MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1985

1985-05-15 713. öe. - 1985_VB 713/43

MSZMP BUDAPESTI BIZOTTSÁGA Párt- és Tömegszervezetek Osztálya Különféle JAVASLAT a Végrehajtó Bizottságnak az MSZMP XV. kerületi Bizottsága létszámának felemelésére A XV. kerületi Pártbizottság kérése alapján javasoljuk a testület 47 fős létszámának felemelését 49 főre. A javaslat indoka: Pataki Béla elvtárs a XV. kerületi Tanács elnöke a közeljövőben nyugállományba vonul. Politikai, mozgalmi tapasztalatait célszerű volna kerületi PB tagként hasznositani. A testület össze­állításakor azonban még nem volt tisztázott az uj tanácselnökkel kapcsolatos elképzelés. Azóta állás­foglalás született, hogy Szabó István elvtársat,a jelenlegi tanácselnökhelyettest ajánlják az elnöki tisztségre. Ő viszont nem tagja a kerületi párt­bizottságnak . /Kékedi György/ 2s, Ez a •*-*­? « sz. példány B/VB/14/1985.V.15. Készült: 1985.V.6. 25 példányban Terjedelme : 1 oldal SZIGORÚAN BIZALMAS! I Látta: U> ki

Next

/
Oldalképek
Tartalom