Berta Tibor - Biernacki Karol: Emlékkötet az 1970. évi Maros és Alsó-Tisza vidéki árvízről - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 38. (Szeged, 2010)

Válogatott dokumentumok

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT KÉSZÜLT SZENTES VÁROS TANÁCSA ÁLTAL SZENTESEN, 1970. ÉVI SZEPTEMBER HÓ 8. NAPJÁN TARTOTT ÜLÉSÉN Napirend előtt. Tájékoztató az árvízzel kapcsolatos tevékenységről. Előadó: Dr. Bajomi Sándor vb-elnök. Dr. Bajomi Sándor vb-elnök: Visszapillant az árvízzel kapcsolatos szentesi tevé­kenységre. 1970. május 18-tól június 4-ig tartott Szentesen az árvízvédelmi munka. Ez idő alatt mozgósították a személyi és technikai erőket, megfelelő helyre elszállították őket, — megszervezték Szentesen is a gátak védelmét — a védekezés munkája során 5558 főt rendeltek ki, akik 70 906 órát töltöttek a gátak védelmében —, elkészítették és elvégez­ték a befogadást. Május 22-től Makóról 1275 főt intézményesen elhelyeztek és ezeknek különböző szolgáltatást biztosítottak (elhelyezési, fekvési lehetőség, élelmezési, mun­kaalkalom, politikai felvilágosító munka, tisztálkodási lehetőség, mozi, színház, sport- verseny stb.). Június 3-án visszatelepítették a Makóról ideköltözőket. Június 6-án elrendelték Szentes kitelepítését. Ismerteti, hová hány embert kellett volna telepíteni. Teljesen felkészültek a terv végrehajtására, tanácsülésen ismertették a tervet, de szerencsére nem kellett végrehajtani, a közös erőfeszítés eredményeképpen. Az egész munkát az Árvízvédelmi Bizottság irányította. A Bizottság szükségsze­rűen 11 alkalommal ült össze. Minden szervtől, minden támogatást megkaptak, külön kiemeli a Munkásőrség nagyszerű segítségét. Ezért köszönetét mond a város egész lakosságának, aki nagyon fegyelmezetten, emberségesen vizsgázott e nagy feladat vég­rehajtása során. Külön köszönetét mond a termelő egységeknek, azok vezetőinek, akik minden segítséget megadtak, külön köszönetét mond a testületeknek, amelyek munká­jukat segítették. A város megmenekült, a nagy erőfeszítésnek meg lett az eredménye, de azóta is nagy elemi kár (jégkár) érte a várost. Mintegy 150 millió forint kárt szenvedett Szen­tes. Nagyon sok a terméskiesés, 330 árvizes ház dőlt össze. Most az a kérése a tanács­tagoktól, az intézményektől, a termelő egységektől, hogy ugyanúgy, amint segítették megvédem Szentest, most ugyanolyan szívós munkával segítsenek pótolni a kiesést. A párt-vb, a tanács-vb nevében ismételten köszönetét mond mindazoknak, akik e nagy munkában segítséget adtak. Ezek után ismerteti a Csongrád Megyei Tanács 17/1970. T. számú határozatát, amelyben a megye köszönetét fejezi ki Szentes város lakosságának a makói kitelepítettek befogadásáért. Dr. Forgó István, Makó város vb-elnöke: Kedves Szentesiek! Makó város dolgo­zói, pártbizottsága, tanácsa, az összes politikai és társadalmi szerve nevében tisztelettel és mély meghatódottsággal megköszönöm azt a segítséget, amit voltak szívesek egy­részt elvből, másrészt barátságból, harmadsorban emberségből és csak utoljára köteles­ségből a Makó város dolgozóiért tenni, akik akkor bajban voltak. Megköszöni az itteni pártbizottságnak, tanácsnak, a tanácstagoknak, és azoknak, akiket illet, a segítségét. Makó nagyobb bajban volt az ország bármely városánál, mert a felvidéken tönkrement községeket helyre tudták állítani könnyebb szerrel, mintha ez a 700 éves város, amely a honfoglalás előtt is szervezett település volt és amely ma regionális intézményekkel rendelkezik és túl Makó határain is szolgálja az emberi szükségleteket, tönkre ment 341

Next

/
Oldalképek
Tartalom