245 találat (0,147 másodperc)

Találatok

1. 1960-05-08 / 19. szám
[...] Károly CSALÁDI HÍREK Berecz Gáborné Bozóky Mária Berecz Gábor volt nemeskéri [...] Sándor u de 10 Nagy István Rákóczi út 57 b de [...] Jenő de há­romnegyed 12 Nagy István Thaly Kálmán u de H [...]
2. 1977-07-31 / 31. szám
[...] KÖSZÖNTÖTTE AZ ÜJ PRESBITÉRIUMOT Mészáros István a helyi református gyü­lekezet főgondnoka [...] egyre érkezik mit mond nekem Bozóky Éva OROSZ ORTODOX EGYHÁZ naptára [...]
3. 1978-02-26 / 9. szám
[...] Nagy­tétény de fél 9 Rozsé István Kelen völgy de 9 Budafok de 11 Rőzse István Budaörs du 3 Törökbálint du [...] Tibor székesfehérvári lelkész hir­dette özv Bozóky Taszilóné sz Weinrich Margit 78 [...]
4. 1978-10-08 / 41. szám
[...] Lajos r y lelkésznek Sirhán István Farkas Sándor és Farkas István kőműves mestereknek a vezeté­sével a [...] Schultz Katalin Fülöp Attila Berczelly István Orgonái Trajtler Gábor Vezényel Weltler [...] szőtt imádságaik a Végtelenben találkoznak Bozóky Éva
5. 1978-11-05 / 45. szám
[...] Sándor igazgató lelkész pedig Rözse István gyü­lekezeti felügyelőt és Babicz Ist­ván másodíelügyelőt Az ÜNNEPI ISTENTISZTE­LET IGEHI [...] köszöntötte a beiktatottakat Végül Rözse István felügyelő köszöntötte az új lelkészt [...] Magyar László Sajtóosztályunk legújabb kiad­ványa Bozóky Eva Claudia című kisregénye Száztizennégy [...]
6. 1978-11-12 / 46. szám
[...] Nagytétény de fél úrv Rőzse István Kelenvölgy de udafok de 11 Rőzse István Bu­rs du 3 Törökbálint du fél 5 e István Csillaghegy de fél 10 osvári [...] fel­kelő magyar fényes csillaga Bocskay István már készülő­dik hogy szívében magyar [...] rövid időre Sumeghy József Megjelent Bozóky Éva CLAUDIA című regénye Pilátus [...]
7. 1978-11-19 / 47. szám
[...] egy a hangja H Németh István Autósok imádsága Este a garázsban [...] század ele­jén épült már Szepesi István ide­jében egészségtelenné vált aki negyven [...] ott­hona legyen Koszeghy Tamas Megjelent Bozóky Éva CLAUDIA című regénye Pilátus [...]
8. 1978-12-10 / 50. szám
[...] is a közelmúltban jelent meg Bozóky Éva Claudia című regénye 30 [...] de fél 9 úrv Rőzse István Kelenvölgy de 9 Budafok de 11 Rő­zse István Budaörs du 3 Rőzse Ist­ván Csillaghegy de fél 10 Kaposvári [...] A gyü­lekezet templomszentelési emlék­ünnepén Bándi István gyékényesi Lelkész igehirdetéssel szolgált HANGLEMEZEN [...]
9. 1978-12-17 / 51. szám
[...] 9 Budafok de 11 Rozsé István Csillaghegy de fél 10 Kaposvári [...] Rédey Az elfelejtett ember 33 Bozóky Claudia 30 Mu ntag Amósz [...]
10. 1979-02-04 / 5. szám
[...] Gáza Hubay Miklós Nemeskür ty István Kocsis István és mások eleven hagyományt ébresztő [...] kor nagy prédikátorairól Geleji Katona István­ról Medgyesi Pálról Alvinczi Pétenől végül [...] Nagy kérdés Érdemes elgondolkozni rajta Bozóky Éva
11. 1979-02-25 / 8. szám
[...] szerkesztő bizottság tagjai a következők Bozóky Éva Dr Cserháti Sándor Dr [...] Harkányi László Harmati Béla Jánosy István Dr Karner Ágos­ton Dr Kneffel [...]
12. 1979-05-20 / 20. szám
[...] javat kell hogy munkálja Gyarmati István Imádkozzunk Irgalmas mennyei Atyánk dicsérünk [...] Keleii völgv de 9 Rozsé István Budafok de ll Rozsé István du 6 Rozsé István Csepel du 6 HALAl OZAS [...] Szirmai Zoltán du 5 szeretetvendegség Bozóky Éva Dózsa György út 7 [...]
13. 1979-11-18 / 46. szám
[...] Október első vasárnapján Dr Nagy István es­peres szolgált a délelőtti isten­tiszteleten [...] szabadsag harc 300 évfordulójára Bottá István további kutatási eredményeket bocsát közre [...] a folyóiratunk részére adott verse Bozóky Éva Három hit határán címen [...]
14. 1979-11-25 / 47. szám
[...] Károly Fasor de 11 Nagy István du 5 Szeretetvendégség Nagy István Dózsa György út 7 de [...] 9 Budafok de 11 Rőzse István Budaörs du 3 Rőzse István Török­bálint du fél 5 Rozsé István Csil­laghegy de fél 10 Kaposvári [...] és szolgáló papnék Az előadást Bozóky Éva tartotta Papnőkről papnéknak címmel [...]
15. 1980-01-27 / 4. szám
[...] Kőszeghy Ta­más püspöki titkár és Bozóky Éva a Nők Lapja munkatársa [...] 13 16 között dr Nagy István tatai lelkész á Fejér Komáromi [...] gyü­lekezet tagjai szavalatokkal szol­gáltak Benkő István orosházi igazgató lelkész Sok országban [...]
16. 1980-02-03 / 5. szám
[...] technikai fejlődése vet fel Jánosy István író István király című kéziratban levő drámájá­ból [...] költőtől A Kulturális Figyelőben Jáno­sy István méltatja Keresztury Dezső így éltem [...] a magyar filmek etikájáról ír Bozóky Éva Fényszóró ja ma­gyar folyóiratokban [...]
17. 1980-08-17 / 33. szám
[...] V kerdi László tudománytörté­nész Jánosy István Rámájana forditását méltatja Bozóky Éva újságirónő fényszóró t fordít [...] megnyilvá­nulásra Magassy Sándor lelkész Kónya István Kálvinizmus és társadalomelmélet című könyvé­nek [...]
18. 1980-09-07 / 36. szám
[...] László és itt születtek Örkény István utolsó egypercesei is Igen az [...] falu népé­nek szívét leginkább Fekete István hó­dította meg Alig akad ház [...] ne segíte­nének Ahogy tudnak tollal Bozóky Éva
19. 1981-03-01 / 9. szám
[...] Istennek is számadással tar­tozunk Nagy István ságuk a keresztyénség szétszaka dozottságát [...] ame­lyek egykor kuláknak szidalmazták Császár István elvonókúrára bevonult festőművésze széthulló családból [...] főként a megelőzés munkájá­hoz lássunk Bozóky Éva
20. 1981-05-24 / 21. szám
[...] alakja mai művekben címmel Bottá Ist­ván lelkész történész ad kritikai elemzést [...] Dániel Igét hirdet DR NAGY ISTVÁN esperes lisalmiba készülünk Az első [...] komor szomorú tekintete De hová Bozóky Éva Lapunk május 10 i [...]