2. oldal, 144 találat (0,338 másodperc)

Találatok

21. 2003-01-09 / 1. szám
[...] 11 18 25 Izidor Leó Szaniszló Andrea Ilma Márk Szo 5 [...] 11 18 25 Kázmér Szilárd Sándor Ede Irén írisz Sz 5 [...]
22. 1998-01-08 / 1. szám
[...] 17 Gertrúd Patrik íze 18 Sándor Ede is 19 József Bánk [...] 10 Zsolt Sz 11 Leó Szaniszló V 12 Húsvét Gyula H [...]
23. 1993-07-08 / 26-27. szám
[...] tanárokat Obermüllet Ferenc igazgató Krom­paszky Sándor igazgatóhelyettes Marcel Árpád Asbót Károly [...] Zsolt Nándor Klinda Károly Nagy Sándor Szemes Ferenc Varga Ferenc Mihályfi [...] eszter­gomi helytörténetírás legnagyobb alakjai Villányi Szaniszló és Lepold Antal mellé Halála [...]
24. 1889-07-18 / 57.szám
[...] hatvanötöt Nagy Pál hatvannégyet Király Sándor hatvan­négyet TJhlárik János hatvaukettőt Első [...] Brenuer József hat­vanegygyei második Villányi Szaniszló ötvennel harmadik Platz Mátyás negy­venkilenczezel [...] képviselő választásra illetve idősb Király Sándornak megválasztott képviselővé nyilvánítására nézve Tekintetes [...] iratok szerint a két Király Sándorra esett összesen 64 szavazatok közül [...]
25. 1897-01-01 / 1.szám
[...] Sa­lamon Ödön Őszi Kornél Timár Sza­niszló Komor Gyula Lázár Béla Már [...] Virágh Géza Vértessy Gyula Endrődy Sándor Havas István E Ko­vács Gyula [...] József Buday László és Adorján Sándor írták meg az Ország Világ [...]
26. 1933-11-19 / 91.szám
[...] ennek élére került most Plywaczyk Sza­niszló aki a minap érkezett meg [...] az Emericana protektori jelvényeit Schmidt Sándor dr nak Ma va­sárnap f [...] diszgyűlés ke­retében adják át Schmidt Sándor dr bányaügyi főtanácsosnak az Emerikana [...] át­adja a protektori jelvényeket Schmidt Sándor dr Protektornak 6 Az Emericánás [...]
27. 1917 / 16. szám
[...] Endre dr Dorn Benő Erdős Sándor Ecsy József Gál János Huszár [...] A Szent István Akadémiát Giesswein Sándor prelátus képvi­selte míg az Orsz [...] veszí­tették az elhunytban Dr Plywaczyk Szaniszló házfőnök és Zafféry Károly az [...] az új egyesület részére Bárdos Sándor mint a város közélelmezési ügyeinek [...]
28. 1936-03-01 / 18.szám
[...] adakozók közül tévedésből kimaradt Schwach Sándor ajándéka 68 pár harisnya Az [...] derék kereskedőnk két­szeres jubileuma Iharosi Sándor helybeli fűszerkereskedő kettős jubi leumáról [...] dr Závody Albin von Kleczkowski Sza­niszló Brutsy Jenő 6 6 Jáky [...] földek öregkuriai szántó 150 Matus Sándortól Ma­radi András és neje Majtényi [...]
29. 1921 / 78. szám
[...] na­gyon megunhattta magát Rozsnyev szky Szaniszló orosz fogoly haza vágyó lelke [...] ÚÉUiyíU et Jelentkezni lehet Brenner Sándor egyl igazgatónál Esztergom Arany János [...]
30. 1917 / 18. szám
[...] nedi Géza Kaufmann Géza Ná­das Sándor Neumann Sándor Szomaházy István Steiner Arnold Miklós [...] Kéri Pál Krámer Pál Tímár Szaniszló Schwarzenberg Béla Lakatos László Keliner [...]
31. 1898-12-24 / 102.szám
[...] elő Walther Károly pósta­felügyelő Lendvai Sándor kir adó­tárnok és Bánfi Károly [...] az áthelyezett Bernhard Rezsőtől Hegedűs Sándor vette át Az év folyamán [...] Endre Írnokká neveztetett ki Kruplanicz Sándor kéméndi intéző nyugalomba vonult Peyer [...] második Karnold századosnak a Szent Szaniszló rend második Payr fő­hadnagynak a [...]
32. 1998-05-28 / 21. szám
[...] Dankó Jó­zsef Knauz Nándor Villányi Szanisz­ló Pór Antal Vaszary Kolos és [...] jellegű kevésbé kon­cepciózus mint Csanda Sándor írta aligha vitatkozhatunk De min­denekelőtt [...]
33. 1906-04-15 / 30.szám
[...] IV o t Székelyre Fischer Sándor VI o t Halászra Gáspárecz [...] III o t Munkácsira Pet­ras Sándor VI o t Barkóczira Po­rubszky [...] VIII o t Radványira Sin­delár Sándor VIII o t Szendére Singer Sándor III o t Salgóra Trexler [...] lelkész a Tanügyi Tanács elnöke Szaniszló 25 Drechsler Antal h kormányzó [...]
34. 1998-12-24 / 51-52. szám
[...] 1897 Könyveiben a feledhetetlen Bálint Sándor is több ízben elmélyült tisz­telettel [...] sorban az egyik elsőt Villányi Szaniszló idézte fel A Néhány lap [...]
35. 1888-07-29 / 61.szám
[...] is érte midőn őt Rudnay Sándor herczegprimás az esztergomi főegyházmegye papnövendékei [...] művei mint 1841­ ben Albach Szaniszló Heilige Aniílange jeles müvének fordítása [...] költeményei vannak a kötetet Csajághy Sándor volt csanádi püspöknek ajánlotta Nagyobb [...] fel a csillagokba Libád LÉVAI SÁNDOR FÉLREVERT HARANGOK REGÉNY Az ESZTERGOM [...]
36. 1927-12-18 / 98.szám
[...] és közkedvelt szalézi tartományfő­nök Plywaczyk Szaniszló végezte Az ünnepélyes szentmisét és [...] vásárolhat nagyon olcsón karácsonyra ILLÉS SÁNDOR divatárú üzletében Vermesnél fnagy karácsonyi [...] árak 1 Lyon Lea Bródy Sándor szín­müve Karácsonyi ünnepek alatt kerül [...] műso­rára Karácsonyi vásár megkezdődött ILLÉS SÁNDOR divatárú üzletében Széchenyi ter Legelső [...]
37. 1910-10-20 / 82.szám
[...] 2 Mészá­ros József 3 Magos Sándor 4 Szölgyémy Gyu­la 5 Kiss [...] Béla rendőrfogalmazó nemes Csernák Róbert Szaniszló bencés tanár gyermekei Deyba­chi Zech [...]
38. 1892-12-29 / 105.szám
[...] Frey Ferenc Büttuer Róbert Magos Sándor Moszéua Kii mán Ekensz József [...] kerületben Palkovies Ká­roly ós Magos Sándor a Ií ban dr Föld­váry István és Vij lányi Szaniszló a III ban Niedermann József [...] Gyula dr Bolgár Kál­mán BergI Sándor Bodnár István Cséri János dr [...]
39. 1933-07-06 / 53.szám
[...] részéről gr Zichy János Ernszt Sándor dr Czettler Jenő Wolff Károly [...] be első szentmiséjét Kéz­vezetője Plyvazik Szaniszló a sza­léziak tartományfőnöke volt Nóvák [...] szá­zalékkal Összesett az utcán Becsei Sán­dor jieszmélyi napszámos összeesett az Úri [...]
40. 1936-08-23 / 68.szám
[...] rengeteg emlék található 12 Villányi Szaniszló egyik mun­kájának olvasása nyomán emléke [...] fejlődést biztosító vállalkozást jelent Matus Sándor bérbevette a szent­györmezői vám előtti [...] kiszélesítését Az értekezleten felszólaltak Ma­tus Sándor Polacsek István id Gere János [...] ünnepség után a frontharcosok Magos Sándor ny őrnagy vezénylete alatt diszme­netben [...]