5. oldal, 138 találat (0,298 másodperc)

Találatok

81. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • U (1463. oldal)
[...] Községi bíró Gemeinde richter Szabó Sándor Főjegyző Ubernotär Bar­dos László Közigazg [...] György Segéd jegyző Vizenotár Bozdag Sándor 1 Adóügyi jegyzők Notäre für [...] Csonka Mihály Farkas András Ferenczi Sándor Gönczi István Gurzó Sándor Kosvincz Sándor Lőrinc Mi­hály id Papp Gyula [...] Miklós B Tóth József Zsihovszki Szaniszló Cipészkellékkereskedő Schuhm Bedarfsartikel Frankel Sámuel [...]
82. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1524. oldal)
[...] Budai Mihály Fehérdi Vitális Filep Sándor Horváth György Izráel Márton Klein [...] vm Izler József Kloppstein M Szaniszló Szatmár vm Hartmann Mór Heinrik [...] Bonjha Kis Küküllő vm Vas Sándor Szász Csőr Szeben vm Ittu [...] Görlich József Hoffmann Sá­muel Kerekes Sándor Keresztesi Károly és Ödön Molnár [...]
83. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1760. oldal)
[...] u 229 Gestetner Lázár és Sándor hosszú u 88 Guttmann Alajos [...] Haas Henrik Haasz Jakab Haasz Sándor Herzka Lipót Putnok Gömör vm [...] Burger Salamon Eckstein Nátán Frőlich Sándor Geiger Mó­ricz Gottlieb Márton Grünbaum [...] vm Schvarcz Fülőp Schwarcz Simon Szaniszló Szatmár vm Pollák Lipót Szarvas [...]
84. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • N (1134. oldal)
[...] özv Fena kel Ferenoné Izsák Sándor Sipos Sándor Stcinfeld Sámuel Szabó István Weinberger [...] Hegedűs István Hódosán Mihály Nagy Sándor Kőművesek Maurer Gzina Sán­dor Gönczi Imre Oláh Imre Malmok [...] 40 Kocsis András 20 Kotermán Sándor 21 Köblös Sándor 60 Lakatos József 32 Lehoczki [...]
85. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • T (1423. oldal)
[...] és cserépkészitő Zement und Dachziegelerzeuger Sándor dudás Sándor Cipész Schuhmacher Darankó Leó Cséplőgéptulajdonosok Dreschma schineneigentümer Ballag István Bazsó Sándor Herczeg Sán­dor Pető Ferenc Sulyok S Vall [...] Tóth Józsefné Tóth Lajos Tóth Sándor Fűszerár ukereskedők Spezerei­warenhändler xBozó Sándor Kardos János xLázári Gyula Fia [...]
86. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1317. oldal)
[...] Antal Turcsányi Péter Túrics István Sándor u 243 Vida János Odor [...] Kun vm Czirkus Gábor Fehér Sándor Gombos Ábel Kovács László Nagy [...] bők Bálint Csapiár Zsigmond Fekete Sándor Gyenesi Gábor Horváth Lajos Kanász [...] vm Berger Ján Hegebeok V Szaniszló Szatmár vm Limi József Orosz [...]
87. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1150. oldal)
[...] P S K Kunívm Fülöp Sán­dor Gönczi Gábor Sárközi Imre Springsz [...] Göhr Lipót J Guits Kár Szaniszló Szatmár vm Ósz Károly Szántóvá [...] Károly Kölcsey u 14 Szőke Sándor csatorna u 1 Tóth Sámuel uj hegy u 3 Vakla Sándor Hunyadi u 34 Vazisz Antal [...]
88. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • Függelék (2362. oldal)
[...] Szolnok Doboka vm Placsintár D Szaniszló Szatmár vm Kovács Nándor Szántó [...] János Szécsény Nógrád vm Herkovics Sándor Szeged sz k v Ambrozy [...] Imrich Győző Ko­vács Mihály Pásztori Sándor Rieger Béla özv Say Rudolfné [...] vm Józsa Gyula Szap lonczay Sándor Szilas Balhás Veszprém vm Kovács [...]
89. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (985. oldal)
[...] Zala vm Horváth János Nagy Sándor Penecz Márton Lenti Kápolna u [...] Zala vm Huber Pál Jorsa Sándor Lentvora u p Abelova Nógrád [...] Máramaros Petrova Máramaros vm Borilyák Szaniszló Lépesfalva u p Ágfalva Sopron [...] Kocsák Mi­hály Mosolygó Ántal Udvarhelyi Sándor Liba u p Vas Dobra [...]
90. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1086. oldal)
[...] Gramrnati Ferencz Gyöngyösi József Gyöngyösi Sándor Thurzó M Mezö Kis Salló [...] Péter Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Ditrich Mihály Pfeiffer [...] Rindó Laios Vattai Károly Varga Sándor Mező Terem Szatmár vm Pap [...] Ferencz Moha Fejér vm Márton Sándor Mohács Baranya vm Bogovits János [...]
91. K (269. oldal)
[...] felruházott tagjai Sztudinka Gyula Bukofszkv Sándor és Kupp Antal asz­talosok Burger [...] Közk társ Tagjai Chrza novszky Szaniszló és Lux Dávid kersk A [...] anyag és vegy keresk Dörner Sándor vagy A Dör­ner fűszer anyag [...]
92. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1038. oldal)
[...] Grundbe­sitzer Hirschfeld Dániel 72 Katun Szaniszló 32 Martin Jó­zsef 31 Úrbéres [...] 15 Nagy János 20 Nagy Sándor 18 báró Nizky Pál 1400 [...] 15 Zsargó Mihály 20 Zsargó Sándor 18 Asztalos Tischler Boros Imre [...] Krausz Emanuel Kovácsok Schmiede Mátyus Sán­dor Szabó Ferenc Malmok Mühlen gróf [...]
93. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • P (1204. oldal)
[...] Molnár Pál Gépészek Maschinisten Kiss Sán­dor Kukli Károly Kerékgyártó Wagner Mala­tinszki [...] Veres István Szabók Schneider Gál Sándor Gáspár János Gáspár Kálmán Gáspár [...] Károly Kerékgyártók Wagner Bartha András Szaniszló András Korcsmárosok Wirte Beck Már [...] Jenő Széchenyi tér 2 Fürst Sándor Kossuth u 22 Gottlieb Sándor Rákóczi u 14 Guth Emil [...]
94. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1253. oldal)
[...] S Kis Kun vm Kőim Sándor Kriser Gyula Söjtör Zala vm [...] és társai Manczenczeiter János Manojlovics Sándor VII kör 4 Plett Rókus [...] Szalárd Bihar vm Mókán Péter Szaniszló Szatmár vm Szilágyi Gy Weisz [...] Laubach Pál és társa Szívós Sándor Weisz Salamon Szegi Zemplén vm [...]
95. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (205. oldal)
[...] Mehádia Krassó Szörény vm Brinzey Sándor Fencsán Miklós Urekiatu Jenő Mehala [...] Magyar Nádas Kolozs vm Szőlősi Sándor Vallner Lajos Mercsina u p [...] Gábor Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Bárt Sebestyén Fischer [...] János P Ugrai Bálint Varga Sándor Mező Vári Bereg vm Szabó [...]
96. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • III. Fiume város és területe (2070. oldal)
[...] Händler Fleurs artificiel­les commerçant Senekowitsch Sándor î yergesekés szíjgyártók Sedlari i [...] Battara Péter Gisella 6 Bulaich Sándor Gisella 722 Chiuzzelin és társa [...] Piscolich Mattea molini 736 Reckucki Szaniszló piazza Ada­mich 546 Riboli Ágoston [...]
97. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (137. oldal)
[...] Tóth Ist­ván Tóth József Varga Sándor Püspök Lak u p Himesháza [...] Szili Sárkány Sopron vm Nagy Sándor Lagner Ferencz Rába Füzes Vas [...] Gyula Rahó Máramaros vm Advásusenszky Szaniszló Binder József Binder Károly Gutenka [...] Benyák István Láczay Gyula Tibor Sándor Varga Lajos Rakitova u p [...]
98. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (143. oldal)
[...] Kis Küküllő vm Kraus Károly Szaniszló Szatmár vm Beregszászi Gerzson Bolinger [...] Bodrog vm Grosity Bertalan Horváth Sándor Leritz Zakariás Mácsek József Zelity [...] Müller Frigyes Nősek Zoltán Pakotsch Sándor Press Frigyes Teutsch Károly Walter [...] György Graef Albert itj Gönczy Sándor Klastein Adolf Levitzky Adolf ifj [...]
99. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1501. oldal)
[...] Nagy Vázsony Veszprém vm Kohn Sándor Sándor Moz es Mende Pest P [...] Békés vm Bajer József Balogh Sándor Bállá Mihály Bangert Ignácz Bucsan [...] Dániel Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Bárt Ignácz Bóhler [...]
100. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (71. oldal)
[...] Szakcs lTolna vm Veisz Bernát Szaniszló Szatmár vm Kepecs Ignácz Szatmár [...] Vas vm Báder Ignácz Somogyi Sándor Wertheimer Fülöp Tapolczafö Veszprém vm [...] Kis Kun vm Bart Mór Sándor u 4 Kozák György fő [...] András Bogát Szabolcs vm Dibáczi Sándor Boldogasszony Moson vm Spielmann Henrik [...]