Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

4. rész - Egyesületek és körök - XXII. Társas egyesületek

Társas egyes. 438 Tűzoltók egyes. Gazda: Alszeghy Kálmán.— Pénztáros: lovag Falk Zsig­mond.— Ellenőr: Lendvay Sándor.— Ügyész : dr.Gonda Dezső. — Könyvtárnokok: dr. Balassa József és Boboz Andor. — Épitő tanácsadó : Márkus Géza. 3. Polgári klübhok. Z. kerület. Budai polgári casino. I, Krisztina-tér 1. — Elnök : Ga­rancsy Mihály. — Alelnökök: Seidl Ambrus, min. tan., Kertscher István. — Titkár: dr. Zubriczky József. — Pénztáros : Szuppán Ferencz. — Ellenőr: Csillag Benő. Igazgató : Schóber János. Budapest zugligeti egyesület. I, Labancz-út31. Elnök: Sigray Pál. — Alelnökök: dr. Vajda Adolf, Sarbó Vilmos. — Pénztáros : Eperjessy István. — Ellenőr: dr. Kunharth József. -— Titkár: Eperjessy István. Budapesti várbeli casino-egylet. I, dísz-tér 8. — El­nök : dr. Szebenyi Antal. — Igazgató: Gyalókay La­jos. — Jegyző : Pintér Endre. — Pénztáros : La Borda Sándor. — Gazda: dr. Keömley Nándor. — Jegyző : Könyvtárnok: Vörösmarty Károly. Felső Krisztina-körúti kaszinó. I, Krisztina-körút 81. Tel. 1—27. Kelenföldi kaszinó. I, fehérvári út 44. — Elnök: dr. Csorba Ferencz. — Alelnökök : Kutlánya János, Pályi Sándor. — Titkár: dr. Sztankovics Ferencz. — Ügyész : Mattyasovszky Vilmos. — Pénztáros: Kiss Albert. — Ellenőr: Lénárt Mór. — Gondnok : Antoni Jenő. Kelenföldi II. Rákóczy Ferencz asztaltársaság. I, ke­lenföldi út 29. — Elnök : Ulmer Ágoston. — Társelnök: Némedy Pál. — Alelnökök: Geberle Ede, Friedrich Győző.— Titkár: Mayer Kálmán.— Pénztárnok: Lukács István. — Ellenőrök: Tóth Imre, Hubert Jakab. — Könyvtárnok: Münzberger Lászió. — Gazda : Zala Ká­roly. — Főrendező : Liebentritt Gyula. II. kerület. Budai polgári kör. H, Szilágyi Dezső-tér 5. Tel. 41—37. Elnök : Ludwigh János. — Álelnökök : Kollár Lajos, dr. Neuschloss Kornél. — Igazgató: dr. Ludvik Elemér. — Titkár: Bozóky Adám. — Pénztáros: Ott Lajos. — Ellenőr: Váter József. — Jegyzők: Hampek Vincze, Kallina Béla, dr. Kozma Jenő. — Gazda: Hanusz László. — Könyvtáros: Szemler Ferencz. Budapest II. ker. függetlenségi 48-as pártkör. — Elnök: dr. Németh Imre orsz. képviselő. (H, fő-u. 25.) Ügyvezető: dr. Ghillány Mihály ügyvéd. (II, Lánczhid­utcza 2.) — Főtitkár: Bajháty Győző, székesfővárosi fogalmazó. — Helyiség: iskola-u. 44., de minden meg­keresés az elnökök valamelyikéhez intézendő. [III, kerület. Budapest III. kerületi demokrata-kör. IH, Szentlélek­tér 4. — Elnök: dr. Benedek János. — Társelnök: Schubert Sándor. — Alelnökök : Gebhard Bezső. ifj. Holtzspach Nándor. — Főtitkár: Szilágyi Károly. — Titkár : Kiss Bernát. — Jegyzők: Csernay József, Gyenes Ede, dr. Orova Zsigmond, Székely Béla. — Pénztáros : Lászlós Lajos. — Ellenőr: Pataki Antal. — Könyvtár­nok : Gyenes Ede. — Ügyész : dr. Besze Antal. Budapest HL kerületi egyesült polgári kör. ín. kiskorona-u.49. —Elnök : dr. Stern József. — Alelnök: Szende Antal. — Titkár: Hugi György. — Jegyző: Beisinger Gyula, Szente M. — Ügyész: dr. Freund Armin. — Pénztáros : Zboray Gyula. — Ellenőr: Deutsch Adolf. — Gazda: Linczenpolcz János. —Könyvtáros: Bell Péter. Budapest Hl. ker. első magyar nemzeti asztaltár­saság. IH, kórház-u. 12. — Elnök: Skrinár János. — Alelnökök : Hrivnyák János és Tornyos István. Titkár: Bácz Ferencz. — Pénztárnok: Hittig Ágoston. — [Elle­nőrök : Tolnay Nándor és Wittmann József. — Gazda : Sheiter János. — Jegyző : Braunz Henrik. Ó-budai olvasóegylet. IH, laktanya-u. 5. — Elnök: Vig István. — Jegyző : Spielmann Vilmos. IV, kerület, ' Belvárosi polgári kör. IV, eskü-tér 8. Tel. 25—65. ­Elnök: dr. Kautz Gyula, v. b. 1.1. — Alelnökök: Emicb Gusztáv. Grünbaum Miksa, dr. Kunz Jenő, Heinrich Alajos, Székely Fer. — Ügyv. igazg.: Kanitz József. — Titká-rok : dr. Gergő Izor és dr. Csukássy Jenő. — Ház­nagyok : Kollarits Jenő, dr. Blaskovich Zdenkó. — Pénz­táros: Girardi József.— Ellenőr: Dunkl Norbert. — Ügyész: dr. Papp József.— Irodafőnök : dr. Széky Antal. « Saskör». IV, Irányi-u. 17.Tel.7—93. Tiszteletbeli elnök : Kléh István. — Elnök : Polónyi Géza. — Helyettes el­nök : Hahothy Sándor. — Alelnökök : dr. Preyer Hugó, Kővári Ármin, Némái Antal, Schwarcz Lajos, dr. Sza­dovszky József. — Titkár: dr. Eulenberg Salamon. — Jegyző : Goreczky Zsigmond. — Igazgató: Dobrowszky Ágost. — Gazda: Boross Soma — Ügyész: dr. Burián Béla. — Könyvtárosok: Vargha Pál. Wéhner Gyula. Pénztáros: Krammer Károly. — Ellenőr : Görög István. V. kerület. Egyesült lipótvárosi polgári kör. V, Akadémia-u. 3. — Elnök : Sándor Pál. — Titkár: dr. Glücksthal Samu. — Pénztáros: Hirsch Nándor. — Háznagyok: Barber J. Zsigmond és Brüll Mór. Lipótvárosi Casino. V. nádor-utcza 10. — Elnök: br. Bánffy Dezső. — Alelnökök : dr. Ballay Lajos, rusztí Buszt József. — Titkár: dr. Fried Vilmos. — Incéző : Lázits János. VI. kerület. VI. ker. kültelki demokrata kör.VI, Hungária-körút 99. Elnök : (betöltetlen.) — Ügyv. elnök : Bévhegyi Iván. Társelnök : Bohner Ferencz, Neszmély Lajos. — Pénz­tárnok és titkár: Trebits Sámuel.— Háznagy: Glökner Viktor. Terézvárosi Casino. VI, Andrássy-út 39. — Elnökök: Badócza János és Wolfner József. — Társelnökök ( Bóna Márk, Breitner L. Zsigmond, dr. Feleki Béla, Báth Péter, dr. Bózsavölgyi Manó és Stieber Vincze. — Főtit­kár : Bózsa Félix. — Titkár: Toris Károly. — Pénztáros : dr. Steiner Lajos. VII. kerület. Erzsébetvárosi kaszinó, VH, Bákóczi-iit 28. — Elnök : Beöthy Zsolt. —Ügyvezető elnök: dr. Kovács Jenő. — Alelnökök : Dobiczky József és dr. Kohner Adolf. Kis-zuglói kör. VH, Kövér L.-u. — Elnök : Hamar Ist­ván. — Alelnök: Nonn János. — Titkár: Herczeg Zsig­mond. — Gazda: Paalczow Gyula. — Pénztárnok: Morvái Ferencz. VII. kerületi erzsébetvárosi kör. VH, Erzsébet-krt 49. Tel. 8—92. Boyal-szálloda, .d-kapu.— Elnök : dr .Morzsá­nyi Károly. — Alelnökök: Paksy Béla, Paulheim József, VajdafyErnő, Gajári Ödön, BeliczayBéla, báró esetei Her­zog Péter. — Jegyző: Béki Dezső. —Könyvtárnok: Boss Nándor. — Pénztáros: Horner Samu. — Ellenőr: Kállay Adolf. — Gondnok : Nessi Gyula. VII. kerületi polgári kaszinó. VH, csömöri út 46. — Elnök: Walla József. — Alelnökök: Senyei Ferencz, Szüsz István, dr. Kovács Béla, Schwarcz Jenő. — Igaz­gatók : Benedek Dezső, Körösi Sándor, dr. Spitzer Armin és Ziegler Géza. — Gazda: Szenes Mór. — Főtitkár: Győrffy János. Titkár: Móricz János. — Pénztáros : Popper Sándor. — Ellenőr: Léderman Dávid. — Ügyész: dr. Csukássy Mór. — Könyvtáros : Köpeczy Károly. VIII. kerület. Budapest józsefvárosi kaszinó. VHI, József-körút 19. Elnök: dr. Gonda Dezső. Tel. 64—89. Fővárosi VIII. ker. józsefvárosi kör. VHI, József­körút 46. Tel. 53—53. — Elnök: Császár Jenő. — Al­elnök: Nóvák Sándor. — Titkár: dr. Kiss József. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom