Makó Imre: Életünket és vérünket! Az első világháború hódmezővásárhelyi áldozatai (Hódmezővásárhely, 2004)

Adattár

romévi önk. gyal. Bevonult 1914-ben. 46. gyal.ezd. Egy 1915. szept. 21-ei újsághír szerint értesítette apját, hogy orosz fogság­ban van Szibériában. A HM adatai szerint 1916. jún. 12-én elhalt a dauriai (Bajká- lontúli terület) hadifogolytáborban. Gojdár István Pálffy u. 8.; H., 1878. dec. 16. ; Gojdár Sándor földm. - Szűcs Mária; H. Mucsi Zsuzsanna Népf. (honv.). 5. —> 302. honv. gyal.ezd. A román fronton 1916. szept. 27-én (a veszteséglajstrom szerint 28-án) hősi halált halt (a nagysze­beni csatában). Gojdár János tanuló; gr. Bercsényi Miklós u. 6.; H., 1896. máj. 14.; Gojdár Péter gazdáik. - Bodrogi Mária; nőtlen Egyévi önk. hadapród (zls., a hal. anya­könyvi bejegyzés szerint hdgy.). Bevonult 1915-ben. 5. —» 302. honv. gyal.ezd. Egy 1917. máj. 24-ei újsághír szerint jan. 18-án írt szüleinek, hogy 1916. okt. 18. óta ro­mán fogságban van. Egy korábbi értesítés szerint okt. 20-án sebesületlenül fogságba jutott. „A Magyarországba betört oláhok kiűzése után századával előőrsi szolgálatra rendeltetett Predeál oláhországi város alatt. A legnagyobb elővigyázatosság mellett sem kerülhették el, hogy a sűrű erdős terep kihasználásával előresuhanó oláh sokszo­ros túlerő be ne kerítse a századot és hősi ellenállás után lefegyverezve várták sorsu­kat a honvédek... Az oláhok meztelenre vetkőztették őket, le akarták mészárolni az életben maradottakat, amitől a század pa­rancsnokának, Constantinescu 5-ös oláh származású hadnagynak oláhul való kérése mentette meg őket. így került [...] lábbeli­jétől is megfosztva, fehérneműre vetkőz- tetve a sipotei fogolytáborba, ahol 1917. ápr. 17-én leírhatatlan szenvedésektől vál­totta meg a hősi halál”. (Emlékkönyv.) Emlékére szülei 20 ezer koronát adomá­nyoztak a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák javára. (1923. dec.-i újsághír.) Gojdár Lajos Az orosz harctéren hősi halált halt. (Kardoskúti emlékmű.) (? földm.; Pu. 318.; H„ 1875. nov. 10.; Gojdár János kisbirt. - Balázs Zsuzsanna; Takács Horváth Erzsébet) Gombkötő Bálint gazdáik.; Oroshá­za; Gombkötő István — Fehér Julianna; Tóth Rozália (Pu. 446.) Őrm. 101. gyal.ezd II. zlj., Békéscsaba (Trebinje). 1914-ben eltűnt a szerb hadszíntéren. Holt. nyilv.: 1917. dec. 17. Gombkötő Lajos Orosháza, 1882. k.; Gombkötő József - Séllei Julianna; Benkő Julianna Közi. Bevonult 1914. júl. végén. 101. gyal.ezd II. zlj., Békéscsaba (Tre­binje). 1914-ben hősi halált halt a szerb harctéren. (Kardoskúti emlékmű.) Gombkötő Lajos földm.; Orosháza, 1883. k.; Gombkötő Lajos — Németh Má­ria; Nagy Etelka Közi. 101. gyal.ezd, Bé­késcsaba. Harctéri eredetű általános gümő- kórban 1918. máj. 8-án elhunyt Orosházán. (Kardoskúti emlékmű.) Gombkötő Sándor A háborúban szer­zett betegségében elhalálozott. (Kardoskúti emlékmű.) Gombos Imre István földm.; Mátyás u. 62. (Kistópart u. 56.); H., 1889. aug. 17. / Gombos Imre — Szilágyi Piroska; nőt­len Húsz. Bevonult 1914. júl. 28-án. 16. husz.ezd, Debrecen. Tp. 35. Pk. értesítés szerint az orosz harctéren, 1916. júl. 9-én a combján megsebesült, és fogságba jutott. Holt. nyilv.: 1920. dec. 31. Gombos János kovács; Szegvári u. 4.; 1882. (1887.) k.; nőtlen Póttart. Bevonult 1914. júl. 29-én. 46. gyal.ezd. Dec. 5-én (a déli harctéren) elesett. Gombos János cipész; Imre u. 9.; H., 1894. febr. 9.; Gombos János napsz. - Bördős Katalin; nőtlen Népf. Besorozták 1914-ben. Honvédség. Korosztálya okt. 26-án vonult be. 1915. jún. 17-én tüdő­vészben elhunyt H.-en. Gombos Lajos gazdáik.; Kaszap u. 26. (1911-ben); H., 1880. dec. 17.; Gom­bos Lajos - Vata Lídia; Hódi Jusztina (Szi­várvány u. 19.) A) népf. szkv. Bevonult 1915. jan.-ban. 5. honv. gyal.ezd. Az orosz harctérre vitték, ahol júl.-ban fogságba 147

Next

/
Oldalképek
Tartalom