 13—18 óráig. Tamási Járási Könyviár #—ti, 13—17 óráig tart nyitva. Simontornya: A kertmozi bar, xt Elsietett házasság. (A programban szereplő műso­rok megváltoztatásának jogát az illetékesek fenntartják.) FOGADÓNAPOK: JáEus »-én. szombaton délelőtt 8—E-ig (L emelet 138-as szoba) Uhrin Ven­del, a megyei tanács vb-tagja tart ügyfélfogadást a megyei tanácson. A Paksi Járási Tanácson Varga István vb-elnök 8—13 óráig várja ügyfeleit hivatali helyiségében. (Paks, Lenin u. 7. I. emelet 17. szoba.) Dombóvárott a járási tanács ügyfélfogadását Vaszkó Szilveszter vb-einökhelyettes tartja, hivatali helyiségében. A rádió és a televízió műsora KOSSUTH RADIO S2Ö: Zenekari muzsika. 9.‘d0c Tudományos körkép. Győr-Sopron megyei kutatók között (Ism). 9.25: Tánczene. 10.05: Jasha Hetie-ti: hegedül, William Primrose mély­hegedűn játszik, Emanuel Feuer- maiuj, górd ónk ázik. 10.56: Boross Lajos népi zenekara játszik, a Rákóczi gimnázium leánykara, énekel, vezényel: G. Horváth Jó­zsef. 11.19c Nagy énekesek életre­génye. Theo Adam. 12.20: Kinyer ma? Játék és muzsika tíz percben. 12.30: Melódiakoktél. 13.43: Hétvégi vonatok (Riport). 14.03c Kamara­zene. 14.30: A magyar népdal II. 14.50: Kóruspódium. A Sátoralja­újhelyi Kamarakórus énekel, ve­zényel: Csehi Ferenc. 15.10: Csak öregeknek.., 16.00: A világgazda­ság hirei. 16.05c Népdalcsokor. 16.38: Berlini memorandum. Adam Hall angol író regénye folytatá­sokban H. rész. 17.05: Időszerű nemzetközi kérdések. 17.26: Pol­ice at. 17.28: Kentner Lajos zongo­rázik. 18.03: Nyitott stúdió. 18.281 Operacsillagok — operaslágerek. 19.25: Iliász. Homérosz eposzának rádió változata, 20.41.; Offenbach- ciklus. Orfeusz az alvilágban-. Operett két részben (Ism). 23.07; Szimfónikus zene. 0.10; Filmzene. PETŐFI RADIO Magyarul beszélő szovjet kisjá­tékfilm* 20.00: Tv-híradó. 20210: Századunk XV. Mi történt a Bank- gasseban? A „tárgyalás” negyedik napja. 2U5: A cirkusz porondján. Filmösszeállítás. 21.50: Teleimpex. Külkereskedelmi és világgazdasági híradó* 2220c Tv-hiradó — 2. ki­adás. URH 18.10: Hanglemez parádé. 29:90’*. AZ MRT gyermekkórusa énekel. 18.10c Zongoraművek. 19.40: Pellé- as és Mélisande. Részletek De­bussy operájából. 20.30: Európai dzsesszegyüttesek műsorából. 81.13. A humor dicsérete. Agárdi Gábor szerepeiből. 21.18: Századok ba- lettrouzsikája. JUGOSZLÁV T* 13.45*: Varázsküldemény. 18,15. Eredeti folklór. 18.45: Flunamni- busz. 20.35; Aktuális beszélgetések. 21.40» Filmsorozat OSZTRÁK TV 28.25: Sportnaozaik. 18.50: Lecler felügyelő (i. rész) Krixnisorozat. 19.30: Tv-híradó. 20.06: Sporthírek. 2045: A házisárkány. Irta: Bili Naughtou — Film. 21.5«: Tv-hírado 22.00: Atelier (2>. Tolna megyei Tanácsi és SzecelSpaii Váöafa* MÉpés­seí felvesz; műköveseket, asztalos szakutfHtásokat vasoeioDszereHnim, hidegburkolókat, épületlakatosokat, kdzpofttifűtés­szeretőket, íitánítn mnnb«*Áb«i UiCpilu IIIUÜKdSUXdl, gépkocsirakodókat Jelentkezni lehet: Szek­szárd. Keselyűst út 6. (16D Dolgozókat felvesz! Pajnuttextilművek Frottier- gyúr, Budapest, XIII., Fáy u. Sl—83. Mvesz: 3 műszakos munkakörbe 16 éven felüli nőket szövőnek, lánccsévelő- nek, sodrónak, továbbá csoma- golókat, fehérítő segédmunká­sokat, géptisztító-takarítókat. Jelentkezés a gyár üzemgaz­dásági osztályán. (208) S.C5-: Vidróezky. Részletek Far­kas—Innocent Vincze dal játékából. 3.45: Külpolitikai figyelő (ism). 9.00: Szecsődy Irén és Szabó Mik­lós énekeL 9.35: örsi napló. XIII. rész. 9.50: Műszaki, gazdasági könyvespolc. ÍO.OO: A zene hul­lámhosszán. 11.50c Magánvélemény — közügyekben. 12.00; Dóry Jó­zsef nótákat énekeL 12.22; Beet­hoven : C-dur bármasverseny* 13.05: Nyíregyházi sm diónk je­lentkezik. 13.20: Barokk kamara­zene. 14.00: Ifjúsági randevú, ket­tőtől—hatig... 18.10: Sándor Judit énekel. 18.28: Vendégségben« 18.48; Nagy siker volt — hallgassuk meg újra. 19.25: Járóka Sándor népi zenekara játszik, Pécsi Kiss Ag­ues énekeL 20,25: Uj könyvek (Ism)- 20.28; ..Énekelni fogok, mint a madár”. 20.38: Vivaldi- és Bach-müvek. 2L43; Hónapról hó­napra. 21.42: A Bartók vonósné­gyes hangversenye az Országos Filharmónia kamaratermébe®, 23.1U.: Verbunkosok, nóták TELEVÍZIÓ 17.58: Hírek. 18.05: Mi újság a Futrinka utcában? IV. Sárgarépa- főzelék (Ism). 18.35; Napilapok, hetilapok. Miről ír a világsajtó? 18^0: Esti mese. 19.00: Világszín­vonal Környén. Riportfilm. 19.20: Rekláraműsoc. 19.25s Várakozás. A MÉK KOBTYHAkÁPrrr KERES felvételre. Jelentkezés: Szekszárd, Széchenyi' u, Ö2» (2JÓ) VtDiOTOH Rádió- és Teievífiéf yór felvesz: mest véfiett gépésztechnikusokat, volomim bíredósipori technikusokat Sefonfkezm lehet. VIDEOTON Rádió, és Televíziógyár « »«inkaerá-gazdáikadási osztályán Székesfehérvár, Serényi u. (110) MEGNYÍLT 41 Éhes voltara Sióagárdon Az, hogy Sióagárdon járván erőt ' vett ~rajiam * az éhség, a legteljesebb mértékben magánügy, semmi közéleti érdekessége nincs. Sióagárdon az idegen ne­hezen táplálkozhat. A kisvendéglőben regigei fél te- lencig be kell jelenteni az étkezési óhajt, ilyenkor többnyire csak a helybéliek vannak a faluban. Ilyes­formán kenyérre lettem volna éhes, dél tájban, több órás gyaloglás után. Kenyérre és némi szalonnára. Gyomrom korgása itt váratlanul agárdi közgondok szimbólumává vált. A 20. sz. NépboU naponta 400—T00 kiló kenyeret adhatna eL Reggel, amikor az átlagemberek több­sége kenyeret szeretne vásárolni. Nem tud. Nem tud se reggel nyolckor, se kilenckor, se fél tízkor, sőt a bolt zárásakor, délelőtt tízkor sem. A kenyér vas- következetességgel déltájban érkezik, vagy inkább ■utána. (Július 14-én pontosan 12 óra 16 perckorj. A bőit előtt Hyenkor a jegyrendszer korára emlékez­tető kép. Harminc-negyven gyerek áll sorban, kö­zöttük néhány idős asszony. Utóbbiak járnak a leg­rosszabbul, mert nincs kit a mindennapi kenyérért küldeniük, maguk kénytelenek rostokolm. — Ebben az évben még nem volt tíz olyan nap, amikor elfogadható időben kaptunk volna kenyeret a Sütőipari Vállalattól, — így a boltvezető, Pesti László. Érdemes lenne számításokat végezni. Hány jobb célra szentelhető munkaóra ment már veszendőbe csak az idén Sióagárdon, azon egyszerű okból, meri várakozásra kell fecsérelni? Miért késik naponta és órákat a Szekszárdiéi kilencezer méternyire sem lévő Sióagárdon a kenyér? O. u ...Apr (í h i r A Szekszárdi. Szabó ÍCtsz tolnai telephellyel karbantartó munká­ra l fő kőművest és 2 fő segéd­munkást felvesz. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentkezni lehet ' | a telepveztőnél. Tolna, Marx K. ' u. 136. sz. alatt. _______________(197) T olna megyei Gabonafelvásár­ló és Feldolgozó Vállalat azon­nali belépéssel keres gyakorlat- „ tál rendelkező műszaki anyag- raktárost. Jelentkezés a vállalat központjában, személyzeti előadó­nál, vagy műszaki osztályon. Szekszárd, Mártírok tere 5. (200) A műszergyári étterem f eiVééz' ' konyhalányt. * Jelentkezés reggel ' 8—16 óráig az étterem vezetőjé­nél.______________________________(205) Mőzsi hűtőtelep barackváloga­tás és egyéb hasonló munkára női munkaerőket (gimnazista lá­nyokat is) azonnali belépéssel felvesz. Jelentkezni lehet a te- lep munkaügyi részlegénél. ( 201) 30—35 cm feletti hosszúságban detések... enaberi hajat vásárol, dekánként 7,— forinttól 20,— forintig a Ma­gyar Filmgyártó Vállalat. Buda­pest, JíIV., Lumumbá u. 174. anyaggazdálkodási osztálya. • _____________________________(*>> K omplett Wartburg 900-as mo­tor, felújított állapotban, tarto­zékokkal, olcsón, sürgősen el­adó. Steiner Ferenc Szekszárd. Széchenyi 43, H, 5. Érdeklődni: este. _____________ (188) I gaion, gyógyfürdőnél las telek, építőönyággkr eladó. Erős. Dom­bóvár*- Bezerédj u._____ (211) L omezjáiszót, centrifugát ven- •nék. .,Olcsó 89 505*' jeligére, a szekszárdi hirdetőbe.__________(202) 50 om3 Jawa Ideál motorkerék­pár eladó. Hő gyász. Arany Já­nos 126. (220) Eladó jó & lap o-tban lévő Da- nuvia motofterékpár, ugyanott Pionír Jawa. #Szafoó István, Szek­szárd , Jobb-F*arászta (214) 14—16 évei fiúk jelentkezhetnek . szobafestő—mázolt szakmunkástanulónak Képzés helye: BÁJA„ Indokolt esetben szállást, elhelyezést is biztosítunk. Érdeklődők levelezőlapon, vagy személyesen kérjenek rész­letes tájékoztatót. Bács megyei Állami Építőipari Vállalat. Kecskemét, Klapka u. 34 sz. s (193) géforskm z® Igáié étkezphehf, ke ntfér hóit Szekszárdion. a Széchenyi «. N 55. mz. alatt TEJBÁR V! T V A : reggel fél 7-föl este fél 8 óráiq. (122)

Next

/
Oldalképek
Tartalom