Berta Tibor - Biernacki Karol: Emlékkötet az 1970. évi Maros és Alsó-Tisza vidéki árvízről - Tanulmányok Csongrád megye történetéből 38. (Szeged, 2010)

Válogatott dokumentumok

MÁJUS 26.11. h Az ÁFÉSZ kérése alapján a hús ellátmányt kérjük 130 kg-mal emelni. A 130 kg emelést töltelék árúból kérjük, a tőkehús ellátást pedig 4 q-val kérjük emelni. MÁJUS 26. 20 h Jelentés a Járási Árvízvédelmi Szolgálatnak: Az esti váltás nem Ferencszállásra, hanem Szőregre átirányította a szakaszmérnök­ség. A jelentést adta: Berényi Ferenc vb. elnök. Vette: Szőnyi elvtárs. MÁJUS 27. 4.30 h Járási ügyeletnek jelentés: 100 fő gyalogmunkás Balázs István vezetésével Makó Maros hídon át a szőregi munkahelyre elindult. MÁJUS 28.16.05 h A Járási Árvízvédelmi Bizottság utasítását Szabolcsid István adta: Földeák község­ből a közerő igénybevétel a további intézkedésig szünetel, a következő váltást már nem kell elküldeni. MÁJUS 28. 18.05 h Csjernyik elvtárs utasítása a járási védelemtől, hogy 29-től az emberek menjenek dolgozni a gyárba is. MÁJUS 31. 10.05 h Dr. Kovács József vb. elnök utasítása, a járási védelemvezető a vasútállomáson le­tiltott jegykiadáshoz nem járul hozzá. A vb. elnök intézkedjen a községben, hogy a dolgozók akadály nélkül utazhassanak. MÁJUS 31.11.30 h A járási védelem vezetéstől Fejes József közli, hogy a Kossuth Tsz GAZ kocsiját a mai naptól szolgálatra küldeni nem kell. MÁJUS 31. 19.15 h A községi tanács vb. elnökének székhelyén. Utasítás: dr. Kovács József vb. elnök. Tudomásomra jutott, hogy a közerők váltásánál problémák vannak. Több esetben előfordult, hogy a kirendelt váltást nem várják be, és idő előtt eltávoznak a veszé­lyes helyről, így a feladatok végzése nem folyamatos. Megállapítást nyert, hogy e téren szervezetlenség kezd kialakulni, és kellő fegyelem nincs biztosítva. Felhívom Elnök elvtársat, hogy a közerő kirendelését úgy biztosítsa, hogy a kiren­delt helyen pontosan megjelenjen, és a váltást várja be. A kirendeltek közül bízzon meg egy elvtársat, melyen keresztül a fentiek betartását biztosítsa. Makó, 1970. május 31. Adta: Hires Gy. Vette: Mosonyi M. 318

Next

/
Oldalképek
Tartalom