3. oldal, 210 találat (0,171 másodperc)

Találatok

41. 1965-11-14 / 46. szám
[...] ajkunkról az Űrtől tanult imádság kérése is Bocsásd meg a mi [...] tanúságtételére hív fel Heti igénk István vértanú haláláról szól Hogy jobban [...] a hét diakónus megválasztását az István vértanú ellen emelt vádat 6 [...] volt közvetlen kiváltója annak hogy Istvánt megkövezték A haldokló István amikor már hullanak rá az [...]
42. 2002-03-24 / 12. szám
[...] mintegy négyszázan írták alá Binder István Első hívás ISTEN MUNKATÁRSAI VAGYUNK [...] emberé­ről szólt Ezt folytatta Borzási István Er­délyből aki Evangélizáció a Kárpát­medencében [...] kezdeményezésünkben Jézus főpapi imájának egyik kérése ve­zérel és buzdít minket hogy [...]
43. 1996-11-17 / 46. szám
[...] nem helyénvaló Jakab és Já­nos kérése 3 Vannak e nekünk is [...] közlünk még néhány gondolatot Mácz István Kísértés a jóra című könyvéből [...] Rákóczi Ferenc hamvait a Szent István baziliká­ban az evangélikus Thököly Imre [...] Thököly emlékkiállítás az evangélikus múzeumban István Zrínyi Ilona ésPekry Lőrinc képe [...]
44. 2006-04-02 / 14. szám
[...] Enikő Kecskés Mónika Vezényel Zimányi István Szeretettel értesítünk mindenkit hogy április [...] ének Koloss Krisztina cselló Koloss István Lisznyay Szabó Mária Pál Diana [...] 00 PAX A családról Jeleníts István 12 05 Duna Tv Christi [...] támaszkodjunk Isten szavára A zsoltáros kérése kiáltása legyen imádságunkká Péntek Nagyon [...]
45. 1995-08-06 / 32. szám
[...] Valamennyi résztvevő együttes vágya és kérése hogy a választott ige valósága [...] től Nagygeresdre RIHAY SZABOLCS VERESS ISTVÁN segédlelkészt 1995 augusztus 15 től [...] majd a gyülekezet felügyelője Kovács István és a gyü­lekezeti énekkar ezt [...] Rácz Dénes Rihay Szabolcs Szarka István és Veress István testvéreinket teológiai ta­nulmányaik elvégzése után [...]
46. 2008-04-20 / 16. szám
[...] Üllői út 24 Vendégünk Kákay István országos irodaigazgató aki istenes versek [...] az ember ha hívő Benedek István Gábor 30 14 05 PAX [...] közvetí­tése Mezőcsátról Igét hirdet Gazda István esperes 56 10 30 mtv [...] átlépés az éjszakába A ta­nítvány kérése úgy hangzik mintha egy megrettent [...]
47. 1980-06-15 / 24. szám
[...] szóló beszá­moló majd a püspök kérése az istentisztelet végén Elmondta hogy [...] Weltler Jenő vezénylete alatt Berczelly István egy Schütz áriát Trajtler Gábor [...] Hepke Zsu­zsanna Szeverényi János Vajda István Zólyomi Mátyás
48. 1950-09-17 / 38. szám
[...] is meg fogom szeretni Paraszkay István Sopron azt írja Hittestvéri szereiettel [...] zei Sándor arnóti lelkész Bözse István esperes és XJzon László szol­noki [...] c Írását olvasta fel Fekete Ist­ván kőbányai s lelkész írásmagya rázatával [...] ellené­ben címére küldjenek Ugyanez a ké­rése az 1948 évi első és [...]
49. 2000-12-24 / 52. szám
[...] Hierotheos első püspököt és Szent István királyunkat Történelmi esemény volt ez [...] éppen Magyarország áll a Szent István napi ünnep végén A legfelsőbb [...] a viszony a kap­csolat Szent István Magyarország királya Nincs egymás között [...] éle­tében valósulhat az ének záró kérése A sötétség elmúljon a hit [...]
50. 1950-11-12 / 46. szám
[...] volt a református templomban Tóth István ref lelkész igehirdetést végzett Marschalkó [...] a pesterzsébeti evan­gélikus vegyeskar Bence István kar­nagy vezénylésével Kispest A gyülekezet [...] val lástanító levkész A kiadóhivatal kérése Kérjük olvasóinkat hogy az Evan­gélikus [...] utca d e 11 Bandi István Kelenföld d e 8 úrv [...]
51. 1952-11-09 / 45. szám
[...] az egyházke­rület közgyűlésének határozata és kérése alapján szétosztotta a tiszán­túli és [...] az egyházközség nevében pedig Baiczár István egyházfelügyelő üdvözölték a beiktatott lelkészt [...] Pál lelkész tartotta NADASD Mátis István nádasdi lelkész a re­formáció hetében [...] osendesnapot tartottak A szolgálatokat Jurányi István váci lelkész és dr Tomka [...]
52. 1996-08-18 / 33. szám
[...] Talán már hallottatok Géza fejedelemről István­nak az első magyar királynak az [...] fejede­lem 997 ben meghalt fia István lett az utóda István sokban folytatta apja munkáját Igyekezett [...] minden 10 falu építsen templomot István apja példáját követve újabb papokat [...] hagyj engemet Az emmausi tanítványok kérése ez a feltámadott de még [...]
53. 1996-08-18 / 33. szám
[...] Talán már hallottatok Géza fejedelemről István­nak az első magyar királynak az [...] fejede­lem 997 ben meghalt fia István lett az utóda István sokban folytatta apja munkáját Igyekezett [...] minden 10 falu építsen templomot István apja példáját követve újabb papokat [...] hagyj engemet Az emmausi tanítványok kérése ez a feltámadott de még [...]
54. 1958-02-02 / 5. szám
[...] iárni nem tud Az a kérése ha valakinek a hittestvérek közül [...] Béncze Imre du 6 Szabó István Sovoksár ÍJjtelep de V 20 Szabó István Rákospalota MÁV telep de Va [...] Csonka Albert Pest hidegkút Szent István u de tyjll Danhauser László [...]
55. 1999-04-18 / 16. szám
[...] dr Gergő Lajos A SAJTÓOSZTÁLY KÉRÉSE Nem ünneprontás ha azt kérjük [...] Tőkéczki László tart előadást Tisza István a református államférfi címmel OMIKK [...] rákospalotai Nagytemplomban Az elhunytban Szabó István ny ev lelkész felesége az [...]
56. 1958-03-02 / 9. szám
[...] teoló­gusai február 23 án Fekete István mb igazgató vezetésével Kiskőrö­sön és [...] Németh Ferenc hanem H Né­meth István AZ EURÓPAI EGYHÁZAK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉÉRT A [...] ÚJTELEP de fél 9 Szabó Ist­ván RÁKOSPALOTA MÁV TELEP de fél [...] ad erőt A Szentlélek erejének kérése és igénybevevése által tudják a [...]
57. 2001-10-14 / 42. szám
[...] egyik önkéntes munkatár­sa dr Léránt István gyűjti évek óta kö­zös értékeinket [...] Győrfi Mi­hállyal Győri Gáborral Ittzés Istvánnal Pintér Tiborral Szabó Lászlóval A [...] együtt örvende zők A Szentlélek kérése ebben a gyüleke­zetben a közösség [...]
58. 1960-09-11 / 37. szám
[...] érdeklő­dőket a gyülekezet MEGHALT Szőnyi Ist­ván 66 éves korában álmá­ban érte a halál Szőnyi Ist­vánt egyik legnépszerűbb Kossuth díjas festőművészün­ket [...] lánya részére Budapesten bútoro­zott szobát kerese Idősebb nyugdíjas nő lakást kaphat [...] Kor 7 2 7 Nagy István iiiiiiiiiniiiittiiitiiiiiiiiiij iiiiwiiiiiiiiiitíliiiiiifiHiiiiiiiiiiWiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiitiiiiiitittiiii ISTENTISZTELETI REND [...]
59. 1989-05-21 / 21. szám
[...] és jövőért adott hálát és kérése is amellyel befejezte ige­hirdetését Soha [...] avató beszédet dr No vák István a Pestmegyei Tanács Művelődési osztályának [...] felesége Mis sura Tibor Rozsé István Bízik László Budapesten Békéscsa­bán Táborszky [...] Módly Agnes Buzeczky Tünde Csere István és a bicskei tata­bányai körzetben [...]
60. 1952-01-20 / 3. szám
[...] leveleket küldték püspö­keink Ko sia István v cCtí elnöknek és Horváth [...] presbité­rium elé utalta a presbitériumok kérése alapján összehívandó zsi­nat munkatervének kérdését [...] állandóan munkálkodó tevékeny hit Fekete István Bőkay János zsoltárfordításai 75 zsoltár [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind