MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1970

1970-12-04 338. öe. - 1970_VB 338/69

- 3 A kar kommunistái egy részének véleménye szerint a fentieket megfelelő hangnemben, jobb érveléssel elfogadták volna, de bosszantot­ta az ..embereket egyrészt a késői érkezés, másrészt a kioktató hang, a többszöri indulatos hoszászólás és ez befolyásolta a Nagy elvtársra leadott negativ szavazatokat. Nagy elvtársat nagyon rosszul érintette az elutasitás és kérte a káder-bizottságot, hogy ne jelöljék PB tagnak- A káder-bizott­ság különösen Magyar elvtárs, ragaszkodott a jelöléséhez^ mert fontos­nak tartotta, hogy az egyetem rektora tagja legyen a Pártbizottságnak. Meg is beszélték Nagy elvtárssa.1 ezt, megkérve, hogy a pártértekezle­ten szóljon hozzá, meg is állapodtak néhány kérdésben, amit elmondana az .együttműködés további formáiról. Előzetesen már Kirschner elvtárssal megállapodott a rektor elvtárs, hogy az egyetemi és Kari Tanács ülésekre meg fogják a j&vobvwi ­hívni az alaDszai r, /l titkaitokat.* jü^t }. a almondhat-fca volna és ezzel ebben a sokat vitatott kérdésben a megértése is kifejeződhetett volna a párttagság kérése iránt. Nagy elvtárs nem vett részt a vitában, az első napirend le­zárása után elment a pártértekezletről, mert mint meghivott nem volt joga az azon való részvételre. Bzt sokan nem tudták és kifogásolták eltávozását. Végeredményben 83 szavasó közül 30 ellenszavazatot kapott, de igy sem kerülhetett megválasztásra, mert utólagosan a listára fel­vett Kisfaludy Gyula 63 szavazattal megválasztásra került. Egészen valóázinü, hogy a 30 ellenszavazat nem egyértelműen a TTK. küldöttek­től került ki, hanem megoszlott a három kari, különösen a Bölcsész Kar ós a TTK. küldöttei között. Ezt alátámaszta n i látszik az a tény, hogy a szavazólapok egy réséénél Nagy Károly és Király István együtt került kihúzásra. /Király István 29 ellenszavazatot kapott./ Király elvtársat a TTK. párttagjainak nagyrésze nem ismeri. Ugy a TTK. összevont taggyűlésén, mint az egyetemi párt­értekezleten kifejezett vélemény, egy hosszabb idő óta húzódó ellentétnek a z egyetem állami és pártvezetése között a külső megnyilvánulása volt. /Ez talán nem következett volna be, ha N Cl gy elvtárs.Ráfiképp . nyilvánul meg a két párt-fórumon./

Next

/
Oldalképek
Tartalom