Szakolczai Attila: Gyilkosság különös kegyetlenséggel. A Tóth Ilona és társai per komplex vizsgálata - Disszertációk Budapest Főváros Levéltárából 3. (Budapest, 2016)

3. Gyilkosság különös kegyetlenséggel (Tóth Ilona és társai tragédiája) - 3.3. Tóth Ilona a forradalomban

leleményeikről tett vallomásaiknak mindössze két pontosan meghatározott napja van: november 2., amikor Tóth lekéste a találkozást, és elmaradt a társaságtól, illetve október 30., a dunántúli út, egyben a Köztársaság téri események napja. A tárgyaláson az ügyész próbálta megvádolni Gönczit az ottani kivégzésekben való részvétellel, ez nyilván már a vizsgálat során is felmerült, nem kizárt, hogy Tóth Ilonával szemben is. Érdekükben állt tehát alibit bizonyítani erre a napra. De azért is valószínűtlen, hogy éppen 30-án lettek volna Győrött, mivel az a nap rendkívüli volt a Kisalföld fővárosában, ahol aznap tartották a dunántúli konferenciát, és aznap történt Somogyvári Lajos puccskísérlete. Győr viszonylag kis város, még kisebb az a tér, amely az októberi események színhelye volt, Tóth Ilonáéknak tehát, ha valóban akkor lettek volna ott, okvetlenül tapasztalniuk kellett volna valami különlegeset, márpedig ilyennek nyoma sincs vallomásaikban. Azt felté­telezem, hogy nem 30-án, hanem 31-én voltak Győrött, ugyanakkor, amikor az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság küldöttsége. Annak egyik tagja, Gömöri György már 1956-ban beszámolt útj ük­ről, aminek történetét később is megír­ta.848 Beszámolói szerint bár akartak, a határon engedély híján nem jutottak át. Márpedig ha a forradalom elitcsapatá­nak tekintett egyetemisták küldöttségét nem engedték át, akkor valószínűtlen, hogy Tóth Ilonáék alkalmi kompániája átjutott volna. Ezt az egynapos csúszta­tást igazolja az iratok között fennmaradt egyidejű dokumentum, Angyal saját ke­zűleg írt cédulája. Azon szerepel Káldor Vera elérhetősége, Angyal kérése (,,[a]z orosz plakátokat e sorok átadójának kérem kiadni”849), az ő és Szirmai Ottó - Tavasz álnevű - aláírása, valamint a dátum: október 30. Ha Tóth Ilonáék nem indultak el aznap, amikor Angyal­Angyal István üzenete Káldor Verának (BFL, XXV.4.a. 164/1957.) 848 Nagy, 1989. Egyetemi Ifjúság, 1956. november 2.; Gömöri, 1986, 61-63. 849 BFL, XXV.4.a. 164/1957. Tóth Ilona..., 462. d. Angyal István feljegyzése, 1956. október 30. 216

Next

/
Oldalképek
Tartalom