G. Tóth Ilona: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc szegedi dokumentuma a Csongrád Megyei Levéltárban - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 28. (Szeged, 2000)

Tartalomjegyzék

480. Kossuth Lajos a város terv szerinti megerősítését ígéri ........................................ 251 4 81. özv. Kováts Istvánná, született Szeka? Rozáliái háza kibérlésére kötött szer­ződés............................................................................................................................ 251 482. A számadásokat október hónappal ne zárják le, hanem vezessék f. é. decem­ber utoljáig................................................................................................................. 252 483. Akik újoncoknak besorozandók lennének, részint, mint tüzérek, részint pedig mint 4 évi önkéntesek szolgálnak............................................................................ 252 484. Papp Ferencet őrmesterségre ajánljuk.................................................................... 252 4 85. Mérnöki jelentés a védelmi munkálatról................................................................ 252 4 86. A lelkészek mellé polgári biztosok kiküldetése szükséges................................... 253 4 87. Maguk helyett felfogadnak egy napszámost, azt küldik a nemzetőri kötelesség teljesítésére................................................................................................................. 253 488. Baumgartner József számlája............................................ 254 489. Hódi Lajosnak a Ludoviceum féle katonai főtanodába fölvétele tárgyában....... 254 4 90. Lohberg Frigyes pesti polgár s borkereskedő folyamodványa............................. 254 4 91. Hadik Gusztáv kinevezése........................................................................................ 254 492. Adó kiszámítási mód................................................................................................ 255 493. Szeged város (és nem vár) megerősítése iránt a szükséges intézkedések már megtétetvén................................................................................................................ 256 494. Felmayer Antal helybéli kereskedőnek Ferenc fia helyett két lovas honvédnek saját költségén felajánlása........................................................................................ 256 495. A Szegedi vár kellékeinek fedezése iránti gondoskodás...................................... 256 4 96. Jelentés a szőregi eseményekről.............................................................................. 257 497. Korda János és Geropoldi viszonya......................................................................... 257 498. Lőszer szállítások...................................................................................................... 257 499. Nemzetőrseregi szolgálatot szabályozó ministerelnöki rendelet.......................... 258 5 00. Az óhitüek harangfelajánlása................................................................................... 258 501. Mázsálás, helypénz, kövezetvám, accis, és Máté hídja városi javadalmak iránt tartott árverés eredménye......................................................................................... 259 502. A zsidók kérése iskolájuk ügyében......................................................................... 260 503. A postai ügyek vezetésével megbízott Honvédelmi Bizottmány tagjának, Ma­darász Lászlónak a címe........................................................................................... 261 504. Kossuth Lajos: Siessen hátralevő újoncait, szám szerint 212 kiállítani............... 261 5 05. Szegednek 550 újoncot kell kiállítania, eddig 420-t állítottak ki.......................... 261 5 06. Egressy Gábor felmentése........................................................................................ 261 507. Katonai nevelde lakbére........................................................................................... 262 508. A honvédi tüzérséghez alkalmazottak haza bocsátása........................................... 262 509. A harmadik lovas század Török Becsére küldését kéri Tar őrnagy...................... 263 510. Ki nem állított újoncainak hátralévő részét hat nap alatt állítsa ki....................... 263 511. Rigyiczky István ügyvéd köröztetése ..................................................................... 263 5 12. A városi főkapitányok néhány lakost, okkal be nem bizonyított puszta gyanú­ból, nyugtalanít.......................................................................................................... 264 513. Tar Ferenc lovas nemzetőrségi őrnagy ellen Korda János panasza...................... 265 514. Philippovics Miklós hadifoglyot szoros és felelős felvigyázás alá rendelik....... 266 462

Next

/
Oldalképek
Tartalom