1051 találat (0,140 másodperc)

Találatok

1. 1957-07-12 / 62. szám
[...] műszakiak berekesztették A nagykőrösi ládagyáriak kérése A közelmúltban be­számoltunk arról hogy [...] létrehoztak négy KISZ brigádot Túlik István az egyik brigád vezetője kigondolt [...] ver­senyt El is kezdték Túlik István brigádja versenyre hívta Bür­ger Antal [...]
2. 1957-07-20 / 69. szám
[...] Váci Kötöttárugyárban Fiatal ember Fejes István elvtárs Alig két esztendeje hogy [...] má­zsa szerződött kenyérgabona után Régi kérése ez már a dolgozó parasztságnak [...]
3. 1957-07-21 / 70. szám
[...] felvásárlást értékesítést egy­aránt A vásárlók kérése végre le­gyenek olcsóbak a zöldség [...] sérüléseket ezen vedett utasa Malata István i szintén megsérült Mindkettő i [...] Kohut Ferenc és Sza dai István anyagi helyzetük miatt a kárt [...] Károly Csizmadia Lajos és Kohut István bugyi lakosok kezde­ményezései alapján gyűjtést [...]
4. 1957-07-27 / 75. szám
[...] mun­káját a gazdaság vezetője Zvórai István elvtársnak az irodájában kezdte majd [...] az erről készült jegyzőkönyv Hosszas kérésé után sem kerül azon­ban elő [...]
5. 1957-08-14 / 90. szám
[...] vác bottyáni tanácselnök és Kiss István adóügyi előadó azóta is hiába [...] 26 án a MÁV Igazgatóságának kérése szerint intézkedtek a visszaigénylésre vonatkozólag [...]
6. 1957-08-15 / 91. szám
[...] Hupuci Józsefet négy évre Nyúl Istvánt három évre Sze­rnek Sándort szintén [...] felfüg­gesztették Itt mondotta nekünk Tóth István a csévharaszti VB tit kár [...] a csévharaszti tanácsháza iro­dájában Tóth Istvánnal Előfizetői vagyunk ám mondja ő [...] a napokban teljesült a zuglóiak kérése Szövet se­lyem kötöttáru üzlet nyílt [...]
7. 1957-08-17 / 93. szám
[...] azo kci 1 i Farkas István Barsch nyugatnémet szo­ciáldemokrata képviselő a [...] reggel Budapestnél 335 centimé­ter RÉGI KÉRÉSE MÁR CEGLÉD LAKÓINAK hogy létesítsenek [...]
8. 1957-08-27 / 100. szám
[...] A tanács tudja hogy Pázmándiné kérése jogos ezért támogatja is Tóth [...] én ráírták elintéz­ve Budakesziről Takács Ist­vánná kérte a szomszédból át­folyik a [...] fiú című bronzszobra és Bán István táncoló fiatalokat áb­rázoló gobelinje Harmadik [...] Két ceglédberceli szom­szédos gazda Sípos István és Fo gelsinger Mihály 2100 [...]
9. 1957-10-04 / 133. szám
[...] ülése Ilyen törekvés tapasztalható Dobi István az Elnöki Ta­nács elnöke a [...] a viszonya a szövetkezetekhez Dobi István szólt arról is hogy a [...] között Philadelphiában Töb­ben megsebesültek Franciaország kérése szövetségeseihez a Tuniszba irányuló fegyverszállításról [...]
10. 1957-10-22 / 148. szám
[...] felérő módon cselekedtek mint Jónás Ist­ván a Petőfi Termelőszövet­kezet elnöke aki [...] a peregi részen nincs műtrágyalerakat Kérése nyomban teljesült a héten már [...]
11. 1957-11-14 / 168. szám
[...] magellátó Vállalat megbízott vezetője Jenei István elv­társ megígérte hogy tüzete­sen utánanéz [...] megteszi a szükséges intéz­kedéseket Farkas István c l r est nieqijei [...] itt az volt az egyetlen kérése akkora szo­bát kaphasson ahol a [...]
12. 1957-11-22 / 175. szám
[...] Hegedűs Jó­zsef Kürthy Andrásné Mé­száros István Szabó Ferenc Király Pál Hetényi [...] szaporították Mosrti még csak egy kérése volna a városi egészségügyi osztálynak [...] üzem­től Ezek között volt Sági Ist­ván Zakar János és Palásti Gyula [...]
13. 1957-11-23 / 176. szám
[...] Politikai Bizottságának tagja belügy­miniszter Sebes István kül ügymimszterlhelyettes fogadta a küldöttséget [...] a pályaudvar váró­csarnokában megjelenít Dobi István az Elnöki Tanács el­nöke Kállai [...] hogy jogos a paraszt ság kérése amikor a termel I tetési [...]
14. 1957-12-08 / 189. szám
[...] például az asszonyoknak az a kérése hogy amint gazdasági helyze­tünk megengedi [...] van rá 1 ideje Bor István Nem révülök a távolba Vem [...]
15. 1958-01-14 / 11. szám
[...] ruhában fe­hér cukrászsapkával fején Ha­tár István cukrásztanuló sa­ját maga készített hatalmas [...] kielé­gítő szövetkezeti kisáruház ami régi kérése a dabasiak nak I Sokat [...] Szvák 1 Erzsébetet és Babinszki Istvánt a blokkolás rejtelmeire iHiKiiiiiimfiiiiiHHtiiiHHHiimiimiiiiiiimiiniiiHitiiiiimiimiMiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiMiHtfiimHiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimitHiiuiiumiM Érdemes [...]
16. 1958-01-14 / 11. szám
[...] Club képeit helyezték eL Tóth István a Vasutas Foto Club vezetőjének [...] A kiállítás alkalmával elbe­szélgettünk Tóth Istvánnal aki a Vasutas Foto Club [...] valóra vált a dunakesziek régi kérése és önállóvá lett a földműves [...] új szövetkezet ideiglenes vezetőjévé Markó Istvánt jelöl­ték Most folyik a törzstag [...]
17. 1958-02-20 / 43. szám
[...] távolugrás Csör­gei 230 magasugrás Lipcsal Ist­ván Hévízgyörk 125 Asztalitenisz Szilágyi Tibor Tú­ra sakk Búzás István Aszód CEGLED Győztesek Atlétika Súlylökés [...] klubjához már el­ment az argentinok kérése A hétvégi hazai sportesemények közül [...] telefon 59 szövő­gyárnál Nagykörös Csabai Istvánná IV Hunyadi u 24 Szentendre [...]
18. 1958-03-20 / 67. szám
[...] hely­ről bocsássanak fel szondákat Farkas István Jól fizet a fehér cirok [...] építését a kultúrotthonban Az ifjúság kérése is meghallgatásra talál Öcsán ebben [...]
19. 1958-03-27 / 73. szám
[...] dr Sík Endre külügyminisz­ter Antos István az MSZMP Központi Bizottságának pót­tagja [...] legáció tagia volt még Rostás István a Magyar Népköztár­saság berlini nagykövete [...] Központi Bi zottséirának tagia Sebes Ist­ván külügyminiszterhelyettes A visszaérkező küldöttséget a [...] vizsgálatot végző szervnek a bejelentő kérése esetén vagy ha ezt az [...]
20. 1958-03-28 / 74. szám
[...] el a lakosságot csupán egy kérése van az ipar fe­lé vegye [...] előkészületeit kezd­ték meg A Szent István nagy szálloda című vígjáték egy [...]