4. oldal, 298 találat (0,264 másodperc)

Találatok

61. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (336. oldal)
[...] Ernő egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre áll főgymn tanár Előadó [...] r tanár Bpest Dr Hegedűs István tud egyet ny r tanár [...] hitokt egy­házra felügy Budapest Orosz István ev ref tanítóképző int igazg [...] áll főreálisk tanár Budapest Pál István erdélyi r k státusi előadó [...]
62. 3. rész. Tiszti czímtár • VI. Szakasz. Budapest főváros törvényhatósága (233. oldal)
[...] S 1 óráig Gazdák Weinberger István Kulcsár Ferencz Számtisztek Leipold Tál [...] Dancz Lajos Both Adolf Szt István kórház üllői út Igazgató dr [...] Kohn Márk Segédorvosok dr Keresztes István dr Körmöczi Emil dr Steiner [...] Lau­fenauer Károly Alorvosok dr Uthy István dr Bozóky Jenő dr Hirschl László dr [...]
63. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (212. oldal)
[...] Flébános Tótfalussy Béla Káplánok Nóvák István Schmiedt Ferencz Cenner Lajos Stacke István Hitoktatók Juracsek Alajos Barcza Bernát [...] Márk Markos Gyula Sekrestyések Hacher István Földváry Endre 16 Ó bticlai [...] Albert Tomoz v Endre Harkay István Titz Antal Czitninermann János Czeczkó [...] pásztorról cz apáczák lelki igazgatója Bozóky Ödön Káplánok Ambró János Kaizer [...]
64. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (532. oldal)
[...] A székesfőváros részéről dr Bárczy István dr Bódy Tivadar Freund Vilmos [...] fönhatósága alatt Ügyigazgató dr Steffanits István min tanácsos Tel 146 64 [...] Ju­hász Pál Jogügyi tanácsosok dr Bozóky Kálmán dr Bácsay Géza dr Steineker István dr Scholtz Oszkár Ügyészek dr [...]
65. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (361. oldal)
[...] Ernő egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Éndre középiskolai igazgató Előadó tanácsosok [...] m tanár Budapest Dr Hegedűs István tud egyet ny r tanár [...] hitokt egyházm feliigy Budapest Orosz István ev ref tanitóképző int igazg [...] áll főreálisk tanár Budapest Pál István erdélyi r k státusi előadó [...]
66. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (423. oldal)
[...] A székesfőváros részéről dr Bárczy István Kléb István Quittner Zsigmond dr Morzsányi Károly [...] min oszt tan dr Stefíanics István Jogügyi tanácsos dr Sebestyén Emil dr Juhász Pál Ügyészek dr Bozóky Kálmán dr Eácsay Géza dr Steinoker István Alügyészek dr Scholtz Oszkár dr [...]
67. 3. rész - Tiszti czímtár • XIII. Szakasz • XIV. Szakasz (181. oldal)
[...] Farkas József Fekete József Karkis István Kmethy István Lehr Albert Nagy László Petrányi [...] Báth Arnold Szente József Szto­janovits István Torkos László Vámossy Mihály Taní­tónők [...] Jamriska Józsa Hirschberg Mária Hitoktatók Bozóky Alajos Kaizer Nándor Tokai István Balogh Elemér Deutsch József 8 [...]
68. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (310. oldal)
[...] Innocentia 98 testvér 12 Szent István kórház IX gyáli út Főnöknő [...] 22 Vakok országos intézete VII István út 95 Tel 52 68 [...] 23 Országos tébolyda Lipótmező Főnöknő Bozóky Mária 26 testvér 24 Angyalföldi [...] szekszárdi cz apát Segédlelkész Szemán István Hitoktató és karnagy Boksay János [...]
69. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (522. oldal)
[...] fönhatósága alatt Űgyigazgató dr Steffanits István min tanácsos Tel 146 64 [...] Ju­hász Pál Jogügyi tanácsosok dr Bozóky Kálmán dr Bácsay Géza dr Steineker István dr Scholtz Oszkár Ügyészek dr [...] dr Petheő Kálmán dr Dánér István dr Szigeti Gyula dr Farkas [...]
70. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (372. oldal)
[...] tan egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre középiskolai igazgató Előadó tanácsosok [...] m tanár Budapest Dr Hegedűs István tud egyet nv r tanár [...] hitokt egyházm felügy Budapest Orosz István ev ref tanitoképző int igazg [...] áll főreálisk tanár Budapest Pál István erdélyi r k státusi előadó [...]
71. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_49. oldal)
[...] dr Bötth László dr Pap István Kolos Jenő dr Hrehuss Viktor [...] dr Dániel Lajos dr Baskó István Geiger Dezső Bocskor Antal Bácz [...] biró itétőtáblai birói czim­mel Dr Bozóky Mátyás kir tvszéki biró Dr [...] dr Móritz Ernő dr Karay István dr Tóth István dr Jászfy Géza dr Lukács [...]
72. 4. rész - Egyesületek és körök • XXII. Társas egyesületek (370. oldal)
[...] Ellenőr Csillag Benő Igazgató Kertscher István Budapest zugligeti egylet I Labancz [...] dr Kunhardt József Titkár Eperjessy István Tele­fon 91 78 Budapesti várbeli [...] Lajos Ludwigh Já­nos Igazgató Frammann István Titkár dr Bu­dav József Pénztáros [...] Ellenőr Vater József Jegyzők dr Bozóky Adám Szalay Győző Gazda Depoíd [...]
73. 4. rész - Egyesületek és körök • XXI. Tanuló ifjuság egyesületei • XXII. Társas egyesületek (390. oldal)
[...] Adolf Sarbó Vilmos Pénztáros Eperjessy István Ellenőr dr Kunharth József Titkár Eperjessy István Budapesti várbeli casino egylet I [...] Igazgató Gyalókay Lajos Titkár Mennyey István Pénztáros La Borda Sándor Gazda [...] Ellenőr Vater Jó­zsef Jegyzők dr Bozóky Ádám dr Hermann Gyula Gazda [...]
74. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (382. oldal)
[...] 120 09 Járásbirák dr Talabér István Hoffer Mihály dr Petz István Déry József Münster Ferencz dr [...] Elek Csuka Lajos Telekkönyvvezetők Popelka István Bozóky Leó Szebehelyi Gyula Végrehajtók Lovák [...] Csipkay Emil Andor dr Ridly István Zsédely István Fekete Jenő Reich Péter Kornél [...]
75. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • L) Közoktatás (277. oldal)
[...] Schnöller Lajos Nyárasdy János Szőke István Móra István VIII ker Madách utczai iskola [...] Károly Tanítók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos X ker [...] Száva János Tausz Ferencz Török István Vaszkó György G Katonai iskolák [...] honvéd főhadnagy Pedagógia vezető Saniú István a Barcsay utczai fő­gymnasium rendes [...]
76. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (269. oldal)
[...] Túrjai Zoltán Beosztva dr Megyery István kir főügyészi helyet­tes dr Hlavács Gyula Láday István kir alügyész dr Tóth Béla [...] Iroda s tisztek Angyal József Bozóky Leo Molnár József Irógépkezelők Firtinger [...] Nagy Ödön Skultéty Gyula Győry István Pilissy István Graf Nándor Csarnay Károly Kutsera [...]
77. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (978. oldal)
[...] jegyzék Biene nfeld Both Bott István máv pályaőr III Homokos dülő [...] 6 Béla Bottka rendőrtisztv VH István út 21 Dezső Bottka postatiszt [...] molnár V visegrádi u 105 István déli vas ellenőr I Mészáros [...] 1 Batyik Bozóki alatt is Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...]
78. 4. rész - Egyesületek és körök • XXII. Társas egyesületek (438. oldal)
[...] Seidl Ambrus min tan Kertscher István Titkár dr Zubriczky József Pénztáros [...] Adolf Sarbó Vilmos Pénztáros Eperjessy István Ellenőr dr Kunharth József Titkár [...] Igazgató dr Ludvik Elemér Titkár Bozóky Adám Pénztáros Ott Lajos Ellenőr [...] Kövér L u Elnök Hamar Ist­ván Alelnök Nonn János Titkár Herczeg [...]
79. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (306. oldal)
[...] Károly Tanítók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos 2 X [...] nyugoti műhely főnöke Tanárok Farkas István Palanik Ferencz Singer Ala­jos Krenczer [...] Tausz Ferencz Vaszkó György Havas István Mitrovácz Adolf László Albert Samu István G Katonai iskolák 1 Ludovika [...] honvéd főhadnagy Pedagógia vezető Samú István Tanárok Arany Dániel Bosett Arnold [...]
80. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (354. oldal)
[...] Károly Tanítók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos 2 X [...] nyugoti műhely főnöke Tanárok Karkas István Polgár Mór Bőke Alajo 3 [...] Száva János Vaszkó György Havas István Mitrovácz Adolf Török István László Albert D Katonai iskolák [...] honvéd főhadnagy Pedagógia vezető Samú István Tanárok dr Létmányi Nándor Bosett [...]