Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1903-1904 (15. évfolyam)

4. rész - Egyesületek és körök - XXI. Tanuló ifjuság egyesületei - XXII. Társas egyesületek

Szolgák egyes. 390 Társas egyes. Budapest zugligeti egyesület. I, Labancz-út31. Elnök: Sigray Pál. — Alelnökök: dr. Vajda Adolf, Sarbó Vilmos. — Pénztáros : Eperjessy István. — Ellenőr: dr. Kunharth József. — Titkár: Eperjessy István. Budapesti várbeli casino-egylet. I, dísz tér 9. — El­nök : Széli Ignácz, államtitkár. — Igazgató: Gyalókay Lajos. — Titkár: Mennyey István. — Pénztáros : La Borda Sándor. — Gazda: dr. Keömley Nándor. — Jegyző : Lasz Károly. — Könyvtárnok: Vörösmarty Kár. Kelenföldi kaszinó." I, fehérvári út 44. — Tisztb. elnök : budavári dr. Oiszágh Sándor. — Elnök: dr. Kertész Aba. •— Alelnökök : Kutlánya János,. Pályi Sándor. — Titkár: dr. Sztankovics Ferencz. — Ügyész : dr. Papp József. — Pénztáros : Holló Ferencz. — Ellenőr: Né­medy Pál. — Gondnok : Antoni Jenő. Kelenföldi magyar asztaltársaság. I, kelenföldi-út 29. II. kerület. Budai polgári kör. U, fazekas-tér. 5. — Elnök: Bupp Zsigmond. — Alelnökök: Kollár Lajos, Ludwigh Já­nos. — Igazgató: dr. Ludwik Elemér. — Titkár: Szalay Győző. — Pénztáros : Ott Lajos. — Ellenőr : Vater Jó­zsef. — Jegyzők: dr. Bozóky Ádám, dr. Hermann Gyula. Gazda : dr. Hankiss János. — Könyvtáros : Debreczeny István. III. kerület. Budapest ni. kerületi polgári kör. Hl, kiskorona-u 55. — Elnök : dr. Stern József. — Alelnökök: id. Halász Gyula, Lang György. — Titkár: . — Jegyzők : Kol­ler János, Buda Győző. — Ügyész : dr. Botzenhardt Já­nos. — Pénztáros : Hugi György. — Ellenőr: Liebold Ferencz. — Gazda: Szombathelyi György. Budapest Hl. ker. első magyar asztaltársaság. Székesfővárosi III. kerületi társaskör. Hl, laktanya­utcza 2. — Elnök : Gyulányi Adolf. —Alelnök : Számek Nándor és Gergelyi Jakab. — Pénztáros : Háry Fer. — Gazda: Linczenpolcz János. — Titkárok: Dőry Pál és Georgi Sándor. Ellenőr: Finály Zsigmond. IV. kerület. Belvárosi polgári kör. IV, koronaherczeg-utcza 6. — Elnök: dr. Kautz Gyula. v. b. 1.1. -— Alelnökök : Emich Gusztáv. Grünbaum Miksa, dr. Kunz Jenő, Heinrich Alajos. — Titkárok: dr. Gergő Izor és dr. Csukássy Jenő. Háznagyok: Kollarits Jenő — Pénztáros: Girardi Jó­zsef. — Ellenőr: Dunkl Norbert. — ügyész : dr. Papp József. — Ügyvivő igazgató : Kanitz József. Budapesti « Säskör». IV, Irányi-utcza 17. — Tiszteletbeli elnök : Kléh István. — Elnök : Polónyi Géza. — Hely. elnök : Hahothy Sándor. — Alelnökök : dr. PreyerHugó, Kővári Armin, Némái Antal, Schwarcz Lajos, dr. Sza­dovszky József. — Titkár: dr. Eulenberg Salamon. — Jegyző : Goreczky Zsigmond. — Igazgató : Dobrowszky Ágost. — Gazda: Boross Soma — Ügyész : dr. Burián Béla. — Könyvtárosok: dr. Boross Ernő, Wéhner Gyula. Pénztáros: Kramer Károly. — Ellenőr : Görög István. V. kerület. Budapesti V. kerületi polgári kör. V, Vécsey-u. 4. Elnök: Hüttl Tivadar. — Alelnökök: dr. Friedmann Bernát, dr. Bródy Samu. — Igazgatóság: Boda Dezső, dr. Mezey Mór, Mezey Lajos, lovag Falk Zsigmond, dr. Hajós Zsigmond, Linczer fmie. — Titkár: dr. Komlós Ágost. — Gazda: Varga Mihály. _— Pénztáros: Nay Be­zső. -— Ellenőr: Widder Mór. — Ügyész : dr. Meiler Mór. Lipótvárosi Casino. V, nádor-utcza 10. — Elnök: br. Dóczy Lajos. — Alelnökök : dr. Ballay János, ruszti Buszt József. — Titkár: dr. Fried Vilmos. Lipótvárosi külteleki kör. V, vácz út 70. VI. kerület. Terézvárosi Casino. VI. Andrássy-út 39. — Elnök: Pucher József. — Alelnökök: Badocza János és Báth Péter. — Igazgatósági elnök: Tenczer Pál. — Pénz­kezelő igazgat, tag: Németh Titusz. — Gondnok: Oetl Antal. — Főtitkár: dr. Teleki Béla. — Titkár r Toris Károly. Kis-zuglói kör. VH, Bóna-u. 27. — Elnök : Akanlisz Já­nos. — Alelnök: Nonn János. — Titkár: Herczeg Zsig­mond. — Gazda: Halász Hubert. — Pénztárnok: Orosz Antal. VI. ker. kültelki demokrata kör.VI, Hungária-körút 99. Elnök : Sümegi Vilmos. — Társelnök: Mocellini Angelo. Pénztárnok: Zsuzsánszky Péter. — Titkár: Horváth János. — Háznagy: Magyar Imre. VII. kerület. Budapesti VII. ker. kültelki Casino. VH, Hungária­út. — Elnök: Kis József. — Alelnök : Moszelini N. — Ellenőr: Heller Adolf. VII. kerületi erzsébetvárosi kör. VH, Erzsébet-körút, Boyal-szálloda, ,4-kapu. — Disztag: dr. Jókai Mór. — Elnök: dr. Morzsányi Károly. — Alelnökök: Paksy Béla, Paulheim József, Vajdafy Ernő, Gajári Ödön, Beli­czay Béla, csetei Herzog Péter. — Jegyző : Sajó Sándor. Könyvtárnok: Boss Nándor. — Pénztáros: Horner Samu. — Ellenőr: Kállay Adolf. — Gondnok : Farkas László. VII. kerületi polgári casino. VH, csömöri út 7. — Igazgatók: Szüsz István, Senyei Ferencz, Dobai János. Gazda: Bauer Emil. — Titkár: Dittrich József. — Pénztáros: Blazek Adolf. — Ellenőr: Nagy Lajos, Schül­ler István. VIII. kerület. Fővárosi VIII. ker. józsefvárosi kör. VIH, József­körút 46. — Elnök: Császár Jenő. — Alelnökök: Kano­vics Béla, Nóvák Sándor. — Titkár és jogtanácsos: dr. Kiss József. — Igazgató-gondnok: Tölgyi Gyula. — Pénztáros: dr. Ebner János. — Könyvtáros : dr. Emőd József. — Felügyelő-bizottság: Eberling József, Dick Béla, Koob Géza. IX. kerület. Ferenczvárosi polgári kör.IX, Bakáts-tér 14. — Elnök: Czigler Győző. — Igazgató: dr. Köncs Boldizsár. — Jegyzők : dr. Baisz Dezső, Wlaszák István. — Ügyész : dr. Hecht Ernő. — Pénztáros: Vajda Károly. — Könyv­táros : Kárpáti Béla. Ferenczvárosi kültelki polgári kör. IX, soroksári út 9. — Elnök : dr. Heidlberg Tivadar. — Álelnökök : dr. Springer Ferencz, Sperl Flóris. — Titkár: dr. Szi­lasi Jakab. — Pénztárnok : Kornin Lajos. Ferenczvárosi társas-kör. IX, üllői út 53. — Elnök: Gregersen György. — Helyettes elnök: megyeri Kransz Lajos. — Alelnökök : Tompa Antal és Bedő Béla. — Fő­titkár: dr. Weigand József. — Jegyző : dr. Liszka Ár­pád. — Ügyész : dr. Admetó Géza. — Gazda: dr. Gru­ber Sándor. — Pénztárnok : Blau Vilmos. — Ellenőr: Schiffer Mór. — Könyvtárnok: dr. Cselley József. IX. kerületi iparosok, kereskedők és gazdák köre. IX, soroksári u. 34. X. kerület. Kőbányai kereskedők, iparosok és gazdák köre. X, Martinovics-tér 3. — Elnök: Földváry Imre. — Alelnökök : Brodeszer János, Babolt Antal. — Titkár: Bákóczy Lajos. •— Ellenőr: Frankó Sándor.— Pénz­tárnok : Babolt Antal. — Gazda: Möszner Ferencz. X. kerületi kőbányai kör. X, jászberényi út 7. — Tiszteletbeli elnök: Bálint Sándor. — Elnök: Tóth László. — Alelnökök: Burg Ferencz, dr. Bereczky E. — Titkár: Fáczányi István. — Pénztáros: Halter Károly. Igazgató: Freyler Gyula — Ellenőr: Holländer Ber­nát. — Könyvtárnok: Lippert Gyula. — Ügyész : dr. Löwy Lajos. 4. Politikai klnbbok. A budapesti függetlenségi és 48-as polgárok köre. VIH, Bökk Szilárd-u. 43. — Diszelnök: Kossuth Fe­rencz. — Tiszteletbeli elnökök: Ugrón Gábor, dr. Holló A

Next

/
Oldalképek
Tartalom