Gerhard Péter - Koltai Gábor: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei IV. 1980. március 8. - 1989. szeptember 24. Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári dokumentáció 16. Levéltári segédletek 9. (Budapest, 2011)

Az MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottság ülései

BFL XXXV.l.a.4. AZ MSZMP BUDAPESTI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG ÜLÉSEI Gábor, Szűcs Mihály, Tepleczky József, Angi Ferenc, Gráczki Eszter, Kertész Mária, dr. Szász Ferenc, Csizmár Gábor, Halász Iván, Lovas Győző. b. Javaslat Erdős Károly pártból való törlés miatti fellebbezése elbírálására. (Hatá­rozati jkv. 4., előterjesztés 43-45.) c. A VGPO jelentése a Skála-Coop PB és a Fővárosi Sütőipari Vállalat PB helyzetértékeléséről a fővárosi zöldség-gyümölcs és sütőipari termékellátás kapcsán. (Határozati jkv. 4., előterjesztés 46-56.) d. A PSZO javaslata a fővárosi nagyaktíva megrendezésére. (Határozati jkv. 4-5., előterjesztés 57-60., határozat 61-67.) e. Tájékoztató a IX. Kerületi PB és a BME PB kérése alapján egy-egy politikai munkatársi státus megszüntetéséről. (Határozati jkv. 5.) 1989. január 11. 795. őe. 103 o. 1. A SOTE PB beszámolója az MSZMP PB 1981. február 3-ai és 1987. november 3-ai - a felsőoktatás korszerűsítéséről hozott - határozatai végrehajtásának helyzetéről. Ea.: dr. Nagy Lajos. (Határozati jkv. 5-6., előterjesztés 10-33.) 2. A Fővárosi Tanács VB tájékoztatója az 1995-re tervezett Bécs-Budapest Világkiállítás előkészítésének helyzetéről. Ea.: dr. Nagy Richárd. (Határozati jkv. 6., előterjesztés 34—48., határozat 49-50.) 3. Vita a január 14-ei pártaktíva beszámolójának téziseiről. Ea.: Jassó Mihály. (Határozati jkv. 7.) 4. Különfélék. a. A TPO javaslata az 1989. I. félévi politikai évfordulók megünneplésére. (Határo­zati jkv. 7., előterjesztés 51-61., határozat 62-71.) b. A PSZO és a PGO javaslata az aktualitását vesztett határozatok érvénytelenítésére és az érvényben maradók gyűjteményének kiadására. (Határozati jkv. 7-8., előterjesztés 72-98.) c. A XVI. Kerületi PB javaslata szervezeti kérdésekről. (Határozati jkv. 8.) 5. Személyi javaslatok. (Határozati jkv. 9., előterjesztés 99-103.) Dr. Orosz Mihály személyi ügye. Javaslat dr. Szatmári István részére Pro Űrbe Budapest kitüntetés adományozására. A PSZO javaslata a Szocialista Hazáért Érdemrenddel kitüntetett Hircz István ellen fegyelmi eljárás indításának engedélyezésére. 6. Tájékoztató arról, hogy a Fővárosi Tanács elnökségéért két jelölt indul. (Határozati jkv. 9.) 248

Next

/
Oldalképek
Tartalom