Forrai Attila - Rácz Attila - V. László Zsófia: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei III. 1970. október 31. - 1980. március 5. Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció 15. Levéltári segédletek 8. (Budapest, 2011)

Az MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottság ülései

BFL XXXV.l.a.4. Az MSZMP BUDAPESTI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG ÜLÉSEI b. A Marx-Engels szobor avatása április 30-án lesz. Ea.: Peják Emil. (Határozati jkv. 4., szerkesztett jkv. 20.) c. Tájékoztató az MT és a SZOT Vörös Vándorzászló átadási ünnepségeiről. Ea.: Gérnyi Kálmán. (Határozati jkv. 4., szerkesztett jkv. 20.) 1971. május 5. 351. őe. 64 o. 1. A Fővárosi Tanács VB javaslata a Fővárosi Tanács gazdasági, hatósági és kinevezési jogkörének decentralizálási irányelveire. Ea.: Kőmíves István. (Határozati jkv. 2., szer­kesztett jkv. 7-14., előterjesztés 25-53.) 2. A PTO jelentése az MSZMP KB 1970. február 18-19-ei - a nők helyzetére vonatkozó -határozata végrehajtásának budapesti tapasztalatairól. Ea.: dr. Péter János. (Határoza­ti jkv. 2-3., szerkesztett jkv. 15-21., előterjesztés 54-63.) 3. Különfélék. a. Személyi javaslatok. (Zárt ülés.) (Határozati jkv. 3-5.) Szépvölgyi Zoltán, dr. Nagy Richárd, Petrák Ferenc, Duschek Lajosné, Gál Lászlóné, dr. Vida Miklós. b. A Budapesti Honvédelmi Bizottság honvédségi munkaerő-kérése a tömegközleke­dést biztosító jármüvek és a villamospályák felújításához. (Határozati jkv. 3., szer­kesztett jkv. 23., előterjesztés 64.) c. Javaslat a Bp. VB 1971. április 9-ei - Majoros István ügyében hozott - határoza­tának visszavonására. (Határozati jkv. 3., szerkesztett jkv. 22.) 4. Bejelentések. a. Tájékoztató a május 9-én lezajlott országgyűlési és tanácsi pótválasztásokról. Ea.: Katona Imre. (Határozati jkv. 4., szerkesztett jkv. 24.) b. Háromtagú delegáció megy Prágába június 12-14-én. Ea.: Németh Károly. (Határozati jkv. 4., szerkesztett jkv. 24.) Katona Imre. c. A Moszkvai PB öttagú küldöttsége a II. negyedévben látogat Budapestre. Ea.: Németh Károly. (Határozati jkv. 4., szerkesztett jkv. 24.) d. Az Esti Hírlap és a Vecsernaja Moszkva baráti találkozót tart. Ea.: Németh Károly. (Határozati jkv. 4., szerkesztett jkv. 24.) e. A Bp. VB a II. félévben meghívja a szófiai PB delegációját. Ea.: Németh Károly. (Határozati jkv. 4., szerkesztett jkv. 24.) f. A varsói televíziógyár öttagú delegációja az Orion gyárba látogat. Ea.: Somogyi Sándor. (Határozati jkv. 4., szerkesztett jkv. 24.) 97

Next

/
Oldalképek
Tartalom