113 találat (0,043 másodperc)

Találatok

1. 1936-08-19 / 189. szám
[...] asszonyhóboru öt vádlottja Kóti Béléné Farkas Ilo­na Farkas Gáspárné Kudri Sán­dorné és ifj Kóti Elemérné teljes [...] isérlés miatt fel­jelentette Kóti Bélónét Farkas Gáspárnét és Farkas Ilonát Kóti Béióné viszonvádat emelt [...] 25 pengő pénzbüntetésre itelte mig Farkas Gáspárnét és Farkas Ilonát felmentette a vád alól [...]
2. 1917-12-16 / 50. szám
[...] király az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeréséül Hódi János 51 [...] honvéd gya­logezredben a vasérdemkeresztet továbbá vitéz magatartásukért a 2 honvéd gyalogezredben [...] bab szalonna liszt és hagyma Farkas Sándorné bab és liszt özv Góg [...] Ekkor a lovak magállottak Szarka Sándorné kirepült a kocsiból de sem [...]
3. 1936-01-15 / 11. szám
[...] erzsébethelyi rémdráma szenvedő hőse Kovács Sándorné Aradszky János lakását rombolta szét [...] munkatársunknak mondotta házvezetőnőnek és Kovács Sándorné nyomban odaköltözött Kovács Sándorné kérésünkre elmondotta hogy hét éve [...] adósságáért nem vállal fe­leiősséget Kovács Sándorné felépüléséhez megvan a remény FARKAS kárpitos Olcsó Megbízható Bekerül a [...]
4. 1936-03-18 / 65. szám
[...] védője pedig felmentés végett fellebbezett FARKAS kárpitos Olcsó Megbízható HIREK Az [...] B ayer Ferencné Blum Lajosné vitéz Bocskóy Andrásné dr Bordás Árpádné [...] Fehér Károlyné Flamm Jenőné Flamm Sándorné dr Francziszkv Lajosné dr Francziszcry [...] De­zsőné dr Tamássy Károlyné Tóth Sán­dorné dr Vidovszky Lászlóné Vidovszky Károlyné [...]
5. 1936-02-18 / 40. szám
[...] Mária Major Rezsöné Safáry Lászlóné vitéz dr Márki Barnáné Szecsey Sándorné dr Fehér Gyuláné Jakab Lászlóné [...] Ferencné Scheibert Józsefné Reck Gézáné vitéz Ákosfy Barnáné Soltész Béláné vitéz lmrey Róbertné Sál Józsefné Emhő [...] Varga Gyuláné 3 8 P vitéz dr Márki Barnáné Deimel Sándorné dr Csonth Lászlóné Polonyi Károlyné [...]
6. 1997-01-11-12 / 9. szám
[...] 50 Sporthírek 20 00 János vitéz 20 10 Benjamin közlegény Amerikai [...] A Hét 20 00 Já­nos vitéz 20 10 Flamingó kölykök Amerikai [...] 1920 Vajda Bálint 1923 Mezőberény Farkas Pétemé Zsemlye Ilona 1919 Mezőberény Farkas Sándorné Kaszai Margit 1922 Vésztő Murvai [...]
7. 1926-02-07 / 30. szám
[...] Berthóty Istvánnéval Pavlovits István és vitéz Sobotich Emiinévei Nedeczky Károly kezdvén [...] Jó­zsefné Faragó Lászlóné Békés Fekete Sándorné dr Gally Gézáné dr Gally [...] Szeghö Emiiné Székely Mi­hályné Békés vitéz Szobotics Emii­né Tagányi Sándorné dr Uhrin Lászlóné Uhrin Pálné [...] Ma­rika Pusztapó Faragó Bözsike Békés Farkas Anni Sopron Fe­kete Erzsébet Gally [...]
8. 1936-02-09 / 33. szám
[...] vá­lasztása Indítványok H megye Gyula Vitéz Ricsóy Uhlarik Béla dr főispán [...] uccára és botrányt rendezett özv Farkas Sándorné 47 éves asz­szony összeveszett 27 [...]
9. 1935-11-24 / 94. szám
[...] lesznek A 10 órai nagymisén Farkas István s lelkész prédikál A [...] nagy szükség van Alelnök Läufer Sándorné és Stern Lászlóné vigalmi elnök [...] rendez amelynek védnök­ségét József főherceg vitéz Kozma Miklós belügy­miniszter vitéz Soós Károly báró Lukachich Géza vitéz Hellebront Antal és vitéz Lázár Domokos tábornokok vállalták el [...]
10. 1935-02-24 / 46. szám
[...] dr Erdélyi Miklósné Easely Gézóné Farkas Antalné Feragó Béláné Fehér Gézéné [...] Fel­földi Gábor Flamm Jenőné Flamm Sándorné Fritsch Rezsőné Ga­lambos Gyuláné dr [...] Li­pólné Horváth Istvánné Hrabov­szki Pálné vitéz János y Gyuláné Jaczina Istvánné [...] özv Kocsis Gáborné dr Kuítsár Sán­dorné Kucsera Mihály Karsai Istvénné Láng [...]
11. 1922-10-22 / 242. szám
[...] kaptak Szudár Györgyné Kremzer Jenőné Farkas Gáspárné és Vitéz Mihályná zsibárus iparra Laurinyecz Jánosné [...] kaptak Körösvidék bódé átalakításra Szűcs Sándorné Paulik András és Hugyec Pálné [...] táncestély a Vigadó­ban Dr Pácz Sándorné a Vigadó helyiségében tánctanfolyama kere­tében [...] György Timkó Má­riával Schvarcz Márton Farkas Ber­tával Pollner István Sajben Zsófiá­val [...]
12. 1923-02-17 / 14. szám
[...] Mária id Puskás Andrásné Cseke Sándorné Kertész András Gyarmati Gá­borné Kohán [...] József Frailer Já­nos Szilágyi Jáhos Farkas Ferenc Schneider József Scheer Konrád [...] id Makrai Sán­dor Nagy István vitéz Szabó Jernö N N Eugelhardt [...] Kar­dos György dr Pávó József Farkas Gyula Gyulavárosi Takarékpztár N N [...]
13. 1916-12-24 / 52. szám
[...] király az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért Laczhegyi Zoltán 101 gy [...] 6 Gyurkovics leányok élőkép alakítják Farkas Károlyné Balássy Anna Bene Margit [...] kertész Dormán Imre Juci unokája Farkas Juliska 12 Tótoska sza­valja Farkas Ilonka 13 A három grátia [...] dohányból Berke Józsefné azután Szé­nási Sándorné és Papp Lajos anti lakosokat [...]
14. 1924-05-17 / 40. szám
[...] Margit szigeti sport telepen A vitézek avatását a szokott ünnepélyes keretek [...] ifj Puskás Andrásné id Makray Sándorné Keresztessy Lajosné Paksy Sándornó id [...] Károlyné Rufl Ferencné özv Balogh Sándorné Horváth Gyuláné dr Pánsél Józsefné [...] János 51 Piros Kálmán 46 Farkas József 74 özv Vidó Gyögyné [...]
15. 1906-03-18 / 11. szám
[...] a képet többször megismé­teltették Kádár Sándorné a Székely öreg anyóka Monolog [...] vannak a következő újdonságok János vitéz Arany virág Drótostót Én te [...] négy pályázó direktor közül dr Farkas jelenleg Lőcsén működő szabadkai direktort [...] gondolkodás nélkül belekellett mennie a Farkas meghívásába Nem kisebb színpadi alakok [...]
16. 1915-05-16 / 20. szám
[...] lakói Daliás leventék hős magyar vitézek Imádott hazánkért sokat szenvedettek Küzdve [...] Mihályné özv Sternthal Farkasné Ehrlich Sándorné gyermekei és unokái Farkas Bertalan Sternthal Arthnrné Schreiber Izidorné [...] és unokái nagypéli Sternthal Salamonná Farkas Bertalanné sógornők Rosinger Lajos gyermekei [...] Bleyer Lajos Gyémánt Mihály Ehrlich Sándorné Sternthal Arthnr Schreiber Izidor sógorok [...]
17. 1936-02-16 / 39. szám
[...] Meskó Béláné Áchim Mihály Povézsay Sán­dorné Benedek Lajos dr Juhász Jó­zsefné [...] Hölgyek dr Fazakas Miklósné Pové­zsay Sándorné Bedóházy Sándorné Fejér Imréné dr Dzurik Józsefné [...] állította össze a táncolók névsorát Vitéz Lukács Györgyné Thiesz Jánosné Kiss [...] Dóra Betkó Ica Gajdács Manyi Farkas Gizi Farkas Teri Bálint Gabi Joppa Margitka [...]
18. 1922-02-25 / 46. szám
[...] is Álgya ezredes szárnysegéd valamint vitéz Siménfalvy Tihamér ezredes törzs­kapitány kíséretében [...] hozzájárultak Békéscsaba város villamosmüve Filippinyi Sándorné özv Láng Gusztávné Dvorza­csek Ilus [...] Lá­zár u Zahoran Mihályné özv Farkas Pálné Bakos Mátyás Gyebrovszky János [...] Ella és Manci özv Papp Sándorné Barts Béláné Timkó Györgyné Farkas Ilonka Gippert Kál­mánné Csicsely Böske [...]
19. 2005-06-18 / 141. szám
[...] Róza CSANÁDAPÁCA Pajkó Lajos Székács Sándorné ELEK Egeresi Jánosné GESZT Farkas Sándor GYOMAENDRŐD Hunya Imre Lénárt [...] Albert Pallag Lajos MEZŐBERÉNY Bíró Sándorné Fazekas Istvánná Róth Mihályné Soósné [...] Mihály Csákó Károly Dajka And­rás Farkas Sándor Gergely Lászlóné Jenei Endre [...] 30 Harlekin Bábszínház Eger János vitéz Megyei Művelődési Központ Június 19 [...]
20. 1997-08-05 / 181. szám
[...] adminisztrációja volt A magyar végvári vitézek körében nem volt népszerű intézmény [...] a hazának e hű és vitéz katonáit mint rablókat kerékbe törik [...] hír nem érkezett SARKAD Házasságkötések Farkas Lívia Gyula és Lakatos Egon [...] szomszédoknak isme­rősöknek akik ÖZV JUHÁSZ SÁNDORNÉ szül Kis Ilona temetésén megjelentek [...]