111 találat (0,144 másodperc)

Találatok

1. 1906-03-24 / 12. szám
[...] N Tóth István és Zsigmond Sándor 60 60 fill Rhabovszki N [...] Józsefné Kovács Mihálv Puchinger József Szaniszló Sándor 1 1 K Ney Viktor [...] 20 K Balogh Jenő Benedek Sándor Deutsch József Csorna Deutsch Samu [...] szakemberek egész sora Te ki Sándor gróf Náray Szabó Sándor Kriesch Aladár Hajós Lajos dr [...]
3. 1885-09-13
[...] Varsóban a fö­városban 1791 ben Szaniszló Ágost király alatt még egyszer [...] akart a konczon nem segítette Szaniszló Ágost királyt a betolakodott orosz csapatok ellen Ekkor Szaniszló népfölkelést hir­detett Koszcziuszko volt a [...] seregeit Varsó alól Ekkor Szuvarov Sándor gróf vette át az orosz [...]
4. 1898-07-17
[...] osztályban Bürötz Ferenc Harsa nyi Sándor és Jung Gyula a III [...] 15 Bettelheim Ödön 10 Schlesinger Sándor Hárman a nevezők közül nem [...] egy hétig fog tartózkodni Villányi Szaniszló Villányi Szaniszló bakonybéli apát a kiváló pap [...] hogy nagyságos és főtisztelendő Villányi Szaniszló ur szent Móric és vértanú [...]
5. 1896-04-26 / 17. szám (266. oldal)
[...] kovács vágási 1 50 frt Szaniszló Pál f novaji 1 50 [...] keszii 1 50 frt Sághv Sándor bejei 1 50 frt Kis [...] 50 frt Parasznva 30 frt Sza­niszló 60 frt T Bökény 60 [...] péterfalvai 1 40 frt Szekeres Sán­dor forgolányi 1 30 frt Szép [...]
6. 1894-03-15 / 11. szám (172. oldal)
[...] félbenhagyott dolgot bevé­ 1 Szilágvi Sándor Bethlen Gábor politikai levelei 1879 378 379 lap 2 Szilágyi Sándor Bethlen Gábor és a kassai [...] mellett nádori méltóságot igért Thurzó Szaniszlónak és kiváltatta tőle 15 ezer [...] szakadásra vezető előleges tárgyalások Thurzó Szaniszlót az igaz nádorrá tették de
7. 1890-05-11 / 19. szám
[...] hó 28 án egyhangúlag Füzy Szaniszlót a volt rendtartományi főnököt válosztotta [...] Szer­vácz dr Házfőnöknek Pozsonyban Füzy Szaniszló Pécsett Pataky Luczidus Te­mesvárott Dubniczky [...] tagoknak megválasztattak Ánd­rássy Géza és Sándor grófok Inkey Ist­ván Károlyi László [...] elnök Beck János alelnök Puskás Sándor pénztáros Forintos Vincze ellenőr Nagy Sándor jegyző Gasparics Vincze Bizottmány tagok [...]
8. 1904-04-09 / 15. szám
[...] 2 Városi tanács javaslata Hápli Sándor nyugdíjaztatása iránt 3 Horváth József [...] ellentengernagy pedig az első osztályú Szaniszló rendjelet Reitzenstein kapitánynak a har­madik [...] kimutatni örömöm e felett Elküldve Szaniszló rendjelemet Ez ám csak az [...] ki Láng Mihály igazgató előtt Sándor Pál válasza Sándor Pál országgyűlési képviselő az 0 [...]
9. 1903-11-15 / 46. szám (729. oldal)
[...] püspök Zsilinszky Mihály államtitkár Vékony Sándor mezőtúri vallástanár Összesen 23 an [...] Lajos sárospataki theol tanárok Padrah Sándor szoboszlói kir közjegyző Szabó Bertalan [...] Szunyogh Szabolcs Esztárról Takács Ferencz szaniszlói lelkész és neje Tarsolyné Nyíri [...] József érsemjéni lelkész dr Végh Sándor kunhegyesi ügyvéd Zih Sándor berettyóujfalusi lelkész Zlinszkv Béla földbirtokos [...]
10. 1882-10-08 / 41. szám (1331. oldal)
[...] Pap József 10 frt Görbe Sándor 2 frt Mol­nár János 2 frt Harsányi Sándor 2 frt összesen 81 frt [...] Varga Gergely 50 kr Péntek Sándor 1 frt Katona József 1 [...] lelkész 2 frt M Gyánból Szaniszló Gábor ref lel­kész I frt [...]
11. 1899-04-23 / 17. szám (267. oldal)
[...] ilki I 100 Takács Ferencz szaniszlói 1 50 Tukacs Albert doma­hidai [...] Gyula csermői 1 130 Andorkó Sándor darnai 1 100 Becsák Sándor simái 1 100 Bélteky Gyula [...] Sámuel kajántói 1 80 Székely Sándor szucsági 1 80 Viski Sándor kis petrii 1 60 id [...]
12. 1898-04-03 / 14. szám (219. oldal)
[...] Imre kéci 1 150 Bán Sándor szent jobbi I 100 Csuka [...] ér tarcsai 1 100 Nagy Sándor poklos teleki 1 100 Rátz [...] Zsigmond thassi I 150 Krisfon Sándor besenyői 1 90 Lőrinczy István [...] ilki 1 100 Takács Ferenc szaniszlói 1 40 Tukacs Albert domahidai [...]
13. 1898-04-03 / 14. szám (218. oldal)
[...] Károly hiricsi 1 50 Szűcs Sándor harkányi I 50 Vitányi Bertalan [...] jászkerekegyházi h 1 100 Varga Sándor szank­moricgáti h 1 100 Lukácsi [...] III A tiszáninneni egyházkerületből Bacskay Sán­dor nyiri 1 80 Baskai János [...] Kálmán hernád szurdoki 1 100 Szaniszló Pál felső­novají 1 120 Id [...]
14. 1899-10-29 / 44. szám (691. oldal)
[...] három vándor­gyűlésen résztvettek Ezek Hegedűs Sándor elnökünkön és Szöts Farkas titkárunkon [...] összejövetelen a többek közt Zsigmond Sándor esperes és kerületi főjegyző Cser­nák [...] nagykikindai Gulyás Lajos kisújszállási Harsányi Sándor túrkevei Hajdú Albert udvari Hódy [...] Tóth Lajos tisza­dobi Takács Ferencz szaniszlói Uray József csomaközi Varga Lajos [...]
15. 1888-04-01 / 14. szám (439. oldal)
[...] Varsányi Dániel Gyön­gyösi Mihály Felvinczi Sándor Enyedi János 8 1670 Tatai [...] Sámuel 3 1692 Kolosi Márton Szaniszló István 2 1698 Rimaszombati István [...] Te­leki Ádám Balogh György Kovásznai Sándor Kovács László 5 1761 Szathmári [...] Szegedi József 2 1770 Kiss Sándor
16. 1894-04-19 / 16. szám (253. oldal)
[...] kezdeményező Morvay Ferencz alelnök Bosznai Sándor sellyei lelkész pénztárnok Nagy Imre [...] lelkész A megalakulás után Bosznai Sándor sellyei lelkész olvasta fel Mit [...] költségén kinyomatni Az értekezlet Fazekas Sán­dornak e szép áldozatkészségeért jegyzőkönyvi köszönetet [...] palatínust a tőle elpártolt Thurzó Szaniszlót megölték volna az a kit [...]
17. 1899-04-16 / 16. szám (252. oldal)
[...] Kálmán abauj nádasdi 1 100 Szaniszló Pál felső novaji 1 150 [...] tisza észlári 1 80 Kazai Sándor makiári 1 100 Kodi Benő [...] bodrog olaszii 1 100 Sallai Sándor erdő horvátii 1 120 Semsey [...] Antal György rudabányai 150 Nagy Sándor szakácsii 1 120 Farkas József [...]
18. 1890-05-04 / 18. szám (577. oldal)
[...] Simon Elek 50 frt Székely Sándor 50 frt Vajda Károly 30 [...] Nemes Ferenc 50 frt Péter Sándor 50 frt Peterdi Pál 50 [...] Tariska Lajos 50 frt Vajas Sándor 50 frt Bokros Benedek 70 [...] egyházkerületben Kövcr J 50 frt Szaniszló Pál 50 forint Szobonya István [...]
19. 1892-06-16 / 28. szám (416. oldal)
[...] miatt jutányos áron kaphatók Országh Sándor és fia cs és kir [...] Baranyai Lujza 20 kr Kecskés Sándor 10 kr Kiss Károly 10 [...] Nagy Károly 10 kr Czéh Sándor 1 frt Bózsás István 20 [...] A n károlyi egyházmegyébe kebelezett szaniszlói egyház IV oszt lelkészi állomására [...]
20. 1898-07-17 / 29. szám
[...] Benedek­rendet súlyos veszteség érte Villányi Szaníszló bakonybéli apát ötven éves korában [...] Leiner Ignáczné N N Eötvös Sán­dor 1 1 frt Herczeg Ferencz [...] Nagy József Mészáros Ferencz Mészáros Sándor Czágl Józsefné Illés Mariska Németh [...] Vogl Má­tyás Horváth József Pipok Sándor Rózsa Sándor Dénes Ferencz Bőhm Samu Lővy [...]