241 találat (0,109 másodperc)

Találatok

1. 1951-01-18 / 14. szám
[...] fel­készült az előadásra A címszerepet Bozóky István művészeti igazgató és Besztercei Tál felváltva játszók A be­mutatón Bozóky volt Figaro megszemá lyesítője Az [...]
2. 1951-01-21 / 17. szám
[...] tervei allen vívott harcról Dénes István a Magyar Dolgozók Pártja Központi [...] hozta színre a Figaro házasságát Bozőky István rendezőnek és Figa ro aiaikftóiának [...] y ze i ok ben Bozóky számára testhez arcélhez szabolt egyén [...] alapos kidolgozám kifogástalan érientezése js Bozoky mint rendező biztosította ezt az [...]
3. 1951-02-23 / 45. szám
[...] Ebben nagy része van Básthy István meg­kapó díszleteinek Voropájev sok rétű nagy szerepét Bozóky István magasfokú színészi intelligenciája töltötte meg [...]
4. 1951-10-04 / 231. szám
[...] megértetése kényes rendezői feladat amit Bozóky István vállalt és oldott meg sikeresen [...] szerepe jó kezekben volt Nagy István hűen jelenítette meg a bűn­ügy [...] Bánhidy József Misa bácsija Beleznay István sötét ame­rikai üzletembere Igen jó [...] és járultak az előadás sikeré­hez Bozóky István rendező a sok epizód­szereplőt úgy [...]
5. 1951-12-23 / 299. szám
[...] lesz már állásgondja haladni fog Bozóky István helyesen domborította ki a minden [...] farneaflanabb nyersebb figura mint ahogy Bozóky áb­rázolja és színészkedö készsége is hiányosabb mint amilyet Bozóky tulaj­donít FuV ernek m Hilda [...] hogy kiszabaduljon belőle Carmichaelt Nagy István játszotta aki fokozatosan élte bele [...]
6. 1952-02-07 / 31. szám
[...] Benkő Ovula Uray Tivadar Somló István Su­lyok Mária Soánvik Éva a [...] Kovács Károly Kemény László Velencei István életet ad alakításának llrav Tivadar [...] ülésére Az ülésen Krajcso vits István a magyar versenyzők és ve­zetők [...] Tavaszi 167 5 kg Könnyűsuly Bozóky 217 5 kg Váltósuly Szurmai [...]
7. 1952-03-26 / 72. szám
[...] központi hős Bánk megszemélyesí­tője Nagy István Megjelenésével meg­győzően eleveníti meg azt [...] egy Caesar állott előttem Nagy István Bánkja a hatalom a nagy [...] szereposztásban kel életre a színpadon Bozóky István élesen és helyesen domborí otta [...] szovjej tapasztalatok alapján végzik Ba­logh István tir A miskolci sertéshizlaló dolgozói [...]
8. 1952-04-09 / 83. szám
[...] nem vezettük be a villanyt­Komlósi István hejőpapi tanító igen ötletes módon [...] bármely iskola készíthet földgömböt Komlósi István más értékes anyaggal is gazdagította [...] szépítsük iskolánkat mozgalom keretében Répászki István mezőkövesdi tanító keskeny lécből dróttekercsből [...] sá­rospataki járás 4 25 4 Bozóky Julia encsi járás 4 28 [...]
9. 1952-09-21 / 222. szám
[...] meggyorsításához a békeharc erősítéséhez Ezután Bozóky István elvtárs a szín­ház művészeti igazgatója [...] száma Az ó hivátalházban Májer István elvtárs né­hány hallgatót azzal bízott [...] előadók is így például Koócs István Béla elvtárs már a múlt [...]
10. 1952-09-27 / 227. szám
[...] harmadik rokonszenves hőst Csapó őrnagyot Bozóky István kitűnő maszkban példásan szép szövegmondással [...] és aljas botosispánja és Prókay István rongyember hajdukáplárja Be leznay István nyeglén elméskedő hercege Cseresnyés Rózsa [...]
11. 1952-10-28 / 253. szám
[...] át az első csokrokat maid Bozóky István elvtárs a színház művészeti igazgatója [...] A nézőteret zsúfolásig megtöltő dolgozók Bozóky István és Bogár Károly elvtársak üdvözlő [...] át rendeltetésének a könyvtárat Drenkó István a megyei tanács népművelési osztálya [...] inegye legjobb népkönyvtárosai kö­zött Varga Istvánná Ózd III kerü­leti N Vényei [...]
12. 1952-10-31 / 256. szám
[...] jellemző sajátossága a szovjet operettnek Bozóky István rendezőnek Magyar László karigazgatónak Virágh [...] került A jászberényi járásbíróság Nagy Istvánná sz Dankó Teréz foglalkozás né [...]
13. 1952-11-10 / 263. szám
[...] és szovjet Himnuszt játszotta el Bozóky István a színház igazga­tója Majakovszkij Csuda [...] el nagy hatással majd Iván István elv­társ a megyei tanács vb [...] ünnepségek A somsályi bányaüzemben Gál Ist­ván elvtárs a Bánya és Energiaügyi [...] zászlót a dolgozók ne­vében Vranovics István és ifj Kiss Bodnár Lajos [...]
14. 1952-12-04 / 284. szám
[...] megnyi tó szavai után Iván István elvtárs a megyei tanács elnöke [...] a vasboíon szerelőknek A Tar István vasbeton szerelő Ifi brigádja a [...] készítette elő a színház együttese Bozóky István a darab rendezője vezetésével A [...] gazdaság Botornál Lajos Szerencs Szádecki István Abaujszántó Szabó András Miskolc lakásépítő [...]
15. 1952-12-07 / 287. szám
[...] ezelőtt Pocsai József és Hidegh István csoport­tagok átmentek a tanácsházba Alapo­san [...] asszony lép a szobába Hidegh Istvánná és Lengyel Jdnosné Kicsit elfogadottak [...] legjobb hengerész brigádja is akiknek Bozóky István művészeti igazgató a darab rende­zője [...] üzem hős hengerész brigádjáról szól Bo­zóky elvtárs üdvözlő szavai után Juhász [...]
16. 1953-01-18 / 15. szám
[...] megyei pártbizottság ágit prop titkára BOZÓKY ISTVÁN a Déryné színház igazgatója
17. 1953-01-22 / 18. szám
[...] János fiával Laenesszel Pró kay István szemben Aztán Hamlet felé fordul [...] is eny­hét ád H amlet Bozóky István magára ma rád Gondolatai fojtott [...] hangsúlyt is élénken megvitat rendezotársával Bozóky val Bozóky István a felvonás végén remekel szép [...] meg Jelenet a próbáról Hamlet Bozóky István és Ofélia Hacser Józsa Az [...]
18. 1953-01-23 / 19. szám
[...] új gép állomás vezetője Csete István kanász emelnek szót határozottan az [...] másik kemény har­costársának bizonyul Csete István kanász akit világos észjárása emberismerete [...] vagy Mentes Géza jelenete Csete Istvánnal A csiszolt jellemábrázolások és hamisí­tatlanul [...] órakor Hamlet Bérletszünet Hamlet szerepében Bozóky István A ni ősik műsora BÉKE [...]
19. 1953-01-24 / 20. szám
[...] órakor Hamlet Bérietsziinet Hamlet szerepében Bozóky István A mozik műsora liEKIt Január [...] a harmadik a mezőkeresztesi Szabó István olaj­bányász sportbrigád lett Az elmúlt [...] győztese a mező keresztesi Szabó István sport brigád bár teljesítményét állandóan [...]
20. 1953-01-25 / 21. szám
[...] művészek elsősorban a címszere­pet alakító Bozóky István játékát A Hamlet bemutatása nemcsak [...] az előadás színhelyére szállították RUSZKAI ISTVÁN Állandó hétköznapi műsorszámok Rádióműsor ETÖFl [...] oboá zik zongorán kíséri Haj­dú István 39 15 A magyar rádiő [...] Klasszikus müvekből 9 00 Bodonyi István hegedül 9 20 Hegyen völgyön [...]