3. oldal, 210 találat (0,601 másodperc)

Találatok

41. 1958-03-02 / 9. szám
[...] teoló­gusai február 23 án Fekete István mb igazgató vezetésével Kiskőrö­sön és [...] Németh Ferenc hanem H Né­meth István AZ EURÓPAI EGYHÁZAK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉÉRT A [...] ÚJTELEP de fél 9 Szabó Ist­ván RÁKOSPALOTA MÁV TELEP de fél [...] ad erőt A Szentlélek erejének kérése és igénybevevése által tudják a [...]
42. 1995-08-06 / 32. szám
[...] Valamennyi résztvevő együttes vágya és kérése hogy a választott ige valósága [...] től Nagygeresdre RIHAY SZABOLCS VERESS ISTVÁN segédlelkészt 1995 augusztus 15 től [...] majd a gyülekezet felügyelője Kovács István és a gyü­lekezeti énekkar ezt [...] Rácz Dénes Rihay Szabolcs Szarka István és Veress István testvéreinket teológiai ta­nulmányaik elvégzése után [...]
43. 1996-04-14 / 15. szám
[...] Dr Kovács Endre Dr Doraán István római katolikus főrabbi püspök alelnök [...] kormány politiká­ját jelzi Horn miniszterelnök kérése a pápához hogy támogassa a [...] kritika formájában is Dr Dobai Ist­ván a nemzetközi és az egyházjog [...] a demokrácia funkciója célja Bibó István szerint ezt szabályozza a demokra­tikus [...]
44. 1952-11-09 / 45. szám
[...] az egyházke­rület közgyűlésének határozata és kérése alapján szétosztotta a tiszán­túli és [...] az egyházközség nevében pedig Baiczár István egyházfelügyelő üdvözölték a beiktatott lelkészt [...] Pál lelkész tartotta NADASD Mátis István nádasdi lelkész a re­formáció hetében [...] osendesnapot tartottak A szolgálatokat Jurányi István váci lelkész és dr Tomka [...]
45. 2002-04-14 / 15. szám
[...] Dráma 2 részben Fordította Vas István Személyek Egyszerű ember Sir Thomas [...] asszony Farkas Tamás O Szabó István Jászai díjas Lénárt Lás 2 [...] az akkori püspök Kar­dos Gyula kérése az volt hogy maradjak egy [...] Szabó József püspök emlékét Honti István balassagyarmati fel­ügyelő és Pozsonyi Anna [...]
46. 1958-11-02 / 44. szám
[...] valósággá válik a Miatyánk 5 ké­rése Bocsásd meg a mi vétkeinket [...] test­vér Imre a lelkész és István a karnagy Énekkar szervezésébe kezdtek [...] énekművésznő szép szopránját és Sikolya István ope­raénekes kultúrált hangját csak di­csérhetjük [...] Bencze Imre du 7 Szabó István Soroksár Üjtelep de fél 9 [...]
47. 1958-03-09 / 10. szám
[...] teszi az arcát először a ké­rése A szolgája ügyében jár aki [...] Lajos de 10 úrv Balogh István du 5 szeretetvendégség Balogh István Pesterzsébet de 10 úrv Ná [...] 9 Ruttkay Elemér Pesthidcgkút Szent István u de Va 11 Csonka [...] Rlmár Jenő du 6 Bottá István Németvölgyi út 138 de 9 [...]
48. 2006-11-05 / 45. szám
[...] akkor lemondott presbitereket úgymint Nagy István igazgató tanítót gyülekezeti jegyzőt Szabó [...] jelenlegi lelkésze Balról jobbra Bottá István Ordass Lajos és Kendeh György [...] Mihályfi Ernő Ordasshoz címzett személyes kérése hogy azonnal vegye át az [...]
49. 1974-12-01 / 48. szám
[...] az ország bármely területén Gimesi István bádogos kisiparos 7400 Kaposvár Arany [...] orgonán kísért és játszott Koch István a gyülekezet kántora A leg­közelebbi [...] Selmeczi János Mohorán pedig Gyarmati István hirdet­te Isten igéjét A befejező [...] Ek­kor eszébe jut a fogadós ké­rése értelmessé tehetné az életét ha [...]
50. 1944-03-04 / 10. szám
[...] húzódtunk el sohasem a más kérése és zörgetése elől Megnyitottuk szivünket [...] 50 Dévény Dezső 36 Bülci István 100 Grünsberg Károly 50 Marton [...]
51. 1996-08-18 / 33. szám
[...] Talán már hallottatok Géza fejedelemről István­nak az első magyar királynak az [...] fejede­lem 997 ben meghalt fia István lett az utóda István sokban folytatta apja munkáját Igyekezett [...] minden 10 falu építsen templomot István apja példáját követve újabb papokat [...] hagyj engemet Az emmausi tanítványok kérése ez a feltámadott de még [...]
52. 1996-08-18 / 33. szám
[...] Talán már hallottatok Géza fejedelemről István­nak az első magyar királynak az [...] fejede­lem 997 ben meghalt fia István lett az utóda István sokban folytatta apja munkáját Igyekezett [...] minden 10 falu építsen templomot István apja példáját követve újabb papokat [...] hagyj engemet Az emmausi tanítványok kérése ez a feltámadott de még [...]
53. 1996-08-11 / 32. szám
[...] Az Országos Presbitérium az Országgyűlés kérése alapján bizottságot hozott létre az [...] Imre püspök titkára dr Galli István A Bizott­ság tagjait az elnök [...] Ecsedi Zsu­zsát és dr Balás Istvánt 8 Az Aszódi Evangélikus Gimnázium [...] A megnyitón Váralja polgármestere Amrein István meleg szavakkal köszöntötte az ifjúságot [...]
54. 1961-10-15 / 42. szám
[...] e főhajtás hanem Isten segít­ségének kérése oz elvett jó­kért az igéért [...] élet egyik alappillére ez Szabó István ISTENTISZTELETI REND Budapesten 1961 október [...] Zugló de 11 urv Szabó István Rákos­falva de 8 Szabó István Gyar­mat u de fél 10 Szabó István Fóti út 22 de 11 [...]
55. 1996-11-17 / 46. szám
[...] nem helyénvaló Jakab és Já­nos kérése 3 Vannak e nekünk is [...] közlünk még néhány gondolatot Mácz István Kísértés a jóra című könyvéből [...] Rákóczi Ferenc hamvait a Szent István baziliká­ban az evangélikus Thököly Imre [...] Thököly emlékkiállítás az evangélikus múzeumban István Zrínyi Ilona ésPekry Lőrinc képe [...]
56. 2006-04-02 / 14. szám
[...] Enikő Kecskés Mónika Vezényel Zimányi István Szeretettel értesítünk mindenkit hogy április [...] ének Koloss Krisztina cselló Koloss István Lisznyay Szabó Mária Pál Diana [...] 00 PAX A családról Jeleníts István 12 05 Duna Tv Christi [...] támaszkodjunk Isten szavára A zsoltáros kérése kiáltása legyen imádságunkká Péntek Nagyon [...]
57. 1973-07-01 / 26. szám
[...] har­madik részének a Mi­atyánknak negyedik kérése kapcsán a mindennapi kenyér fogalmához [...] Gallé Andor 50 évig majd István nevű fia 34 évig szolgált [...] vagyunk Mindent Istentől kaptunk Pákolits István Négysorosak Jóvátehetetlen Á halottnak most [...] az egyházmegye esperese Gar tai István hirdette az igét és vezette [...]
58. 2004-06-20 / 25. szám
[...] János A DÉLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET KÉRÉSE A VOLT NÉPFŐISKOLÁSOKHOZ Szeretnénk összeállítani [...] Sárszentlőrincen újjá­élesztett népfőiskolájáról Ezért Ko­csis István vállalkozott egy kiegészí­tő összefoglalóra I [...] megvitatására is lehe­tőség lesz Kocsis István A sárszentlőrinci Zsivora György Népfőiskolái [...]
59. 2008-04-20 / 16. szám
[...] Üllői út 24 Vendégünk Kákay István országos irodaigazgató aki istenes versek [...] az ember ha hívő Benedek István Gábor 30 14 05 PAX [...] közvetí­tése Mezőcsátról Igét hirdet Gazda István esperes 56 10 30 mtv [...] átlépés az éjszakába A ta­nítvány kérése úgy hangzik mintha egy megrettent [...]
60. 2000-12-24 / 52. szám
[...] Hierotheos első püspököt és Szent István királyunkat Történelmi esemény volt ez [...] éppen Magyarország áll a Szent István napi ünnep végén A legfelsőbb [...] a viszony a kap­csolat Szent István Magyarország királya Nincs egymás között [...] éle­tében valósulhat az ének záró kérése A sötétség elmúljon a hit [...]