25 találat (0,307 másodperc)

Találatok

1. Vass Előd: A szegedi és csongrádi náhije 1548. évi török adóösszeírása (38. oldal)
[...] Mihál házas Gergel fia legény Kerese István házas Mik­lós legény István legény Somlai János házas Ferencs [...] testvére legény Balázs legény Mészáros Ist­ván házas Kötélverő János házas Lukács [...] Lőrincs legény Ocsar János házas István legény Mihál legény Magyar István házas Makai Balázs házas Nemesek [...]
2. Árvízvédelmi napló (36. oldal)
[...] Kakuszi elvtárs ezt továbbította Polgár István védelemvezető helyettesnek aki a fentiekkel [...] 6 fő kapja meg Polgár István kérése A megyei Pártbizottság nyújtson segítséget [...] mun­kájában Ez a védelem kifejezett kérése Jelenleg 2 építőipari mérnökre és [...]
3. Dokumentumok és regeszták 1848. március 15–1849. július 30. (386. oldal)
[...] szabó mesterek A folyamodó mesterek kérése a fennálló rendszer elleniben a [...] és sebesültjeinek névjegyzéke Ör Fodor István Szt Tamásnál agyonlövetett Német Antal [...] Márton Szt Tamásnál agyonlövetett Balog István Csantavéren véletlen agyonlőve Fo­gas István Zentán elmaradt Debrecenyi János Goszpodnicén [...] Dáni Ferenc sebjéből kigyógyult Tóth Ist­ván sebjéből kigyógyult Puskás Mihály bokába [...]
4. TANULMÁNYOK • VARSÁNYI PÉTER ISTVÁN: Széchenyi István és Hódmezővásárhely (1845-46) (34. oldal)
4 Széchenyi István második tiszai útja Avagy a gyakorlati munka kezdete Széchenyi István második Tisza menti útjára az [...] gőzhajóval utazik Tokajig a konkrét kérése Bene a Csongrád határában folyó [...] városában talál kozhassam 47 Széchenyi István 1846 július 16 án Kecskemét [...]
5. Válogatott dokumentumok (318. oldal)
[...] 26 11 h Az ÁFÉSZ kérése alapján a hús ellátmányt kérjük [...] jelentés 100 fő gyalogmunkás Balázs István vezetésével Makó Maros hídon át [...] Járási Árvízvédelmi Bizottság utasítását Szabolcsid István adta Földeák község­ből a közerő [...]
6. Dokumentumok és regeszták 1848. március 15–1849. július 30. (203. oldal)
[...] Mihály Szegedi polgár Kertész Antal kérése egyetlen fia a 20 éves [...] Kertész Sándor felmentetéséért Néhai Kakuszi István özvegye Almási Rozália kérelme 19 [...] küldöttségünk jelentése szerint Kocsis Savanyú István helybéli mezei gazda kinek ugyan [...] Imrének Vajas Ferencnek és Savanya Istvánnak az újonc helyettesítés megengedtetik Hadügyminiszter [...]
7. Adattár (147. oldal)
[...] Bajká lontúli terület hadifogolytáborban Gojdár István Pálffy u 8 H 1878 [...] oláh származású hadnagynak oláhul való kérése mentette meg őket így került [...] Gombkötő Bálint gazdáik Oroshá­za Gombkötő István Fehér Julianna Tóth Rozália Pu [...] elhalálozott Kardoskúti emlékmű Gombos Imre István földm Mátyás u 62 Kistópart [...]
8. Dokumentumok és regeszták 1848. március 15–1849. július 30. (229. oldal)
[...] amúgy is rendkívül terhelve lévén kérése a folyamodónak nem teljesíttethetik 425 [...] ifj Pintér János számvevő Pálfy István telekbíró Körösi Jó­zsef Nagy Pál [...] Elnök polgármester előterjeszti míszerént Pillich István főadószedő előtte abbéli nyilatkozattal vala [...]
9. Dokumentumok és regeszták 1848. március 15–1849. július 30. (204. oldal)
[...] 1848 december 27 2792 Rúzsa István kérelmét melynél fogva beteges fiát [...] Pál Kováts János és Kakuszi István magukért helyetteseket állíthassanak Hadügyminiszter megbízásából [...] 1849 január 29 143 Lippai István Szegedi lakosnak visszavárólag ide mellékelt [...] elbocsátatni kéri határoztatott A folyamodó kérése miután az illető város ható­ságának [...]
10. KIS BÁLINT ÁLTAL KÉSZÍTETT MUNKA KÉZIRATBAN ÖSSZEÁLLÍTOTT TELJES FOGLALATJA • II. KÖTET (160. oldal)
[...] és Csanád vármegyei esküdt Csontos Istvánra bízatott Az 1804 ben elpusztult [...] öcsödi káplán és tanító Rónyai István A vásárhelyiek két rendes prédikátor [...] Szirbik Miklós pedig az ekklésia kérése szerént Makóra rendeltetik Meghal Dömény [...] kérik a volt káplánt Asztalos Istvánt de ebben a tractus meg [...]
11. Dáni Ferenc főispánsága (1873–1880) (30. oldal)
[...] főispánnak még 17 én elhangzott kérése lebegett szemük előtt a másnapi [...] törvényhatóság kezeibe tegyék le Pokomándy István polgármester számadatokkal jellemezte a rendezett [...] 1870 áprilisa óta vezető Pokomándy István valamint Hódmezővásárhely egykori első polgármestere [...]
12. Tartalomjegyzék (462. oldal)
[...] 251 4 81 özv Kováts Istvánná született Szeka Rozáliái háza kibérlésére [...] eredménye 259 502 A zsidók kérése iskolájuk ügyében 260 503 A [...] állítsa ki 263 511 Rigyiczky István ügyvéd köröztetése 263 5 12 [...]
13. Tartalomjegyzék (452. oldal)
[...] árvatári számadások 56 117 Nagyolajos István közkatona hadi szolgálatból elbocsátása 56 [...] jegyzéke 74 146 Rekettye Pál kérése Tudakozó intézet fölállítására 74 452 [...]
14. TANULMÁNYOK • VINCZE GÁBOR: A „kulák", a „reakciós” és a „kommunistázó” - Három vásárhelyi lelkipásztor meghurcolása az ötvenes évek elején (159. oldal)
[...] ben teljesült a kívánsága Gaál István püspökhelyettes fölmentette a paposi szolgálat [...] megint csak segédlelkészként Mivel sorozatos kérése ellenére csupán segédlelkészi állást kapott [...]
15. Bratinka József–Szigeti Ferenc: Szeged város tanácsának első jegyzőkönyve (1717–1723) (135. oldal)
[...] János úr az egész község kérése alapján és egyetértésével elfogadta a [...] Úr házastársának mint felperesnek Szűcs István úr mint alperes ellen bizonyos [...] judicatum est Az érdemes Oláh Istvánnak mint felperesnek Szűcs Péter mint [...]
16. Tartalomjegyzék (467. oldal)
[...] 688 Tóth Mihály óvása Ökrös István rab elítélése ellen 366 689 [...] 368 693 Pickher Samu tűzmester kérése 369 694 Kossuth Lajos levele [...]
17. A NEMESI VÁRMEGYE (69. oldal)
[...] polgá­rai és hospesei másfelől Gyálai István fia Mihály között ama földek [...] e tárgyban felségünkhöz intézett alázatos kérése alapján hívünket Fábián mester pécsi [...]
18. Válogatott dokumentumok (341. oldal)
[...] dőlt össze Most az a kérése a tanács­tagoktól az intézményektől a [...] makói kitelepítettek befogadásáért Dr Forgó István Makó város vb elnöke Kedves [...]
19. III. Kollektív emlékezés (109. oldal)
[...] közölte velünk hogy az a kérése a láger vezetőségének hogy tanuljunk [...] meg másként a százalék Gilicze István Egy repülőtérre kerültünk Hatalmas hangárokba [...]
20. G. Tóth Ilona: Csanád megye igazgatása (1860–1867) (150. oldal)
[...] közmunka behajtás elvégzésére 176 Széchenyi István munkásságának s nagyságának elismerésére Makó [...] követelése Erdély Magyar országhoz csatolásának kérése s a többi fontos kérdés [...]
21. I. AZ ALFÖLD TÖRTÉNETE ÉS IGAZGATÁSA (22. oldal)
[...] arányban leszavazták Miután a barackosiak kérése egybevágott a városvezetés elkép­zelésével Kardoskút [...] 1937 alapsz Vö még KISS ISTVÁN Szeged tanyai közigazga­tása Közigazgatástudomány 1940 [...]
22. Dokumentumok és regeszták 1848. március 15–1849. július 30. (202. oldal)
[...] újoncok hazabocsátását a nemzetőrségi tanácsnál kérésé válaszoltatik Trucskó Antal hitese Tóth [...] az első Imre az utolsó István nevű fiának hazabocsátásáért folyamodott a [...]
23. Dokumentumok és regeszták 1848. március 15–1849. július 30. (251. oldal)
[...] Tábory János pénztári írnok Folyamodó kérése nem teljesíttetett 479 ski 450 [...] 11 2705 481 özv Kováts Istvánná született Széka Rozáliái háza kibérlésére [...]
24. B (27. oldal)
[...] leány Erzsébet és két fiú István és László született Két testvére [...] Terézia kato­nai rend kitüntetéséért de kérése nem telje­sült és a rendi [...]
25. Adatok és események • III. Felsőtanyai iskolák (214. oldal)
[...] 1892 93 Rózsa Károly tanító kérése hogy a kisteleki országos vásárok [...] 68 Az iskola gondnokának Juhász Istvánt nevezték ki 901 889 A [...]