Berta Tibor: A szegedi községi tanyai iskolák adattára - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 31. (Szeged, 2002)

Adatok és események - III. Felsőtanyai iskolák

darab 2,2 m hosszú és 0,8 m magas pad.889 A felmérést Rózsa Károly tanító készí­tette (1889. ápr. 30.).890 1891/92.: Az iskola gondnoka Szél Gergely volt. Az iskola kerületében lakó hívők huszonkilenc forintot gyűjtöttek össze. Az adományból az iskolaterembe feszületet és két szentképet vásároltak, valamint az iskola udvarában levő keresztfát készítették el. A feszületet Gróf János és neje adományozták. A kereszt és az iskola felszentelé­se 1891. nov. 8-án volt. Varga Ferenc kisteleki plébános szentelte fel a keresztet. A népiskola megáldását Tóth Antal népiskolai felügyelő végezte. Az ünnepi szent mi­sét pedig Bolgár Mihály kegyesrendi tanár végezte.891 1892/93.: Rózsa Károly tanító kérése, hogy a kisteleki országos vásárok alkalmával hétfői napokon az iskolát zárva tarthassa. Az iskolaszék három hétfői napot enge­délyezett.892 1894/95.: Az 1894/95. tanév folyamán az iskolát bekerítették, oszlopokra erősített há­romsoros tüskés sodrony kerítéssel.893 Rózsa Károly tanító panasza, hogy az iskolá­hoz nincs út kijelölve. Bitó Lajos gazda nem engedi a tanulókat átjárni a földjén.894 Kisajátítási jog kérelmezése a földművelésügyi minisztériumtól, hogy az iskolához utat nyithassanak.895 1900/01.: Az iskola gondnoka Szél Gergely volt.896 1904/05.: Az iskolaszék szervezeti szabályzata értelmében minden tanyai iskolához kötött földterület tartozott. A Felsőgajgonyai iskola földterülete egy hold volt.897 1906/07.: „A Felsőgajgonyai iskola a Gajgonyai kapitányság területén, a várostól ÉÉN-felé 23,25 km. távolságra fekszik. Megnyittatott az 1887-88. iskolai év elején. Van az épületben egy előtomác, 1 tanterem, 2 szoba, 1 konyha és éléskamra; hozzá tartozik még egy különálló szín egy kis pincével. Az udvar, kert és szántóföld terü­lete 2400 Az összes ingatlannak a becsértéke 7480 korona. Az iskola állóke­resztjét a környékbeli lakosság és tek. Gróf János emeltették. Az iskola gondnoka Szél Gergely...”898 III/34. Győriszéki iskola Az iskola védőszentje Szent Antal volt. 1854. október 1-én kezdte meg működését.899 1862/63.: A Csanádi püspök 1862. október 19-én meglátogatta az iskolát. A felsőta­nyai részen először járt a püspök.900 1867/68.: Az iskola gondnokának Juhász Istvánt nevezték ki.901 889 A Felsőgajgonyai iskolához a polgári fiúiskola használt padjait szállították ki, ami kevésnek bizonyult. A hiányt az ideiglenes iskolától hozott padokkal pótolták, amelyek mérete azonban nem megfelelő. 890 SzVTü 9498/1888. 891 SzTNÉ 1891/92. 30. p., 83. p. 892 Szlsz/a. 1892. nov. 17 . 224/1892. 893 SzTNÉ 1894/95. 3. p. 894 Szlsz/a. 1895. márc. 31. 69/1895. 895 SzKgyjkv. 1895. márc. 29. 113/1895.; A felirat elküldése: SzKgyjkv. 1895. jún. 26. 213/1895. 896 SzVTü 18372/1900. 897 Szlsz/a. 1905. márc. 3. 66/1905. 898 SzTNÉ 1906/07. 82. p. 899 Kutasi 20. p. 900 SzH 1862. okt. 22. 85. 901 SzH 1867. dec. 22. 1023. 214

Next

/
Oldalképek
Tartalom