7. oldal, 244 találat (0,093 másodperc)

Találatok

121. 1914-05-10 / 19. szám
[...] nagysom kutiba Veress Józsefet a szaniszlói körbe Lukovios Endrét a nagypeleskei [...] Lajost a szinérváraljai körbe Irinyi Sándort a vállaji körbe Jankovits János [...] finom stylusu előadást R Nagy Sándor dr helyett Bárczi Iván lépett [...]
122. 1909-04-18 / 16. szám
[...] A dohányjövedéki központi igazgató Győrffy Sándor helybeli lakos díjtalan dohányjövedéki gyakornokot [...] a férfiak közül főleg Kovács Sándornak és Szécsényi Lajosnak jutott ki [...] is Serlyt felmentette ellenben Jobbágy Sándort 3 havi fogházra politikai jogainak [...] Kiss szeren­cséje nagy Vörös kakas Szaniszlón a közel múltban hatalmas tűz [...]
123. 1902-03-16 / 11. szám
[...] és ezzel kapcsolatosan ifj Böszörményi Sándor b tag indítványa ugyanezen ügyben [...] 34 Ugyanaz az elhalt Böszörményi Sándor által betöltve volt utbiztosi állás [...] Fj 35 Vármegyei árvaszéki előterjesztés Szaniszló község gyámpénztári tartalék alapjából teljesített [...]
124. 1899-11-12 / 46. szám
[...] Havas Gyula Kende Zsigmond Domahidy Sándor Grósz Áron Szerdahelyi Ágoston Jékey [...] Madarassy Zoltán Fried Sámuel Nagy Sán­dor Pap Sándor Szentandrássy Antal Gróf Teleky Sándor Luby Lajos Domahidy Viktor és [...] km Esztró Iriny Portelek Reszege Szaniszló Szent Miklós Negyedik zóna 21 [...]
125. 1909-12-12 / 50. szám
[...] Ede a kórházügyi bizottságba Sternberg Sándort választották meg 5 A képviselőtestület [...] berekesztette Magyar kormányozható léghajó Egy szaniszlói mérnök találmánya Aviatikái és illetékes [...] Károly Deutsch Vil mosné Kelen Sándor Lindenbaum Miksa Péchy Istvánná Kosztich [...] Aczélné Bodnár Pék Ilona Kisded Sándor Sugárné Baumgartner Szombathy János F [...]
126. 1910-01-16 / 3. szám
[...] Blum József Poszet Márton Szigethy Sándor 50 50 f t Ecker [...] egy kérvényt dr Jordán Károly szaniszlói apátplébánoshoz mint a Katholikus Tanügyi [...]
127. 1903-02-08 / 6. szám
[...] 11 órakor csomaközi ta­nyámon vasútállomás Szaniszló a nevetlen fa usira február [...] január 28 Télre 3 T Sándor elnök Jegyzet Az igazgatósági valamint [...]
128. 1918-09-15 / 37. szám
[...] támogatni lógja Eljegyzés Dr Vetzák Sándor tigy véd jegyet váltott Jeney [...] í hó 13 án Jékey Sán­dor főispán elnöklete alatt ülést tartott [...] 53 8 30 4 22 Szaniszló 6 45 4 30 Dégenfeld [...]
129. 1913-08-03 / 31. szám
[...] Szabó Endrét a szamosdobi Mózsa Sándort az iloba bányatelepi Stefucz Jánost [...] Lajost Andrássynó Halmos Ilonát Nagy Sándort Csáky Ilonát Győrffy Erzsébetet és [...] 3 személyre 5 K A szaniszlói pályaudvaron a vendégeket kocsik várják [...]
130. 1911-01-23 / 4. szám
[...] Jékey Zsigmond be rencsi Kovács Sándor s báró Vécsey Miklós Február [...] ülés tárgya Döntés Dr Aáron Sándor th főorvos által szerkesztett szabályrendelettervezet [...] el nagy részvét kíséretében Gájássy Sándor uradalmi erdész folyó hó 15 [...] czél jából megengedte hogy a szaniszlói grófi urada­lomban rendkívül elszaporodott kártékony [...]
131. 1909-01-17 / 3. szám
[...] Kossuth Ferencz levele Tek Balázsovich Sándor gyógyszerész urnák Sepsiszent györgy Csuzos [...] felülmúlhatatlan gyógyszerkü lönlegessóg Késziti Balázsovich Sándor gyógyszerész Sepsiszentgyörgy A törvényesen védett [...] a fizetett 130 K betudásával Szaniszlón adós lakásán leendő megtartására 1909 [...]
132. 1899-09-24 / 39. szám
[...] 1899 kig sz Murguly György szaniszlói lakos 3 éves sötét pej [...] és Térey Mari Közli Nagy Sándor Szendrey Júliának a költőkirály nejének [...]
133. 1902-10-19 / 42. szám
[...] Boer Endre Spitz Antal Jékey Sándor Papp Kálmán Debreczei István Dienes [...] Csánk István Ilosvay Endre Je­szenszky Sándor Kovács József Uray Károly Izik [...] Fodor Árpád Mező Károly Fintha Sándor Lányi Dezső Tóth Endre Bornemissza [...] mellékjövedelem Mező Petri u p Szaniszló Saághy Gusztáv 2 2 körjegyző [...]
134. 1901-01-27 / 4. szám
[...] főhadnagynak a ki néhai Ujfalussy Sándor vármegyénk volt főispánjának fia Közgyűlés [...] tagsági helyre megválasztották dr Aáron Sándort dr Czukor Lajost Domahidy Elemért [...] István Poszet Márton Schvarczkopf Vendel Sándor György Szűcs Lajos A második [...] földbirt Géberjén Szilágyi György földbirtokos Szaniszló Székely János földbirt S Magyar [...]
135. 1902-04-27 / 17. szám
[...] Me gyes Mező Petri Józsefháza Szaniszló Iriny Reszege Bot Palád Görbéd [...] 1902 ápril 25 összeállitotta Nagy Sándor tb vármegyei főjegyző HIRDETÉSEK 1560 [...] évi április hó 5 Kereskényi Sándor 3 3 körjegyző r n [...]
136. 1915-07-18 / 29. szám
[...] honvédelmi miniszter miklósfalvi Csont Ignácz szaniszlói róm kath segédlelkészt tartalékos honvéd [...] gordiusi csomó mely egy Nagy Sándorra vár vagy talán már meg [...]
137. 1904-09-04 / 36. szám
[...] véres verekedés támadt s Szabó Sándor úgy megkéselte Benke Sándort és Pál Györgyöt hogy ezek [...] alatt s tekintetbe véve Szabó Sándor félreértését s túláradó jókedvét kegyelmesen [...] hogy Bob urfi és Szabó Sándor két külömböző alak Jövő heti [...] 3928 1904 tkvi sz Hirdetmény Szaniszló községnek telekkönyvi betétei az 1886 [...]
138. 1913-01-26 / 4. szám
[...] miatt A Magyar Hír­lap jelenti Szaniszló községben Pupa Alexa elkész a [...] központi tisztikarának fehér rózsakoszoruját Jeszenszky Sándor vár­nagy helyezte a ravatalra Az [...] ottlevőket Nyilvános köszönet Ifj Matolcsi Sándor a vezetésem alatt álló önkéntes [...]
139. 1900-07-15 / 29. szám
[...] alispán Ilosvay Aladár főjegyző Domahidy Sándor Jékey Zsigmond Szuhányi Ödön bizottsági [...] kimentették Nagy Béla Ifj Böszörményi Sándor Kende Zsigmond Isaák Dezső és [...] gazdasági iskolák szervezése iránt így Szaniszlón egy önálló gazdasági szaktanítóval és [...] segéd titkárnak nevezte ki Schönherr Sándort a nagybányai m kir főerdőhiva [...]
140. 1912-07-28 / 30. szám
[...] csendesen viselkedett sógora Gruber Márton szaniszlói jegyző társaságából egy őrizetlen pillanatban [...] Kovács János becsüs és Yeszely Sándor végrehajtó hogy egy régebben kitűzött [...] Viktor törvény széki bíró Bene Sándor törvényszéki jegyzővel a vizsgálat végett [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind