13. oldal, 260 találat (0,067 másodperc)

Találatok

241. 1926-09-19 / 212. szám
[...] edácu lelkészek investiiurát kaptak Reviczky István sajcnémeti lel­kész Recskre Dr Seres [...] ugyanét lelkiekben lel­készhelyettes lett Kisantal Ist­ván Erdőkövesdről Sajóvárkony ba küldetett káplánnak [...] neveztetett ki Jász apátiba káplánnak Bozóky Já nos Szendrőből SzeDdróba Mól nár István Eesenyőtelekről Jász dósára Szalay Ferenc [...]
242. 1928-01-22 / 18. szám
[...] ál Simon Jenő dr Temesváry István vitéz Kánya Nándor Sztojka Bertalan [...] ba San Sebastian ba Szent István napján Lequeitio ban tisztelgés lesz [...] edes a B csoport vezetője Bozóky Gyula ezredes Jelentkezési határidő julius [...]
243. 1928-07-10 / 157. szám
[...] siroki lel­kész ideiglenesen nyugdíjazta­tok Scsavniczky István tisza berceli lelkész az újonnan [...] Ferenc pusztagyendai lelkész Sírokba Mudri István gyöngyösi káplán Tiezabercelre Terenyi László [...] Szalay Ferenc ózdi káplán diósgyőri Bozőky János jászapáti káplán me­zőkövesdi Bernát [...] József Bükkizenterzsébetről Sa jóvárkonyba Horváth István Verpelőtről Ózdra Zakkay Jó­zsef Rakamazről [...]
244. 1933-07-15 / 139. szám
[...] Ferenc a Mátraszanatóriumba szanatóriumi lel­késznek Bozóky János Bogácsra lel­késznek Barta József [...] Pártos Pétert Ózd ra Magyar Istvánt Harsányba Nemes Jánost Szendrőbe Prommer [...] újmiséseka következő diszpozíciókat kapták Barsy István Kápolnára Csehi László Arlóba Csurilla [...] betre Obeda Endre Kerecsendre Olay István Sátára Plankó János Kisnánára Schober [...]
245. 1933-12-15 / 237. szám
[...] 50 kötve 3 50 P Bozóky Ä szentföld leike kötve 18 [...] van a tetteseknek IRODALOM Tamás István Egy talpalatnyi föld 400 oldal [...]
246. 1933-12-16 / 238. szám
[...] 50 kötve 3 50 P Bozóky A szentföld lelke kötve 18 [...] 9 Hírek 9 20 Bertha István szalonzenekara 10 20 Idójárásjelentés 10 [...]
247. 1933-12-20 / 241. szám
[...] testnevelők részére 4 agyagfalvi Hegyi István meséi 4 45 Időjelzés időjárásjelentés [...] 5 A sífutó felszerelése Déván István előadása 5 30 Paul Tibor [...] 50 kötve 3 50 P Bozóky A szentföld lelke kötve 18 [...]
248. 1933-12-22 / 243. szám
[...] Niko lijevic Romanov Oroszország­ból Ádám István tanár Buda p stről és [...] visszatérhet ősei birioká ra Ádám István a katedráját veszti el mert [...] 50 kötve 3 50 P Bozóky A szentföld lelke kötve 18 [...]
249. 1933-12-23 / 244. szám
[...] az olvaióközönség körében A Szent István Tár ulat ki dása már [...] Kanáritenyésztők Egye­sületének előadása 6 Berta Ist­ván szasónzenekara 7 Rádió ama­tőrposta 7 [...] 50 kötve 3 50 P Bozóky A szentföld lelke kötve 18 [...]
250. 1933-12-29 / 247. szám
[...] Zsig mond Viski Károly Győrffy István Madarassy László Soly mossi Sándor [...] 50 kötve 3 50 P Bozóky A szentföld lelke kötve 18 [...]
251. 1936-12-01 / 190. szám
[...] kir honv törzsőrmester Gyula Tóth István m kir tszéki fogház felügyelő Ilona Sallay Ist­ván fakereskedő Kompolt Anna Nagy Sándor [...] Etelka egri la­kosok Meghaltak özv Bozóky Béláné sz Kobza Anna 77 éves Zaja István cipész 34 éves Kovács István napsz 33 éves Hrabóczki Lajos [...]
252. 1937-10-10 / 162. szám
[...] évfordulója van annak hogy Dobó István és vitézei a nagy túlerővel [...] nevüket a halhatatlanság aranykönyvébe Dobó István és hőseinek kardja is elporladt [...] október 13 át a Dobó István nevét viselő 14 egri honvéd­gyalogezred [...] vm másodfőjegyző mond a honvédséghez Bozóky Tasziló al­ezredes intéz buzdító beszédet [...]
253. 1937-10-12 / 163. szám
[...] Az ünnepségbe be­kapcsolódik a Dobó István nevét viselő 14 honvéd gyalogezred [...] A honvédséghez buzdító be­szédet intéz Bozóky Tasziló alezre­des Az ünnepség a [...]
254. 1937-10-14 / 164. szám
[...] Eger október 13 A Dobó István nevét viselő 14 egri honvédgyalogezred [...] 385 évfordulóján A hagyományai­ban Dobó István és hős katonái erényeit ápoló [...] ismét a dalárda énekelt majd Bozóky Tasziló alezredes intézett mélyen szántó [...] h ezredparancs­nok a 14 Dobó István honvéd­gyalogezred dr Loydl István vm tb aljegyző a vármegye [...]
255. 1939-03-05 / 37. szám
[...] és gépiparra Buda­pest Gr Tisza István u 6 sz IV em [...] szakmákra Budapest V Gr Tisza István u 8 sz V emelet [...] szemlén megjelenő Szentistvány József ezredesnek Bozóky Tasziló alezredesnek és Füzéry József [...]
256.
[...] MÁRIA Díszlet BARTA LÁSZLÓ Rendezte BOZÓKY ISTVÁN Belépőjegyek válthatók a Megyei Művelődési [...]
257.
[...] Pásztorfiú MORVA ERNŐ Pedrilló POPOV ISTVÁN Énekes BASA ISTVÁN Jelmeztervező POÓS ÉVA Rendező Bozóky István J
258.
[...] nevetve merítsenek erőt mindennapjaink küzdelmeihez Bozóky István Belépőjegyek válthatók a Gárdonyi Géza [...]
259.
[...] től 19 óráig MÓRI BORVIDÉK Bozóky Pincészet és Bormúzeum IS 8060 [...] a pincék és a múzeum Bozóky Mónika Bozóky István 06 30 969 5789 06 [...] 22 562 069 E mail bozoky pinceszet chello hu honlap www bozoky pinceszet hu 8 A pincében [...]
260. 1981-06-01 / 6. szám
[...] Ujj József Visnyei Miklós Fiklóczki István Szabó And rásné Fialkovics István Ürge László 30 éves munkaviszonnyal [...] Bárány Tiborné Cserven Kálmánná Csízik Istvánná Csutorás Sándorné Deák Sándorné Fehér [...] Fiala Tivadarné Fo­dor Ferenc Gömöri István­ná Hegykői Józsefné Ka­szás Imréné Kelemen [...] díjas írónőt hív­tuk meg akiről Bozóky Eva a következőket írja A [...]