3. oldal, 144 találat (0,036 másodperc)

Találatok

41.
[...] j nek sürgős lebontását Gáti István Véleménye szerint a budapesti lakások [...] vizsgálják felül a lakbé­reket Bedő István Hiányolja hogy a címjegyzékben nem [...] rossz állapotban van Reisz Dénes Kérése az Igazgatóságtól a következő tanácstagi [...]
42. 167
[...] m i v e o István Az egyik a munkaképeskoru a [...] Ferenc Nekem egy sincs Bartos István Akkor te már terendezkedtél D [...] az OT nek ez a kéré­se amelyet teljesítünk is a kiegészítő [...]
43. 202
[...] llani gondozottak elhelyezéséről Slőcdó Rostás István Az OM több esetben átiratot [...] Az oktatási osztály­nak az a kérése hogy a VB intézzen folterjesztést [...] Határidő julius 14 Felelős Rostás István Kelt a Fővárosi tanács Végrehajtóbizottságának [...]
44. Bácskai Vera: Család és történelem (1_71. oldal)
[...] egyébként csak a kereskedő Manno István esetében maradt fenn adat Szintén [...] kövesse érzelmeit szavaim megnyugtatták 104 István e családi konfliktusról hallgat Legfeljebb [...] lakása után 1941 ben Manno István 1943 ban pedig húga és [...] hogy ha úgy dönt hogy kérése teljesíthető mert úgy tudja mostanában [...]
45. 3. Gyilkosság különös kegyetlenséggel (Tóth Ilona és társai tragédiája) • 3.3. Tóth Ilona a forradalomban (216. oldal)
[...] szerepel Káldor Vera elérhetősége Angyal kérése a z orosz plakátokat e [...] indultak el aznap amikor Angyal­Angyal István üzenete Káldor Verának BFL XXV [...] Tóth Ilona 462 d Angyal István feljegyzése 1956 október 30 216 [...]
46.
[...] Az oktatási osztálynak az a kérése mivel a folyó évre a [...] április 1 Fele lős Farkas István 3 Nyújtson segítséget a YB [...] 1958 április 1 Felelős Farkas István Budapest 1958 március 4 én [...]
47. 6
[...] költ­ségvetését Ezért osztályunknak az a kérése hogy a Végrehajtó Bizott­ság a [...] 1964 január 31 Felelős Kőműves István és Budapest 1963 november 11 Dávid István Láttam és egyetértek dr Pesta [...]
48. 1970-12-04 338. öe. • 1970_VB 338/69
[...] is kifejeződhetett volna a párttagság kérése iránt Nagy elvtárs nem vett [...] réséénél Nagy Károly és Király István együtt került kihúzásra Király István 29 ellenszavazatot kapott Király elvtársat [...]
49. Az MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottság ülései (248. oldal)
[...] PB és a BME PB kérése alapján egy egy politikai munkatársi [...] személyi ügye Javaslat dr Szatmári István részére Pro Űrbe Budapest kitüntetés [...] Szocialista Hazáért Érdemrenddel kitüntetett Hircz István ellen fegyelmi eljárás indításának engedélyezésére [...]
50. Az MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottság ülései (97. oldal)
[...] jogkörének decentralizálási irányelveire Ea Kőmíves István Határozati jkv 2 szer­kesztett jkv [...] Budapesti Honvédelmi Bizottság honvédségi munkaerő kérése a tömegközleke­dést biztosító jármüvek és [...] 1971 április 9 ei Majoros István ügyében hozott határoza­tának visszavonására Határozati [...]
51. 10. 1942. december 18. rendes közgyűlés jegyzőkönyve
[...] Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Tápszerművek Rt budapesti bejegyzett cég [...] telek egy részének a Győrffy István kollégium részére való elidegenítése tárgyában [...] Előterjesztés a Pesti Evangélikus Egyház kérése a XIV ker Bosnyák téri [...]
52.
Hozzászóltak Szénás István Községiéj lesztési Alap bevételknél a [...] hozott a csoport vb elé Kérése ne hozza­nak később kevesebb összeget [...] helyen WC öltöző mosogató létesült Kérése hogy minden esetben építési engedéllyel [...]
53. 115
[...] a r t o a István Engem meglepetésként ért az hogy [...] informálva hogy a Végrehajtóbizottságnak kifejezett kérése volt hogy ezt a témát [...] megállapítják a rendezési terveket Bartos István Akkor sem tudod elfogadni ha [...]
54. 1967-03-10 245. öe. • 1967_VB 245/85
[...] A XXII kerületi Párt Végrehajtóbizottság kérése alapján javasoljuk hogy a kerületi [...] legyen Yenéczi János sk Újvári István sk ORSZÁGOS LEVÉLTÁR 22 Szigorúan [...]
55. TANULMÁNYOK • Kubinyi András: A középkori budai mészároscéh (54. oldal)
[...] László valamint Csiplő Péter Koppan István és Pósa János ottani mészárosmesterek [...] Szapolyai János erdélyi vajdának a kérése is kívánságára adta ki a [...] Debrecen 1924 A Debreceni Tisza István Tudományos Tár­saság I Osztályának Kiadványai [...] szíves kikeresni másolatát pedig Kenyeres István barátom és a BFL szerezte [...]
56. 1985-05-15 713. öe. • 1985_VB 713/43
[...] felemelésére A XV kerületi Pártbizottság kérése alapján javasoljuk a testület 47 [...] Azóta állás­foglalás született hogy Szabó István elvtársat a jelenlegi tanácselnökhelyettest ajánlják [...]
57. 1966-10-07 236. öe. • 1966_VB 236/17
[...] Előadó Sza t m ári István elvtárs Szatmári István elvtárs A Il es fejezetben [...] felsorolva ahol vagy a kerület kérése vagy más oldalról érkező eltérés [...]
58. 134
[...] vállalat elhelyezéséről ő Előadó Bartos István V IÍAka c M Caspal [...] elleni kifogások nem áthidalhatatlanok Bartos István hozzászólásában elmondta hogy a fővárosi [...] tervezés Illetőleg a középitési enge­dély kérése előtt jóváhagyás céljából u fővárosi [...]
59.
[...] 15 ad 5 dr Kovács István e ü oszt vez M [...] á k titkára Dr Kovács István A Szakrendelő Intézet helyzetével kapcsolatosan [...] Out már mukodm a szakrendelés Kérése a Végrehajtóbizottsaghoz hogy részükre ez [...]