Berta Tibor - Biernacki Karol: Emlékkötet az 1970. évi Maros és Alsó-Tisza vidéki árvízről - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 38. (Szeged, 2010)

Árvízvédelmi napló

2. Ma 23.00 órakor a védelem alá rendelt katonai erők parancsnokai egyeztető tárgyalást tartanak az Igazgatóságon, amelyen összehangolják :- a gátak állapotának megítélését,- a megfigyelő brigád létrehozását, megvalósítják. 18.30 h Kakuszi elvtárs ezt továbbította Polgár István védelemvezető helyettesnek, aki a fentiekkel egyetértett. Az írásos jelentést 6 fő kapja meg. Polgár István kérése: A megyei Pártbizottság nyújtson segítséget a védelemnek a Tisza vonalának mun­kájában. Ez a védelem kifejezett kérése. Jelenleg 2 építőipari mérnökre és 2-4 tervezőre (mélyépítő) van szükség, a védelem megerősítésére. Az igényt mérjék fel. Az igény birtokában segítünk. 20.20 h Rózsa elvtársnak jelentette a tápéi községi tanács vb-elnöke, hogy a Vízügyi Igaz­gatóság számára kilakoltatták a helyi tsz iroda mindkét szintjét, mert az egész vé­delem oda kíván költözni. így a tsz adminisztrációját nem tudják elhelyezni. 20.40 h A helyszínen tájékozódtam. Az igazság az, hogy az épületnek 1/4-ét azaz négy iro­dahelyiséget és ruhatárat vették igénybe, de úgy, hogy azt előzőleg a tsz elnökétől, Vass Lajostól elkérték. A tsz irodaházában tapasztaltak szerint a tsz párttitkára Pap- di János személyes okokból biztatta fel a tanács elnökét, hogy a megalapozatlan és a helyi vezetők körében pánikot keltő hírt Rózsa elvtársnak jelentse. A személyes indíték az volt, hogy Vass Lajos tsz elnök a vízügy számára önként felajánlotta, amennyiben a kért helyiségben nem férnének el, úgy még két irodát felszabadít a számukra és ezen irodák egyike Papdi János párttitkár szobája. 21.15 h MÁV jelentette a Tanácsnak: Kiskundorozsmára az AGROKER 5 kocsit rendelt berakásra. Azonban csak két ko­csit rakott meg, tehát 3 üresen maradt. Jelenleg Kiskundorozsmán 30 fedett kocsi van, fedett kocsi áll az AGROKER rendelkezésére. Amennyiben lehet, a Tanács sürgesse meg az AGROKER-t a rakodásra. Válasz: „A rakodást megsürgetjük, a szükséges intézkedéseket megtesszük.” 23.00 h Komócsin elvtárs, Kerekes, Kovács, Paczuk, Szabó elvtársak a 26-i területi bizott­sági ülés anyagát készítették elő. Egyben egyeztették a Vízügyi Igazgató és a hon­védség által a mai napon történt bejárás tapasztalatait. E tapasztalatokat Kerekes elvtárs írásban nyújtotta át a védelem vezetőjének. Miután a tapasztalatok eltérést nem mutattak, Kerekes elvtárs kérte a védelem vezetőjét, hogy jelölje meg azokat a szakaszokat és pontokat, amelyekre a Tiszán a megfelelő előkészületeket meg kell tenni a védekezés céljából. 36

Next

/
Oldalképek
Tartalom