G. Tóth Ilona: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc szegedi dokumentuma a Csongrád Megyei Levéltárban - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 28. (Szeged, 2000)

Tartalomjegyzék

110. A hadügyminisztériumhoz tartozó tárgyak jegyzéke............................................. 46 111. Névváltoztatások....................................................................................................... 46 112. A Maros tisztítása...................................................................................................... 46 113. Az ausztriai örökös tartományokból a ló-kivitelt betiltották ................................ 47 114. A kisteleki plébánia ügye......................................................................................... 47 115. Halotti bizonyítványok............................................................................................. 56 116. 1840-1843. évi árvatári számadások....................................................................... 56 117. Nagyolajos István közkatona hadi szolgálatból elbocsátása................................. 56 118. Lengyel András folyamodik a katonaságból elbocsátásért................................... 56 1 19. Rokusinyi József a barom orvoslás tanulása alól felmentetni kérő folyamod­ványa .......................................................................................................................... 57 120. A helybeli molnárok folyamodványa kiváltságos céh szabadalomért................. 57 12 1. Zsidók összeírása....................................................................................................... 57 122. A ló-kivitel felfüggesztése........................................................................................ 58 123. Halasy József katona elbocsátása............................................................................ 59 124. Nemzetőrseregi összeírások..................................................................................... 59 125. Országgyűlés összehívása........................................................................................ 59 126. A király Bécset elhagyván, Insbruckba költözött.................................................. 59 12 7. Országgyűlési szavazattal felruházott mágnások nincsenek Szegeden............... 62 1 28. Tanácsnokságból kimaradt nyugdíjjal ellátandó tanácstagok ügye...................... 62 129. Osztróvszky József kirendelt tanácsnok jelentése a nemzetőrségi összeírások­ról ................................................................................................................................ 64 130. Városi tisztújítás eredménye..................................................................................... 65 131. Egy tízezer főből álló rendes nemzetőrség felállítása szükséges.......................... 65 13 2. Tanácsgyűlésekbeni csendbiztosok kinevezésére indítvány................................. 66 133. A céhek vándorló legényeiknek, a nem céhes műhelyekben töltött idejét a vándorlási évekbe betudni vonakodnak.................................................................. 66 134. Kamatos kincstár utalványok kibocsátása.............................................................. 67 135. Alsóvárosi és palánki országgyűlési követek megválasztására időpont kitűzése 67 136. Országgyűlés összehívása........................................................................................ 67 137. Kamatos kincstár utalványok kibocsátása.............................................................. 68 138. Városi tisztviselői és országgyűlési követi állás összeférhetetlenségének kér­dése.............................................................................................................................. 68 139. „KÖZLÖNY” című lap meg fog indulni................................................................ 69 140. A katonaság kicsapongásának megzabolázása....................................................... 70 141. Országos képviselők megválasztásáról rendelet..................................................... 71 142. Selyemtenyésztés....................................................................................................... 73 143. Ahol a nemzetőrség iránt ellenszenv nyilatkoznék, az összeírás életbe lépteté­se megtiltatik............................................................................................................. 73 144. Sáskák kiirtása........................................................................................................... 74 145. Elbocsátott katonák iránt szóló jegyzéke................................................................ 74 146. Rekettye Pál kérése, Tudakozó intézet fölállítására .............................................. 74 452

Next

/
Oldalképek
Tartalom