G. Tóth Ilona: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc szegedi dokumentuma a Csongrád Megyei Levéltárban - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 28. (Szeged, 2000)

Tartalomjegyzék

663. Győzelemig kiállított azon önkényteseknek hátra lévő 30 pengő ftkat kifi­zettetni szorgalmazzák............................................................................................. 356 664. Nemzetőri törzstiszt számára bérbe vett lakás szerződése .................................... 356 665 . Szerződés Bainville olasz mérnökkel..................................................................... 357 666. A városi cselédek ruházata....................................................................................... 358 667. Sáncolás több utcában.............................................................................................. 358 668. Pálfy János, Pankotai lelkész, végrendelete........................................................... 359 669. A városra 137 újonc esik.......................................................................................... 359 670. Bénák János folyamodványa................................................................................... 360 671. A rögtön ítélő vegyes bíróságok átszervezése........................................................ 361 672. Matyhídját nem kell lerombolni.............................................................................. 361 673. Szabados József ideiglenes kinevezése .................................................................. 362 674 . Rokkant honvédek nyugdíja.................................................................................... 362 675 . A kórházakban meghaltak tetemeit a temetőben lévő halotti kamarába vigyék.. 363 676. A Tiszai hadigőzös tüzéreinek ellátása................................................................... 363 677 . A március 1-től beszállásolva volt katonaság létszáma......................................... 363 678. Gyász istentisztelet tartása........................................................................................ 364 679. Csempészetek, s visszaélések meggátlása.............................................................. 364 680. Szegeden egy honvéd zászlóalj alakítása elrendeltetvén....................................... 365 681. Tanácsülési jegyzőkönyveket a közgyűlésen felolvasták ..................................... 365 682. Tóth Mihály főbírónak nyilatkozata a városnak eladott két házáról.................... 365 683. A fenyítő törvényszékeken való elnöklés............................................................... 365 684. E város javadalmainak haszonbérbe adott javadalmai.......................................... 365 685. A tiszai gátak ügye.................................................................................................... 366 686. Máhr Ferencnek a búza piarczi javadalom kezelése körüli eljárásáért nyilvá­nított érdem elösmerés.............................................................................................. 366 687. Szeged város tiszti ügyészi hivatalának petsétje ................................................... 366 688. Tóth Mihály óvása Ökrös István rab elítélése ellen............................................... 366 689. Deutsch József kisteleki vendéglős panasza........................................................... 366 690. Maróthy Mátyás főmérnök az Újszegedi határban leromboltatott harmadik lá­bos híd visszaállítása tárgyában............................................................................... 367 691. Hadik Gusztáv kinevezése........................................................................................ 367 692. Tűzvész által károsult tanyai lakosok segélyt kérnek............................................ 368 693. Pickher Samu tűzmester kérése............................................................................... 369 694. Kossuth Lajos levele a szenttamási győzelem után ............................................... 369 695. Savanyú Mihály eldöglött lováért kárpótlást kérő folyamodványa...................... 370 696. Szabadkán felállított rögtön ítélő vegyes törvényszék.......................................... 370 697. Terhes Józsefnek hajóinak elpusztítása Zentánál, és Ó Becsénél......................... 371 698. Szeged Horgosi része el fog sáncoltatni................................................................. 372 699. Molnár Pál, Szeged város főjegyzőjének folyamodványa .................................... 373 700 . Az utca kapitányok és tizedesek névsora............................................................... 373 701. Tóth Mihály főbíró levele......................................................................................... 373 702. Szegedi hírlap című újság engedélyezése............................................................... 375 703. Tápéi lakosok panasza a vámra............................................................................... 375 467

Next

/
Oldalképek
Tartalom