15 találat (0,348 másodperc)

Találatok

1. 1929-02-06 / 6. szám
[...] intézményeket létesítenének Miután a vállalkozók kérése aránylag nem jelent jelentékeny megterhelést [...] feltűnést keltett város­házi körökben Éllő István gyógyszerüzemi igazgató hirtelen távozása A [...] ok késztette a tanácsot Éllő Istvánnak reáljogú gyógyszertár­engedélye volt melynek alapján [...] jóforgalmú patika A gyógyszertárt Éllő István nem saját személyében vezette hanem [...]
2. 1932-09-21 / 38. szám
[...] emelésére A főváros a Szent István liét ünnepségeinek igyekszik minél nagyobb [...] hogy a jövő évi Szent István ünnepség fénye minden eddigit felül [...] az azután következő évek Szent István körmenetét a magyar századok viseleti [...] maga után vonni A főváros kérése az hogy a kormány tör­vényhozási [...]
3. 1936-08-26 / 34-35. szám
[...] hiába volt a rendőrségnek minden kérése intézkedése hogy a tömeget bizonyos [...] 10 én már ki­nevezi Werlein István személyében az első budai kamarai [...] gyűlésre Ezt a körülményt Werlein István kamarai inspektor majd 1690 től [...] előtt való kihirdetését Még egy kérése volt Küchl szindikushoz a tanács [...]
4. 1938-06-15 / 24. szám
[...] g sígmon d Lat zé István Layer Mária Bárdy JJános a [...] a Magyar Színház tagjai Egry István Greg uss Zoltán a Vígszínház [...] évei A bizottság tagjai Báirczy István Báiióczy László Boros László Divényi [...] helyett A filmszínházakat az érdekeltek kérése sze­rint befogadóképességük szerint osztályozták és [...]
5. 1928-09-26 / 39. szám
[...] TELEFON LI PÓT 992 Kopornoky István iratrendező és papirnemű gyára Készít [...] és géplakatos bérmunkákat is FÖLKEL ISTVÁN épületlakatos Budapest X Halom utca [...] a Békeffy féle vállalatoknak a kérése Mint ismeretes Békeffyék annak idején [...]
6. 1932-06-29 / 26. szám
[...] elektro­mos áram használata tekintetében szintén kérése van az egyesületnek Miután a [...] 93 Telefon 386 93 HAIMOS ISTVÁN ÍS TI A hövezőmesíereft és [...] Horthy Miklós kormányzó márványszob­rát Szentgyörgyi István készítette e l de nem [...]
7. 1935-06-19 / 25. szám
[...] végérvényesen meg kell e tagadni kérése telje­sítését A borravalórendszer alkonya Még [...] Károly Salamon Géza báró Babarczy István Rosta János tanácsnokok és Kempelen [...] Felkay Ferenc Felkay Ferenczet Babarczy István Morvay Endrét Schuler Dezső Babarczy Istvánt Kovácsházi Vilmos Farkas Ákost Bosta [...]
8. 1914-04-06 / 14. szám
[...] mások Írtak bevezetőnek pedig Bárczy István megnyitója van leközölve melyet a [...] fővárosnak és a közönségnek minden kérése és panasza a társaságnál süket [...]
9. 1914-03-31 / 13. szám
[...] Péter féle cementgyárnak ugyanez a kérése a keresztúri dűlőben 250 öles [...] 20 000 koronát a Szent István templom tetőzetének javítá­sára 2841 korona [...]
10. 1930-12-10 / 49. szám
[...] talajra talál a Baross Szövetség kérése A polgármester a következő közmunkák [...] 6465 pengővel Felelős kiadó VIRAGH ISTVÁN Vcrsrni irö íil si hirdeiménu [...]
11. 1933-12-06 / 49. szám
[...] való bevonását Árvát falvi Nagy István a benzinkút szabályrendelet mi­előbbi előterjesztését [...] köaérdeíkből vagy az ér­dekelt ingatlantulajdonosok kérése folytán van szük­ség Javasolta továbbá [...]
12. 1934-10-24 / 43. szám
[...] meg­hallgatásra találhat a reformátusok szerény kérése is Amit a református egyház [...] I vósnökmester V Gr Tisza István ucca 5 Telefon 82 4 [...]
13. 1932-11-02 / 44. szám
[...] 47 000 pengőt a Szent István hét szer­vezésére 79 000 pengőt [...] között nehezen teljesíhető az asztalosok kérése hogy nekik 5 kai magasabb [...]
14. 1936-09-30 / 39. szám
[...] példa rá hogy e segélyreszorulók kérése ne tel­jesült volna Hűséges titkárnői [...] szer­zett népszerűségének köszönhette Természetesen Bárczy István polgármester is méltányolta kitűnő kvalitásait [...]
15. 1917-08-01 / 31. szám
[...] e teljesit hetlen a főváros kérése avagy azért mert a Közélelmezési [...] cikket Most ült össze Bárczy István polgármester elnök­lete alatt az a [...]