5. oldal, 117 találat (0,351 másodperc)

Találatok

81. Szaknévsor • L (2_165. oldal)
[...] Erzsébet tér 12 380 118 Farkas József Féderer Gergely 297 430 [...] 310 436 130 219 Kálmán Sándorné LádaUzem és lagyupotker Gyárt posta [...] Faragó és Gróf 351 578 Farkas László 225 336 Féder Béla [...] 15 350 354 Kajdy Emil vitéz 382 342 Kendi Antal IV [...]
82. Szaknévsor • O (2_208. oldal)
[...] Propaganda Iroda elme ll Petőfi Vitéz Mihályné dr né 468 119 [...] István krt 13 118 915 Farkas Endre dr V Báthory n [...] útja 8 351 197 Dénes Sándorné őzv vitéz 855 677 Dőrge Frigyes bank [...] Zelma 311 471 Horváth János vitéz 222 288 Horváth Kálniánné 459 [...]
83. Szaknévsor • P (2_214. oldal)
[...] Faragó Béláné özv 312 704 Farkas Tibor 381 079 Fekete 8 [...] 124 524 S énásy Béla vitéz IV Ferenciek tere 9 189 [...] Szepes Jenő 153 360 Sziklai Sándorné özv 116 243 Szilárd Károlyné [...]
84. Szaknévsor • P (2_224. oldal)
[...] 267 122 448 380 129 Farkas Tibor V Vilmos császár üt [...] tór 3 181 956 Mózes Sándorné 223 645 NoW Mór 380 [...] 181 211 181 423 Lidiimre vitéz VII Dob u 17 223 [...] 181 490 Rohonozy Storer Victor vitéz 364 187 Rosenthal Richard 226 [...]
85. Szaknévsor • T (2_268. oldal)
[...] 329 339 Osókaköy Nándorné özv vitéz 342 927 Dani Irén Dani [...] 192 Falvai István 126 899 Farkas Arnold 111 689 Farkas József 114 587 Fai kas [...] Friedmann Gyula 119 062 Fürjes Sándorné dr né 120 072 Fürst [...] dr 110 210 Kiss Jenő Sándorné 316 121 Kisági Károly 329 [...]
86. Pótlás (_28. oldal)
[...] út 49 269 273 Szarka Sándorné özv dobány kisárus VII Damjanieh [...] 180 653 Szentkuthy István dr vitéz m kir kúriai biró I [...] Vakon mechanikai üzem cégtul dr vitéz Kassay Béla Albertfalva Erzsébet kiráiyné [...] 363 194 Várfok Otthon P Farkas László ig II Várfok u [...]
87. B (32. oldal)
[...] krt 26 118 204 Barta Sándorné szfőv polg isk tanárnő XIV [...] 61­259 237 Bartha Bertalan dr vitéz közigazgatási biró XII Német völgyi [...] festő művész tanár grafikus II Vitéz n 16 b 358 194 [...] u 106 221 716 Bártfai Farkas Samu dr ügy­véd VI Vilmos [...]
88. B (53. oldal)
[...] u 9 498 686 Bodnár Sándorné őzv nyug­díjas XII Városmajor u [...] u 9 123 042 Bodó Farkas dr m kir köz igazg [...] 329 281 Bodor Aladár dr vitéz ny áU gimnáziumi tanár XI [...]
89. F (131. oldal)
[...] Bzondy n 54 116 412 Farkas Sándor vitéz m tisztv XI Vincellére 29 [...] Korong n 37 296 956 Farkas Sándorné magánzó V Légrády Károly n 9 290 052 Farkas Sándorné sz Marton ditta XII Felbö [...] n 43 45 223 580 Farkas vfzgyógyintézet vezető orvos dr Farkas [...]
90. F (138. oldal)
[...] út 19 137 701 Fenyő Sándorné sz Révai Rózsa gyors gépiró [...] 129 134 948 Vendéglő túl Farkas Pál 338 196 Tennisz és [...] 16 384 048 Ferenczhalmy Alfréd vitéz cégvezető Pestszenterzsébet Nagy Győry István [...] tér 1 327 484 Ferenczl Sándorné dr né özv I Usznyai [...]
91. H (202. oldal)
[...] b 148 898 Haszán József vitéz korcsmáros Rákoskeresztúr Pesti u 179 [...] 38 222 427 Hatsebek és Farkas fényképé­szeti és optikai szaküzlete Föüzlet [...] O 182 820 Hatvany Deutscb Sándorné báróné V Nádor u 3 [...] 308 Hanber fémtömltö vállalat cégtul Farkas Béla V Juhász Andor u [...]
92. H (214. oldal)
[...] 161 231 Hír Györgyné özv vitéz dohány klsárns n Keleti Károly [...] u 28 136 188 Hlrn Sándorné Unió munkaruha üzem VIII Nagyfuvaros [...] u 81 342 879 Hlrseh Farkas szabómester VII Wesselényi u 36 [...] 8 a 140 715 Hlrseh Sándorné dr né V Pozsonyi út [...]
93. L (326. oldal)
[...] 296 923 Lakács Endre kövecseai vitéz országgyűlési képv ny alispán XI [...] u 2 115 966 Lakács Sándorné V Juhász Andor u 4 326 442 Lakács Sándorné és Társa drogéria V Berlini [...] 35 269 205 Lukácsovlcs és Farkas osónak­épitő és Javítóműhely XIII Nép­sziget [...]
94. P (401. oldal)
[...] tem u ll 380068 Palngyay Farkas vitéz oki gépészmérnök 1 kér IV [...] 185 346 Paluzsay László dr vitéz m kir gazdasági főtan a [...] és dohány­zási cikkek nagykereske­dése cégtul Farkas Erzsébet vm Déry u 3 [...] 1 316 676 Pap Jánossy Sándorné tfzv gyergyószentmiklósj szül Nemes Radi [...]
95. P (405. oldal)
[...] n 20 121 491 Pata Sándorné dr né özv I kér [...] 6 155 566 Pataki és Farkas mérlegüzeme túl Pataki R és Farkas S VII Hárs fa u [...] 107 297 382 Pataky Ferenc vitéz festőmű­vész az Orsz Vitézi Szók [...] J 4 961 Pataky Kálmán vitéz élesztő elosztó engedélyes Csepel Ma [...]
96. P (414. oldal)
[...] 468 370 Pettkó Szandtner Tibor vitéz m kir ezredes VI Lendvay [...] u 47 121 568 Pfelfler Sándorné őzv lakása V Pannonia u [...] állat és növónykeres kedés túl Farkas Ödönné n Margit krt 15 [...]
97. Q • R (436. oldal)
[...] 2 350 749 Ratkóezy Bódog vitéz huszár ezredes özvegye XII Zugligeti­ót [...] 157 545 Rátky István dr vitéz m kir orvos ezredes belgyógyász [...] felel Orvoshivó 186 986 Recht Sándorné szfőv tanárnő VU Rózsa u [...] u 8 167 143 Raner Farkas Wolfgang dr XI Diószegi ót [...]
98. S (521. oldal)
[...] Pápai nnncins Szenttamássy Béla dr vitéz m kir vámszaki felügyelő n [...] 298 545 Szentváry Alfréd László vi­téz nyug áll gépkocsizó jsapat beli [...] n 11 365 199 Szép Sándorné korosmáros IV Gerlóczy n 1 [...] Széphelyi Kálmán XII Kem pelen Farkas u 8 357 892 Szépkuthy [...]
99. B (35. oldal)
[...] 70 11 Börhulli Bányavölgyi Miklósné vitéz VII Nefelejts n 56 228 [...] n 33 424 946 Bujdosó Sándorné özv II Csalogány u 55 [...] Wesselényi u 4 227 186 Farkas György I Mészáros u 6 [...] u 7 9 427 491 Farkas Gábor bőrkereskedő VI Paulay Ede [...]
100. D (62. oldal)
[...] n 26 328 707 Erdély Sándorné özv Y Ferenc Jó zsef [...] 15 136 499 Fabo Antal vitéz Pestszenterzsébet Lázár n 56 147 [...] út 138 142 292 721 Farkas Gábor XI Boeskay út 63 468 774 Farkas Gynla VffiíTisza Kálmán tér 23 133 572 Farkas János VI Király n 90 [...]