58 találat (0,244 másodperc)

Találatok

1. Az otthon és a család • A család (66. oldal)
[...] megha­tározott feladata tevékenysége írja Balogh István A család tehát nemcsak élet [...] nem akarva viseltek idézzük Szabó István történészt Láttuk hogy a göcseji [...] Dömötör Doszpoth Gyenese Geráth Győrfi Kerese Salamon Takó stb nevek viselőiben [...]
2. MÁSODIK RÉSZ • Zala vármegye községeinek történeti ismertetése (1_203. oldal)
[...] családok birtokai tartoztak Barabás Barabásszeg Kerese Kereseszeg Gerót Gerótszeg Vörös Vörösszeg [...] létezik A község vezetője Varga István körjegyző és Orbán János községbíró [...] van A helyi közigazgatást Pánger István kóz­eégbíró intézi Egyházi és iskolai [...]
3. A szegek (20. oldal)
[...] azoknak a vasallyai gombásoknak Gombás István szakadott ti Vas megyéből került oda Kerese Szeghben annak fia házasodott Milejben [...] falvakká váltak szét írja Szabó István Formai változatukban sincs különbség hiszen [...]
4. 1915-06-10 / 23. szám
[...] tojás 1 liter mák Palkovics Istvánná 2 tojás Végh Istvánná 6 tojás Farkas Jánosné 6 [...] tojás 1 liter mák Somogyi Istvánná hús Léránt Györgyné 5 tojás félliter mák Székedi Istvánná 4 tojás Vörös Péter 1 [...] liter liszt Batáné 4 tojás Kerese István 2 tojás Salamonná 5 tojás [...]
5. A szegek (16. oldal)
[...] hoztak létre állapítja meg Szabó István A dombokat elválasztó vízmosások árkok [...] gerincén fekszik Kereseszeg Lakói a Kerese család tagjai lehettek akiket már [...]
6. IV. fejezet: Az új Véged • A 65 éves pusztaság (96. oldal)
[...] hogy gazdag ember volt Nagy István ha ekkora összeget ki tudott [...] régi helyére Sitkére Felsőbüki Nagy István elfoglalta a Sitkey család által [...] 253 Erre nemes Felsőbüki Nagy Ist­ván mint a Végedi Prédiumnak örökös Földes Ura kérése alapján Sze­gedy Pál Zala vármegyei [...]
7. A közigazgatás története (53. oldal)
[...] bíró személye A tisztséget Tóth István Vajmi Istvánnak adta át a hivatalos procedúra [...] lemondott Takács József Utóda Takács István lett A következő év eseménytelenül [...] Augusztus 24 én lemondott Takács Ist­ván helyére Devecz Ferenc személyében választottak [...] december 13 án lejárt így kérése teljesíthető volt Devecz Ferencet Cigány [...]
8. Az egyház története (133. oldal)
[...] döntés született hogy Batyk lakói kérése alapján eltiltják Szalay István plébánost attól hogy a járandóságát [...] tárgyaltak az ügyről kérik Szalay Istvánt eltiltani hogy járandóságát és fizetését [...] területén szomszédai a batyki Kígyós István és Perom László valamint a [...] mint hegybéli esküdtek és Bolla István batyki jegyző hitelesítette 377 1891 [...]
9. Molnár László: Az oktatás története (136. oldal)
[...] Varga Lajos világi elnököt Gódor István és Czigány József tagokat választották [...] hogy az iskola községivé tételének kérése a V K M ben [...] Leránt Károly Nagy József Nagy István Péter Ferenc Rákosa Ferenc Rákos Károly Bakon Imre Czigány István a fenti testületek képviseletében és [...]
10. III. fejezet: Batyk a török korban • A türjei prépostság batyki birtokperei (50. oldal)
[...] hogy tartson tanúkihallgatást a prépost kérése alapján Mivel korábban egy tilosban [...] Bálint szolgabíró aki Santich Mátyás kérése alapján ünnepélyes tiltakozás formájában bejelentette [...] prépostnak tudomására jutott hogy Hagymássy István és János valamint Sankó Boldizsár [...]
11. Augusztusi napok (55. oldal)
[...] és Lakatos János Jegyző Móczer István orvos Fidor János a város [...] kitűnő lelkesedéssel viseltetnek Csány László kérése folytán nekik tűzifát szállítani elhatározza [...]
12. A polgári megyétől a rendszerváltásig (1849–1990-es évek) • Béli József: Muraköz 1941–1945 (265. oldal)
[...] folytatott vitáival rivalizációjávai is Horváth István és társai Palina község lakói [...] nagyobb horderejű volt Légrád község kérése és jogos elvárása A Dráva [...]
13. 1941-06-09 / 129. szám
[...] rendes közgyűlését dr vi­téz Tamásy István polgármester elnökletével 1 A régi [...] elhunyt nagy magyarnak gróf Csáky Ist­ván külügyminiszternek és gróf Teleki Pál [...] János Rigler Mihály és Zsuppán István Ügyész dr Németh István titkár Szabó Jó­zsiéi pénztáros Horváth [...] anyagellátással kapcsolatban az építő­ipar másik kérése az hogy a kisebb építkezé­seknél [...]
14. 1942-05-08 / 103. szám
[...] végeznek amiért jutalékban részesülnek To­vábbi kérése volt a szövetségnek hogy az [...] községi számtisztet vármegyei számtisz­tekké Beliczky István zalaegerszegi közkór­házi kezelőt pedig vármegyei [...] osztotta be A belügyminiszter Paksa István kisszentgróti körjegyzőt vármegyei számtisztté nevezte [...] Ilona Éva leánya rk Hartl István OT 1 számtiszt és Zsomboly [...]
15. 1908-11-29 / 48. szám
[...] más városok Jogos az a kérése is hogy a vármegye támogassa [...] 5783 K 82 f Rosos István Murakeresztur 5663 K 27 í [...] Nagykanizsa Bogyay Máté Sármellék Koller István Alsórajk Karabélyos Elek Alsólendva Reisohl [...] Batthyány Ernő Zalaszentlászló dr Czinder István Zalaegerszeg Linzer Béla Nagykanizsa Schmidt
16. 1941-07-22 / 165. szám
[...] a faluban nézett körül László Istvánná lakásának nyitott ablakából látta hogy [...] meg­dobálta Házasságszédelgésért elfogták Györgyei Szabó Istvánt aki az ország min­den nagyobb [...] m lakos annak örömére hogy kérése teljesült 40 pengőt dr Tóth [...] az őrlési előírási Kő szeghy István káptalanfai molnárt mivel a malmába [...]
17. 1911-02-16 / 7. szám
[...] 9 ozson negye Nagyszombat ííayerberg István műlakatos szitaáruk s mérleggyára javító [...] hogy Well­mann Ede uj gyógyszerész kérése teljesíthető Dr Hajós Ignácz szintén [...] Gájássy Lajos letenyei ós Farkas István sümegi szolgabirók versenyeznek Gájássy régibb [...] kitüntetés Meg­választották még Dr Koller Istvánt I osztáha s Gózon Imrét [...]
18. 1905-02-05 / 6. szám
[...] legfiatalabb képviselő hír szerint dr Kerese György pécsi ügyvédjelölt akit a [...] Heincz János Stefanecz József Lakatos István Kovács István Szakái István Svarcz Mór pók Nagyfi Józsefi [...] község máig birtokában van Ebergényi István a család feje ismert gavallér [...] végren­delet került elő amelyet Ebergényi István nőt­len korában készített s ebben [...]
19. 1943-03-13 / 59. szám
[...] a m á s y István polgármester elnöklésévd a képvisélő fpstület [...] sem volna fölösleges ez a kérése mert magán­könyvtárakban sok olyan zalai [...] szigorúan ellenőrzik HETI ÉRDEKESSÉGEK Czenthc István századosról alispánunk ve jéről a [...] e a zalaegerszegi hadikórházba Caenthe István izületi gyulladást szenvedett harctéri tevékeny­sége [...]
20. 1925-06-14 / 131. szám
[...] 13 A miniszterelnök nyilatkozata Bethlen István gróf miniszterelnök a Neues Wiener [...] idegen a nép leikétől Lendvai István Nincs ország mondja nem lehet [...] vármegye nem Ma­gyarország Az a kérése hogy az országgyűlés szót helyettesítse [...]