Magyar Paizs, 1915 (16. évfolyam, 1-50. szám)

1915-06-10 / 23. szám

2 MAGYAR PAIZS 1915. junius 10. Jótékonyság a háborús célokra. (X. folytatás.) Folytatjuk az adományok közlését, melye­ket dr. B a 1 á s Béláné főispánnéhoz, a Vörös- Kereszt Egylet elnökéhez visznek, aki a katonakórház különítményének a főnöknője. A következők adták — folytatva — a következőket: A zalaegerszegi hadikórház számára adakozók nevei. Gyűjtötte Spitczer Irma Milej. Qezát Eszter 4 tojás, Ferka Károlyné 3 tojás, Salamon Ferencné félliter mák, 3 tojás, Salamon Jánosné 3 tojás, 1 liter aszalt gyümölcs, Mácsek Imréné 3 tojás, Mácsek Györgyné félliter mák, Salamon Jánosné 2 tojás, Salamon Gáborné 3 tojás, Salamon Jánosné 2 tojás, félliter mák, Varga Györgyné félliter mák, Salamon Juli 3 tojás, Salamon Mihályné 2 tojás, félliter mák, Salamon Zsigmondné 6 tojás, Varga Mártonná 2 tojás, Varga Györgyné félliter mák félliter aszalt gyümölcs, Salamon Gáborné hús, Salamon Mártonná 2 tojás, Salamon Józsefné félliter mák, Salamon Juli félliter mák, Simon Józsefné 2 tojás, félliter mák, Varga Mihályné 1 liter mák, Salamon Etelka 3 tojás, Avas János 2 tojás, Salamon Jánosné 4 tojás, Smodics Zzuzsa 2 tojás 1 liter mák, Palkovics Istvánná 2 tojás, Végh Istvánná 6 tojás, Farkas Jánosné 6 tojás, 1 liter mák, 3 és fél kilogramm liszt, Fakó Mihályné 8 tojás, 1 liter mák, Boronyák Károlyné 6 tojás, 1 liter mák, Fakó jánosné 12 tojás, 1 és félliter aszalt gyümölcs, Nagy Ferenc 4 tojás, félliter mák, 4 kilogramm liszt, Vizi Bábi 4 tojás, félliter mák, Vizi Mári 4 tojás, 1 liter mák, Somogyi Istvánná hús, Léránt Györgyné 5 tojás, félliter mák, Székedi Istvánná 4 tojás, Vörös Péter 1 liter dió, Spitzer Irma 10 tojás, 1 liter mák, 2 liter aszalt gyümölcs, Tóth Istvánná 10 tojás, 1 litér mák, 3 kg. liszt, Nagy Józsefné 6 tojás, 2 liter bab. Pálfiszeg községben: Pálfi Józsefné 5 tojás, Koppány Sándorné 5 tojás, Gellén Ferencné 5 tojás, Tóth Lászlóné 4 tojás, Vasné fél­liter mák, Pálfi Ferencné 4 tojás, Pálfi Mihályné 5 tojás, 1 liter liszt, 1 liter dió, Pálfi Lajosné 4 tojás, félliter mák, Tóth Mihályné 5 tojás, 2 liter bab, Levolt Boldiné 2 tojás, Salamon Mihályné 5 tojás, Dóra Sándorné 4 tojás. 1 liter mák, Jónás Károlyné 5 tojás, Pálfi Istvánná 3 tojás, 1 liter mák, 1 liter liszt, Batáné 4 tojás, Kerese István 2 tojás, Salamonná 5 tojás, 1 liter bab, Salamonná 1 liter bab, Egyed Sándorné, Miilei Ferenczné 8 tojás, Pálfi Lászlóné 3 tojás, 1 kg. liszt, Salamon Gáborné 5 tojás, 1 liter mák. Tóth Istvánná mileji tanítónő gyűjtése. Rózsásszeg községben. Fürst Károlyné 9 tojás, Németh Istvánná 8 tojás, Leposa Kati 3 tojás, Horváth Józsefné 3 tojás, Fonyadt Istvánná 3 tojás, Bek Jánosné 3 tojás, Tavasz Antalné 4 tojás, Bödör Jánosné 3 tojás, Fakó Györgyné 10 tojás, Sebestyén Jánosné 6 tojás, Rózsás Józsefné 2 tojás, Szekér Györgyné 2 tojás, Osvald Józsefné 10 tojás, Salamon Ferencné 2 tojás, Kiss Istvánná 5 tojás, Végh Józsefné 2 tojás, Doszvoth Istvánná 5 tojás, Dömötör Józsefné 4 tojás, Vas Józsefné 5 tojás, Szabó Dénesné 5 tojás, Szekeres Gergely 2 tojás, Kutasi Istvánná 7 tojás, Farkas Józsefné 3 tojás és mék, Kulcsár János 4 tojás, Kerkai Károlyné 5 tojás, Tuboly Mihályné 5 tojás, Salamon Mihályné 3 tojás, Dömötör Jánosné 4 tojás, Dömötör Ferencné 4 tojás, Osvald Lajosné 3 tojás, Dobronhegy közszépben. Kakas Györgyné 2 tojás, Olasz Mihály 4 tojás, Molnár Péterné 6 tojás, Kondor Imréné 2 tojás, Kondor Györgyné 5 tojás, Baranyai Ferencné 6 tojás, Fazekas Ferencné 3 tojás, Hollósi Sándorné 2 tojás. Pálfiszeg községben. Magyar Rozi 6 tojás, Pataki Jánosné 10 tojás, Hegedűs Jánosné 10 tojás, Szekér Borbála 3 tojás, Németh Kálmánná 3 tojás, Salamon Istvánná 3 tojás, Egyed Györgyné 5 tojás, íjRózsás Péterné 3 tojás, Németh Jánosné 5 tojás, Herczeg Istvánná 6 tojás, Kutasi Vendelné 8 tojás és túró, Bek Györgyné 8 tojás, Farkas Györgyné 4 tojás, Borsos Jánosné 4 tojás, Zsuppán Istvánná 6 tojás, Kerkai Józsefné 5 tojás, Zsuppán Jánosné 5 tojás, Egyed Sándorné 3 tojás, Kiss Sándorné 3 tojás, Végh Péterné 6 tojás, Bek Istvánná 4 tojás, Horváth Mihály 4 tojás, Fazekas Józsefné 4 tojás és szilva, Dedics Jánosné 6 tojás, Kondor Károlyné 10 tojás, Kondor Sándorné 3 tojás, Gáspár Istvánná szilva, Gerencsér Józsefné 5 tojás, Vas Jánosné 4 tojás és mák Horváth Józsefné 6 tojás, szilva és dió, Szabó József 2 tojás, Szekér Jánosné 3 tojás, Egyed Ferencné 2 tojás, Kantó Károlyné 2 tojás, Blaskovics Imréné 8 tojás, Miilei Józsefné 10 tojás és mák. A drágaság és a régi jó idők. Nemcsak a csirke drága, a tojás is az; ötöt adnak két hatosért. A hús is drága, a kenyér is, a lakás is. De mégis kár panasz­kodni. A drágasággal ugyanis körülbelül úgy vagyunk, mint az egyszeri ember a piaci légygyei: egyet, — amelyik legszem­telenebb volt — agyonütött és annak az egynek száz jött a temetésére. A mészáros fölemeli a hús árát? Nosza a háziúr is fölemeli a házbért, mert drágább a meg­élhetése. A pék fölemeli a kenyér árát, mert drágább lett a bér. Nem terem lucerna, mint most két éve? Fölemelik a hús árát. Elzárják a szerb határt? Fölemelik a hús árát. Kevés búza termett? Fölemelik a ke­nyér árát. Sok búza termett, mint az idén? Ismét fölemelik a kenyér árát. És az ár úgy megy fölfelé, mint a borban a gyöngy s bár ezt egyáltalában nem teszi jól; az az ár, amelyik egyszer már fönt van, többé le nem száll. Hogy a hús, meg a kenyér árát fölemelik, azt megtudják magyarázni a pékek és a mészárosok. De mit akarnak a tojástól? A tojásnak csakugyan nem árt, hogy volt-e eső s termett-e lucerna. A kakas elvégzi a maga kötelességét s a tyúkot igazán nem lehet egy kalap alá fogni a magyar anyák­kal, akikről már a haza bölcse meg­mondta, hogy egy esztendőben csak egy­szer szülnek. De hát ki tehet róla? A tojás drágul, mint a házbér; már csak négyet adnak két hatosért. Ezekben a szomorú időkben igazán nem csoda, ha az ember visszasírja azokat a bizonyos „régi jó időket“, amikor állító­lag sokkal olcsóbban éltek az emberek és sokkal több húst ettek. Persze, a régiek könnyen beszéltek. A vármegye közgyűlése az 1658. évi LXXI. törvény alapján minden esztendőben megszabta az árakat és nem volt drágaság. A főváros levéltárában ke­zembe akadt egy ilyen árszabás, amelyet 1812. december 12-én állapított meg Pest- Pilis- és Soltvármegye generális kongregá­ciója. A vendéglői ételek árát például a következőképpen szabja meg az érdekes szabályzat LXVII. fejezete: 1. Egy adag leves 2 kr. 2. Egy adag marhahús hozzávalóval 6 kr. 3. Egy adag főzelék 7 kr. 4. Becsinált 10 kr. 5. Tészta 10 kr. 6. Marha- vagy vesepecsenye 6 kr. 7. Sertéshús 10 kr. 8. Csirkepecsenye 10 kr. 9. Liba-, vagy kacsapecsenye 10 kr. 10. Pulykapecsenye 15 kr. 11. Sült hal 15 kr. (Megjegyzés. Minden egyes terítékhez sa­látát is tartozik adni a vendéglős.) 12. Ha több személyből álló társaság eszik, három tál étel ára 12 kr. 13. Ha a három tál étel közt pecsenye is szerepel, akkor minden személy fizet 10 kr.-t. 14. Hat tál ételért, melybe a bor s a ke­nyér nincs beleszámítva, minden személy fizet 36 kr.-t. Pápaszem. Pártoljuk a Vörös-Kereszt Egyesületet! Harctéri levelek. III. Szerbia. Halottak napja. ... Tegnap volt mindenszentek. Az egész század halottai, elhunyt vagy eltűnt baj­társai emlékére gyertyát gyújtott. Nem irom le a látottakat, mert úgy se tudnám. De oly képet komám életedben még nem láttál. Az öreg csont meggyujtotta előtte a gyer­tyáját, levette a sapkáját és hallgatott me­reven maga elé bámulva. — Tán imád­koztak, tán az elhunytakra, vagy tudja Isten mire gondoltak, de a kép fenséges volt és a szemlélőre nézve felejthetetlen. Sok könnyezett is ... IV. Galicia, március 6. Jelenleg a vasutasokkal hidakat csinálunk. A muszkák nincsenek valami messze, de egye fene őket. A kutya se fél tőlük. Azt mond­ják, idővel mi is tüzbe megyünk. Egye a fene. Ott is megállóm a helyemet. A dupla 4-es (a levélíró t. i. negyvennégyes baka) nem gyullad be egyhamar. Ha beosztanak és nem lőnek azonnal agyon, úgy ha törik, ha szakad, de szerzek vitézségi érmet, még ha a dögtestemre akasszák is. Egész jól idehallik az ágyudörgés. Úgy látszik, megint futnak a muszkák. V. Március 16. Jelenleg oly helyen vagyunk, hol semmi­hez sem lehet jutni. Néha oly dohányszük­séget szenvedünk, hogy már a bagózásra gondolunk. Elhagyatott ország ez a Galicia. Egy cseppet se különbözik Boszniától. Te- tüben még Boszniát is túlhaladja. Annyi itt a „nemes“ állat, hogy csak úgy hem­zsegnek a hátunkon. Pedig irtjuk őket tüzzel-vassal. Sokszor nyolc-tiz fokos hideg­ben levetkőzünk irtani. A vidék gyönyörű. Nyáron és civilben valami gyönyörűség lehet a Beszkidekben való csavargás. A tél is szép, dacára, hogy nagyón szigorú. Remekül bírom .. . Dolgozunk éjjel-nappal, hidegben-m'eleg- ben. A kutya muszka a visszavonulás al­kalmával felrobbantotta a hidakat s azt javítjuk. Gyönyörű vashidak voltak, harminc­negyven méter magasak. Helyettük fahida- kat gyártunk. Holnapután talán készen is leszünk, hanem akkor jaj lesz a muszkának. Az ágyú- és fegyverharc éjjel-nappal tart. Gyönyörű muzsika. Rettenetes sokat kibír az ember. Már vagy három hete itt vagyunk s azóta folyton halljuk a fegyverropogást. A legrettenetesebb időben a legnagyobb küzdelem. Úgy hiszem, Galicia hamarosan kitisztul. Hét-nyolcszor támadnak a kutyák éjszaka, de mindig véres fejjel mennek vissza. A mi bakánk bakancsban ép úgy állja a hideget, mint a szőrcsizmás muszka. Ronda nép. Majd mindennap visznek erre­felé egy csomót. Bár már az utolsót vinnék! (Folytatjuk.) Vágyaink. Te a tavaszt szereted, Alkonyati szellő lágy csókolgatását, Kertünk fenyői dallamos zúgását. Te a tavaszt szereted, Hogy beteg lelkedbe gyógyirt csepegtessen, Hogy a nap sugara örökké szeressen. Én az őszt szeretem, Dércsipte levelek fájó zizegését, Az elhervadt rózsák lelkét, keservét. Én az őszt szeretem, Mikor a ködön át nem látok a napba, Mikor az elhervadt rózsákon keresztül Éltet egy nap, a Te lelked napja. Gerencsér Anna.

Next

/
Oldalképek
Tartalom