13 találat (0,362 másodperc)

Találatok

1. 1905-03-03 / 9. szám
[...] Zsig mond farkasasszói Szilágyi György szaniszlói föld birtokosok ellenben töröltetnek Lengyel [...] rendes Papp József mikolai Dobossy Sándor rózsapaílagi Rések János fényi és [...] vetési Kovács Károly szatmári Tóth Sándor szatmári és Lichtmann Jeremiás sonkád [...]
2. 1905-03-10 / 10. szám
[...] 2 2 85 Szilágyi György Szaniszló 6 6 86 Markovits Ignác [...] Szatmár 6 6 95 Fogarassy Sándor Szatmár 6 6 96 Gyapay [...] Szatmár 6 6 100 Jákó Sándor Szatmár 6 6 101 Ináncsy [...] Szatmár 6 6 109 Papp Sándor Szatmár 2 2 110 Radó [...]
3. 1905-06-23 / 25. szám
[...] fillé­res befizetéssel Működési köre csak Szaniszló i községre terjed ki Igazgatósági [...] Pataky József Bartlia István Kosa Sándor Hauier Pál és Heinrich Jakab [...] Tivadar Rosán Demeter Ro sán Sándor Tamás György Krecz György Pap [...]
4. 1906-03-09 / 10. szám
[...] Rezső fbirtokos Ernőd 218 Sváby Sándor íhirtokos Kökönyesd pl 9 Svaiczer [...] Erdőszáda III pp 5 Szalkay Sándor földbirt M Szalka II 226 [...] V 2 p 8 Szeőke Sándor földbirt Udvari IV V 229 [...] 1 232 Szilágyi György földbirt Szaniszló 1905 233 Sz Tréger Albert [...]
5. 1906-05-25 / 21. szám
[...] d e 10 órakor 2 Szaniszló községben junius hó 17 én [...] borkezelés köréből vett kérdés Rácz Sándor a pincemesteri tanfolyam igaz­gatójának előadása [...]
6. 1906-06-01 / 22. szám
[...] fájdalommal emlékezett meg gróf Károlyi Sándor a magyar gazdavezér elhunytáról s jelentette hogy temetésén Egyesületünk Domahidy Sándor elnök Poszvék Nándor titkár és [...] én d e 9 órakor Szaniszlón 500 korona díj­jal és junius [...] Püspöki Gáza N Peleske Gö­dény Sándor Homok rendes Kiss András Szatmár [...]
7. 1906-06-01 / 22. szám
[...] 6 6 182 Szilágyi György Szaniszló 6 6 183 Seress Sándor Majtis 2 2 184 Csüry [...]
8. 1906-06-15 / 24. szám
[...] koronát 4 ik dijban Mayer Sándor kapta III 2 éves magyar [...] 80 korona első dijat Mayer Sándor 40 korona második dijat Fried [...] harmadik dijat Isaák Elemér nyerte Szaniszlón f hó 17 én vasárnap [...]
9. 1907-01-25 / 4. szám
[...] Domahidy Istvánt helyettes elnöknek Tóth Sándort tagokul Csőkör Ferenc és Siffbeck [...] Kaplony Fény Mezőtejem Szervezők Tóth Sándor és Nagy Albert intézők Domahida [...] András Becski Géza Szintay Kálmán Szaniszló Csomaköz Penészlek Körtvélyes Ré­szege Bere [...] József Nikkel Kálmán és Biró Sándor úgy tett mintha mosolyogtak volna [...]
10. 1907-05-03 / 18. szám
[...] vannak azt jólélekkel ajánl­hatom Becsek Sándor nyug főgimn tanár A gyümölcsfa [...] tászalkai járásra nézve Takács Ferenc szaniszlói Lé nárd Jenő mérki és [...] nézve Kanizsay Jenő lázárii Pinkóczy Sándor botpaládi Pásztory Jenő aranyosmegyesi és [...]
11. 1908-06-26 / 26. szám
[...] szervezését amelyeknek litesitését We kerle Sándor miniszterelnök ez ügyben történt par­lamenti [...] ló és 3 u juh Szaniszló 2 u ló Vállaj ló [...]
12. 1908-10-23 / 43. szám
[...] Nagykárolyban Kán torjánosin Fülpösdarócon Nagybányán Szaniszlón Fel­sőbányán Szinérváralján Erdődön Szokondon Krasz [...] el­nöki megnyitója után dr Nagy Sándor erdődi ügy­véd értekezleti jegyző ismertette [...] értekezlet táviratilag üdvözölte Darányi minisztert Szaniszlón a boritaladó eltörlése elleni til­takozó [...] ügyünk keresztülvitelében hathatósan támogatni méltóztassék Szaniszló község és vidéke közönsége nevében [...]
13. 1909-12-19 / 51. szám
[...] Batthányi Tivadar sőt gróf Károlyi Sándor stb védősége alatt le­folyt országos [...] a Gazdatisztek Országos Egyesülete Egy szaniszlói mérnök kormányoz­ható léghajója Aviatikái körökben [...]