76 találat (0,145 másodperc)

Találatok

1. 1915-10-02 / 40. szám
[...] fog virágozni Egyhangúlag elfogadtatod Dénes Sándor bizottsági tagnak Lucaciu László és [...] nemtetszésük kife jezéseképen Erdey Jánosné Szaniszló Lőcse Gergelyné Vezend Kujbus László [...] László Csornák őz Magyar György Szaniszló Kosztin Demeter Portelek Tegzes Sándor Ér dengeleg Kosztin György Portelek [...] Csomaköz Barota Demeter Portelek Szilágyi Sándor Szaniszló Jakab Mihály Csomaköz Erdey János [...]
2. 1915-07-03 / 27. szám
[...] 1899 VI 28 án Balajti Sándor Balog Béla jól Beke Gyula [...] f bélyeg és egy gyűrű Szaniszlói románság a Vörös Keresz­tért Papp Elekné úrnő a szaniszlói gör kath lelkész neje mint a szaniszlói román Oltáregy­let elnöknője nagy mennyiségű [...] gör kath román Oltáregylet elnöknője Szaniszló Központi gyüjtőraktárunk vezetősége beküldötte a [...]
3. 1915-11-20 / 47. szám
[...] Kardos Mihály Kardos Aurél Kertész Sándor Kálidéi Ignátz Lukáts Lafos Melinda [...] Sternberg Sán dor ifj Sternberg Sándor id Sternberg Sán­dor Sternberg Géza dr Stenberg Zoltán [...] Frankéi Simon Grosz József Bhöm Szaniszló Lebovíts Szaniszló Kovács Samu Börvely Róth Sándor dr Erdőd Schwartz Reszége j [...]
4. 1915-04-10 / 15. szám
[...] tea és sütemény Szilágyi Jánosné Szaniszló 1 tyuk Balika Sándorné 1 [...] 1 tál pogácsa Garzó Imréné Sza­niszló 1 borjú címer 1 sima [...] megállapítása és folyósítása 15 Tóth Sándor városi írnok kérelme részére ik­tató [...] segédtitkárrá Tremba Mártont és Hornyák Sándort számelíenőrré Borody Béla dr pénzügyi [...]
5. 1911-05-20 / 20. szám
[...] 20 ik szám Gyászeset Kölcsey Sándor debreceni kir táblabiró ki hosszú [...] oldott meg egy kérdést Nagy Sándor ref vallásu kismaj tényi lakos [...] Rézműves Katit a tolvajok vezetőjét Szaniszlón Bori Béla magtárába ismeretlen tettesek [...] folyamatba tette az el­járást Ugyancsak Szaniszlón törtek be Ambrus János házába [...]
6. 1911-10-14 / 41. szám
[...] s lelkészre 81 s Szilágyi Sán­dor gyönki ref lelkészre 53 szavazat [...] a cég kötelékeiből kilépett Járvány Szaniszlón Szaniszlón a rotT csoló toroklob járványványszerüen [...] ügy­véd a váltójogot dr Vetzák Sándor ügyvéd a kereskedelmi számtant Balabán [...] Após és vő Láng József szaniszló lakos nagyon jó viszonyban van [...]
7. 1916-01-15 / 3. szám
[...] győzelemre oroszlánként küzdő csapatainkat Kitüntetés Sándor Oszkárt volt nagy­károlyi gimn tanárt [...] helybeli polg fiú­iskola és gimnázium szaniszlói gör kath ta­nulói karácsonyi betlehemes [...] Elek gör kath esperes és szaniszlói Nutz Ételka sza­niszlói tanitónö voltak kegyesek támogatni Törlés [...]
8. 1918-03-16 / 11. szám
[...] szappan 5 korona Késziti Gerő Sándor gyógyszerész Nagykőrös Nagykárolyban kapható Hahn [...] pénztárnokká Simonka Gergelyt jegyzővé Kirilla Sándort Bizottsági tagok lettek helyben Nagele [...] Szolomájer József Mezőfényről Somfay István Szaniszlóról Támogassuk pártoljuk a Mé­hészkört 1 [...] K Összesen 100 K Jótékonyság Szaniszló község lakosai agilis és kitűnő [...]
9. 1918-12-28 / 52. szám
[...] az elhalt lelkész testvéröccsét Mogyorós Sándor szatmári segédielkészt hívta meg aki [...] temették el nagy részvét mellett Szaniszlón Török Lajos szaniszlói plébános édes atyját gyászolja a megboldogultban Segédielkészi kinevezés A Mogyorós Sándor távozásával megiirasedeít szatmári segédielkészi állásra [...] Leitner Ilonkának Felfüggesztés Kormánybiztosunk Dienes Sándor mátészalkai tb főszolgabírót hivatali hanyagság [...]
10. 1913-12-20 / 52. szám
[...] székesegyházban dr Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apátplébánosnak kano­noki beiktatása A kinevezési [...] adományozás Dr szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói mesterkanonok a nagy­károlyi Melinda árvaház [...] segítő jobbját Pályázatok plébániákra A szaniszlói plébániára amely Sz Jordán Károly [...] Előadja a Ze­neegyesület 5 Sik Sándor Ünnepi ének Szavalja Szolomájer István [...]
11. 1915-06-19 / 25. szám
[...] Lajos jun 20 án primicziázik Szaniszlón dr Szentgyörgyi Jordán Károly apát [...] neje Tóth Etelka férj Cerényi Sándor Tóth Ferenc Tóth Bella férj [...] Antalné Rauch Erzsébet testvérei Serényi Sándor Baik Traján Báiintfy Mátyás Tóth [...] és junius hónapokra 200 K Szaniszlő község gyűjtése a főszolgabírói hivatal [...]
12. 1916-04-15 / 16. szám
[...] porte­leki gk reszegei áll iskolát szaniszlói áll rk gk és ref [...] kir kormánysegéd adománya 20 Lebovits Sándor szaniszlói lakos 50 Gajdos Mihály kismajtényi [...] földi tetemére Va­sárnap délelőtt kiment Szaniszlora rokonaihoz s visszatérve már magával [...]
13. 1914-06-27 / 26. szám
[...] fogház Juhász Mihály hatvanöt éves szaniszlói napszámos aki tyúklopásért már több [...] elmúlt hónapban Háger György ugyancsak szaniszlói gazdától két tyúkot lopott Tettéért [...] hirdetését határozta el végül Berényi Sándor 11 jegyzőnek 3 heti szabadságot [...] leánya Margit r k Lilienfeld Sándor órás leánya Anna izr Tóth [...]
14. 1914-04-25 / 17. szám
[...] Penyige József nős Musuly Eszter­rel szaniszlói lakos végrehajtást szenvedő el­len indított [...] fill tőke és jár 5 Szaniszlói hitelszövetkezett képv Dr Egeli Imre [...] tőké és jár 6 Bónya Sándor képv Dr Szabó János ügyvéd [...] niszló községben fekvő s a szaniszlói 592 sz betétben a I [...]
15. 1914-05-02 / 18. szám
[...] főhadnagy gazdászati tisztté és Kovács Sándor hadapród pedig zászlóssá let­tek előléptetve [...] osz­tály 1 fokozatába Pásztóy Dénes szaniszlói állomásfőnök a IX fiz oszt [...] fokozatába Plébános beiktatás Török Lajos sza­niszlói plébános múlt csütörtökön tette le [...] a hallgatóságnak amit dr Imre Sándor hírneves fiatal tudós tart Nem­zetnevelés [...]
16. 1912-11-30 / 49. szám
[...] Az egyesületi pénztárosi állásra Ilosvay Sándor huszáralez redes lemondása folytán Hahn [...] rendezőség Halálozás Pollacsek Mariska Matolcsy Sándor kereskedő sógornője f hó 27 [...] fogják megkeserülni mulasztásokat Útépítés A szaniszlói vasúti állomáshoz vezető közúton végzendő [...] és Blau Károly divatáru kereskedő Szaniszlón pedig Krémer Mihály kereskedő Lopás [...]
17. 1909-12-11 / 2. szám
[...] a főispán is helyeselt Aáron Sándor megyei főorvos jelentésében azt mondja [...] asztaltársasá­got nemes cselekedeteiben támogassa Egy szaniszlói mérnök kormányoz­ható léghajója Aviatikái körökben [...] kormányozható léghajója Szimay aki vármegyénkben Szaniszló község­ben született életének legnagyobb részét [...] tárgyban hozott határozat ellen Nagy Sándor és társai erdődi lakosok felebbezéssel [...]
18. 1913-12-13 / 51. szám
[...] Genesen 3 Ér endréden Kismajtényban Szaniszlón és Válla jon 2 2 [...] körorvosi állásra dr Lang György szaniszlói körorvos felmentése után dr Scheiner [...] kezd­ték és az egyik Simon Sándor meg is szúrta A baromfi [...]
19. 1915-07-24 / 30. szám
[...] melyet Papp Elekné úrnő a szaniszlói gör kath román oitáregylet elnöke [...] Papp Elekné úrnő válaszolva a szaniszlói lakosság körében indított fényes sikerrel [...] Kitüntetés A király dr Róth Sándornak az ungvári kórháznál alkalmazva levő [...]
20. 1917-07-21 / 29. szám
[...] kara nevében búcsúztatta el Jékey Sándort a főszolgabírói széktől melyben 22 [...] meieg szavakkal emléke­zett meg Jékey Sándor pártatlan emberszere tetéről Bárány József [...] Ur áldását rája Végül Tóth Sándor turistvándii ref lel­kész szónoki virtuozitással [...] vasárnap pedig Mező­terem Érendréd és Szaniszló községeket egy köznapon pedig Genes [...]