MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1985

1985-01-09 704. öe.

1985. január 9. • 704. ő‍e. 133 o. 1. A KAO, a PTO és az APO javaslata az 1985. évi választásokkal kapcsolatos feladatokra. Ea.: Zathureczky Tibor, Kékedi György, Barsi Tomaj Zoltán. (Határozati jkv. 3., elő‍terjesztés 7­25., határozat 26-43.) 2. A PTO jelentése az alapszervezeti beszámoló taggyű‍lések tapasztalatairól. Ea.: Kékedi György. (Határozati jkv. 3., elő‍terjesztés 44-50., határozat 51-57.) 3. A PTO javaslata a Bp. PB képviseletére a kerületi pártértekezleteken. Ea.: Kékedi György. (Határozati jkv. 4., elő‍terjesztés 58-61.) (Névsor.) 4. Fegyelmi ügyek. Ea.: Szente Antal. a. Javaslat Somogyi Imre ügyében fegyelmi határozatra. (Határozati jkv. 4., elő‍terjesztés 62-66.) b. A Fegyelmi Csoport tájékoztatója a KEB 1984. december 10-ei ülésén Csigás Ferenc fegyelmi ügyében hozott határozatáról. (Határozati jkv. 4., elő‍terjesztés 67-69.) 5. Személyi javaslatok. (Határozati jkv. 4-5., elő‍terjesztés 70-130.) Novák László, Pálmai József, Kiss László, Szer Ferenc, Kutasi József, Pál József. Javaslat Rytkó Emília az SZKP Társadalomtudományi Akadémiáján 1985-ben kezdő‍dő‍ három éves aspirantúrájára. Szocialista Hazáért Érdemrend: Gál Lászlóné (Hendlein Éva). Szocialista Magyarországért Érdemrend: Róka Miklós, Bálint György, Bezur Géza, Bürös Lászlóné, Egresi Károly, Földes István dr., Hajnal Györgyné, Józsa Sándor, Kovács Miklós, Kurimszky Sándorné, Lóránd Ferencné özv., Takács Pálné, Vadász Jakab, Zalai Emil, Csók Károly. Magyar Népköztársaság Érdemrendje: Horváth János. Április 4. Érdemrend: Ágoston Árpádné (Horváth Julianna), Lantos László, Futás Józsefné, Maros Mária dr. Ifjúságért Érdemérem: Farkasinszky Lajos, Szatmári István dr. Kiváló Szolgálatért Érdemrend: Balázs Gábor. Pro Urbe Budapest: Somogyi Sándor, Lakatos Dezső‍, Melis György, Dávid János, Ács Sándorné (Demény Julianna), Pataki Béla, Sugár András dr., Frommer Miklós, Zolnay László, Szabó Magda, Gerő‍ László dr., Gegesi Kiss Pál dr. 6. Különfélék. a. A PGO tájékoztatója a budapesti pártértekezlet költségvetésérő‍l. (Határozati jkv. 5., elő‍terjesztés 131-132.) ———————————————————————— MSZMP iratok ———————————————————————— ————————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom