MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1966

1966-10-07 236. öe. - 1966_VB 236/17

- í ,/ Tájékoztató jelentés a Politikai Bizottság 1966,. I. 21-i határozatának végrehajtásáról. /Egyes P3'-'b"k és pártszer­ve a etek saer/e'zeti felépitése./ """ Előadó': Sza't'm'ári' István elvtárs. Szatmári István elvtárs: A Il-es fejezetben olyan esetek vannak felsorolva, ahol vagy a kerület kérése, vagy más oldalról érkező eltérés jóváhagyásának felfelé történő javasolását tartalmazza. Szeretném megjegyezni, hogy több más javaslat is volt, de a kerületeket rábeszéltük, hogy a területi elvet tartsák be. Az l-es pontban szereplő AKÖV-nél meglévő helyzetről van szó* Évek óta fennáll ez a helyzet és most is ennek megfelelően válasszák meg a pártbizottságot. A Politikai Bizottság határozatában külön meg van e ralit ve, hogy a LiÁV-nál és AKÖV-nél összevont, egységes pártszervezet nem lehet. Mi azért nem irtunk ide erre vonatkozóan javaslatot, mert mindkét formában el lehet képzelni. Mióta a jelenlegi formában működik nem romlott a munka. Ha nem akarunk 1-2 konkrét esettel a KB-hoz fordulni, akkor megoldható ugy is, hogy jelenleg maradjon igy ahogy van és-1967-ben /végen/ újra vissza lehet térni erre a kérdésre. Az l-es pontban lévő javaslatot a Pol.Biz, elé kell ter­jeszteni. A 2-es pontban szereplő javaslat megolható saját hatáskör­ben. A 3-as pontban szereplő javaslat egyszer már volt a KB-nál, elutasításra került. /A PTO és a KB illetékes titkára'nem értett vele egyet - levették napirendről/, Köpeczi et. .instruált bennünket, hogy ezt a javaslatot újra tegyük meg. Dr. , 8ós György elvtárs: Az AKÖV-vel kapcsolatban nem vagyok meggyőződve arról, hogy a területi elvtől való eltérés jó. A feladatok speciálisak, A kerületi Bí.I szervezetek kérdését sem tudtuk megoldani, odaadtuk a kerületeknek. Sokkal gondosabban foglalkozik vele a kerületi pártszervezet, A pártszervezeti munka jobban van a kerületekben decentralizálva, A csucsvezetöség a gazdasági vezetés szempontjából ugyan jobb, de a pártszervezet szempont­jából nem hiszek benne. Azt tartanám jónak, ha minden párt­szervezet oda tartozna, ahová területileg illetékes. Németh Károly elvtárs: Az 1. pontban szereplő javaslatot - a jelenlegi helyzetre hivatkozva - terjesszük fel a-KB-hoz, Kérjük a területi elv­től való eltérés jóváhagyását, A 2. pontban szereplő területi elv helyreállítását fogadjuk el, Kelen Béla elvtárs: A 3-as pontban szereplő javaslat végrehajtása érdekében a VI. ker. apparátust személyileg meg kellene erősiteni. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR 1 ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom