24 találat (0,048 másodperc)

Találatok

1. 1983-08-17 / 194. szám
[...] egyáltalán el tudjanak jutni a távoli tanyákon élőkhöz És az sem utolsó [...] vezetőségének jelenté­sét a külterületeken és tanyákon élő idős rászoruló lakosság társadalmi [...] nehezen tudja rendszeresen ellátni a távoli tanyán élő gondozottját Más a [...]
2. 1956-10-23 / 250. szám
[...] területén szétszórtan túl­nyomó többségben falvakon tanyá­kon vasúti közlekedéstől távoleső helyen építenek [...] mint a tatarozó vállalatoknál ahol távoli ta­nyákon falvak szélén felvonulási lakóépületek üzemi [...]
3. 1974-07-25 / 172. szám
[...] két említett di­ákotthonban pedig a távoli tanyákon külterületeken élő gyermekek számára biztosí­tottak [...]
4. 1977-09-22 / 223. szám
[...] évvel ezelőtt hozták létre a távoli ta­nyákon élő gyermekek ré­szére a diákotthont [...]
5. 1977-08-27 / 201. szám
[...] megszün­tették a tanyai iskolákat A távoli tanyákon és a sátoral­jaújhelyi járás kis [...]
6. 1978-03-08 / 57. szám
[...] a harmadvézető s elmutat a távoli csúcsok irá­nyába Ezek a hegyek [...] utak miatt meg­közelíthetetlen kis hortobágyi tanyákon így a Liba a Farkas [...] a falvaktól távol eső kis tanyákon Ezért határozták el már évekkel [...]
7. 1981-09-06 / 209. szám
[...] aktív kollé­gák A faluban a tanyákon mindenkit ismert apraját nagyját gondját [...] az orvost A nyitott ablakon távoli kutyaugatás hallatszik 23 óra 21 [...] megrepedt kazán­ját is amelyre a távoli köz­ségekből sem akadt vállal­kozó ötven [...]
8. 1969-09-04 / 204. szám
[...] a csengő szíját Hiába a távoli kis faluban ahonnan a diákok [...] nem mindig az utcán csattannak Távoli települé­seken tanyákon eldugott kis falvakban kint a [...]
9. 2007-01-24 / 20. szám
[...] körben 57 tanya van A tanyákon 1743 baromfit vizsgáltak meg de [...] elnök szándéka szerint a nem távoli jövőben valamennyi EU és NATO [...]
10. 1964-07-09 / 159. szám
[...] jókora bor nyúnyi de a távoli rokonnál sókkal kecsesebb és eszesebb [...] hogy a kis faluk­ban és tanyákon is lámpások legyenek idővel elfelejtik [...]
11. 1960-02-10 / 34. szám
[...] a könyvek olva­sása falvakban és tanyákon mind szélesebb körben terjed Ez [...] talán a nem is olyan távoli jövőben már valóság lehet és [...]
12. 1995-05-09 / 108. szám
[...] tárják elénk Hasonló megbecsüléssel fordul távoli tájegységek Szé­kelyföld Kalotaszeg népművé­szete felé [...] nem sokan ismerték a környékbeli tanyákon ahol buj­dosott a gyerekek is [...]
13. 1958-02-09 / 34. szám
[...] és talán nem is nagyon távoli időben létrejön A népek békéje [...] Békegyűléseket tartunk most városokban falvakon tanyákon a mai nemzetközi helyzet ismertetése [...]
14. 1965-12-24 / 303. szám
[...] szél libben majd elül a távoli Eák között Az ólak közelében [...] hatalmas károkat okoz­va akár a tanyákon akár az üzemekben A füstkígyók [...]
15. 1964-11-17 / 269. szám
[...] a Tisza túlsó partján fekvő tanyákon laknak Gondoskodtak rend­szeres felügyeletükről jó ellá­tásukról Távoli lakóhelyükre ezután csak kéthetenként jár­úgy [...]
16. 1969-12-30 / 301. szám
[...] az országban Há­romszázezerrel csökkent a tanyákon külterületeken élők száma közel 400 [...] stb szá­molhatunk a közeli és távoli terveinkben tudunk ma is outsell [...]
17. 1966-04-22 / 94. szám
[...] tanya tartozik még napjaink­ban E tanyákon nemcsak fel­nőttek élnek hanem iskolásko­rú [...] még hozzá a szülői háztól távoli élethez Jelenleg rajtam kívül Barna [...]
18. 1978-01-04 / 3. szám
[...] mondunk köszönetét a közeli és távoli rokonoknak barátoknak szomszédoknak ismerősöknek a [...] első helyezettek tucatjai ju­talmul elhagyott tanyákon bérelhetnek pedagóguslakást A pályázat nem [...]
19. 1953-05-16 / 113. szám
[...] embertelenségét amikor gyalog jártak a távoli bányaüze­mekbe ha egyáltalán akadt számukra [...] többször felkeresték a távolabb lévé tanyá­kon lakó dolgozókat akikkel mult béü [...]
20. 1964-07-09 / 159. szám
[...] Barátnők Hármas­ban könnyebb lesz a távoli vi­dékén Zsuzsa miskolci Olgi sátoraljaújhelyi [...] a kis faluk ban és tanyákon is lámpások DiesGTGPT VARAS legyenek [...]
21. 1957-12-04 / 284. szám
[...] késő estig a borsodi falvakbán tanyákon őrlik zúzzák az árpát zabot [...] jól hallották az első vonal távoli fegyverza­ját Mégis úgy tűnt hogy [...]
22. 1982-05-04 / 102. szám
[...] 20 35 Kedvünkre Ifjúsági klubokban tanyákon 21 05 Tv híradó 2 [...] a testvé reknek közeli és távoli roko­noknak volt munkatársaknak ismerősöknek okik [...]
23. 1982-10-29 / 254. szám
[...] változtatások is szükségesek lehetségesek A tanyákon a kieső helye­ken vagy éppen [...] mint mon­dotta sohasem érezte ma­gától távolinak az adminiszt­rációs és szervezési munnat [...]
24. 1977-06-19 / 143. szám
[...] emberek Van televíziójuk rádiójuk A távoliakban jobbára már csalt juhászok laknak [...] iskolában tanulnak évek óta A tanyá­kon mintegy kétszáznegy­ven ember él s [...]