Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1906-1907 (18. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - B

B i e d er mann . Lakás-jegyzék. 978 Lakás-jegyzék. Biene nfeld. Both, (Bott), — István, máv. pályaőr, III. Homokos dülő 1492. — János, nyomdász IX, páva-u. 31. — János, (Bott), pü. titkár, V, nádor-u. 26. — József, főv. mérnök, ID, Lajos-u. 187. — József, fűtő, X, Gergely-u. 28. — József, gyepmester, IH, bécsi út 94. — József, háztulajd., IH, bécsi út 96. — József, szerelő, IX, drégelyi u. 5. — károly, főgépész, V, visegrádi u. 96. — Lajos, könyvelő, H, Margit rkpt 50. — Mária, (Bott), háztulajd., Hl, bécsi út 96. —- Márton, háztulajd., I, csurgói út 13. — Vincze, nyug., H, Margit-rakpart 50. Bothmer Árpád, báró, honv. alezr., IV, sörház-u. 4. Bothos 1. Botos. Botka, (Bottka). — Béla, magánzó, I, disz-tér 6 — Béla, (Bottka), rendőrtisztv., VH, István út 21. — Dezső, (Bottka), postatiszt, VHI, Bökk Szilárd-u.22 — Gyula, honvédszázados, I, Mikó-u. 1. — Gyula, (Bottka), molnár, V, visegrádi u. 105. — István, déli vas. ellenőr, I, Mészáros-u. 18. — István, molnár, V, visegrádi u. 105. — József, lakatos s., VIH, kerepesi út 69. — Lajosné, háztulajd., I, disz-tér 6. — Lászlóné, özv., széplaki, magánzó, I, mozdony-u. 2. — Márton, tolópadkezelő.X, máv. főműh. m.-t. 7304la — Sándor, (Bottka), gazdat.,VHI. Bökk Szilárd-u. 22 Botlik 1. Bottlik. Botló Sándor, czipész m., IX, liliom-u. 29. Botos, (Bothos). — Ferencz, házmester, I, Krisztina-körút 121. — György, mészáros m., V, Tisza-u. 14. — Gyula, czipész m., H, Margit-körút 61. — Gyula, (Bothos), dr., törvsz. albiró, IX, Ferencz­körút 7. — István, lakatos, IX, soroksári u. 41. — István, postaszolga, I, szt Háromság-tér 7. — István, rendőr, VIH, szigony-u. 34. — József, áll. lovasrendőr, VI, sziv-u. 31. — József, hiv. szolga, V. nádor-u. 25. — József, motorvezető, IV, Veres Pálné-u. 12. — Mihály, lovasrendőr, I, Gellérthegyerőd. — Sándor, munkafelügy., VH, rózsa-u. 35. Bott 1. Both. Bottá 1. Bota alatt is. Bottá István, s.-tanár, I, fehérvári út 9. — József, szíjgyártó, IX, Mátyás-u. 21. Bottenstein Ármin, magánhiv., VI, Hunyady-tér 1. — Gyula, magánhiv., VHI, József-körút 69. — Gyula, magánmérnök, VH, kertész-u. 33. — Károly, lisztkereskedő, IX, üllői út 61. Bottfy Vilmos, kir. főmérnök, H, Batthyány-u. 63. Bottka 1. Botka. Bottlik, (Botlik). — Gyula, kádár, V, Dráva-u. 4. — János, (Botlik), czipész m., I, alkotás-u. 34. — Ödön, magánhiv., IV. bástya-u. 33. — Sándor, hiv. szolga, VEH, nagytemplom-u. 20. — Zoltánné, özv., varrónő, Hl, vörösvári u. 18. Bottó István, ker. s., VHI, vas-u. 12. Botykay József, köz. vas. kocsiv., I, átlós-út 62. Botzék, (Boczék). — Antal, keresk. utazó, VIH, József-körút 23. — Arthur, (Boczek), magánhiv., IX, üllői út 21. — Kálmán, (Boczék), p. ü. számt,II,Toldy Fer.-u. 14. — Mihály, máv. nyugalm., VH, Bottenbiller-u. 5/c. Botzenhardt János, dr., ügyvéd, IH. Lajos-u. 172. Boyer Lajos, czipész m., IH, Lajos-u. 122. Boytha József, dr., rendőrorvos,VIH, kerepesi út 29. Boythor Ferencz, áll. számtanácsos, X, füzér-u. 34. Bozay 1. Bozzay. Bozda Sándor, fémöntő m„ VI, váczi út 109. iiozetzky József, üveges s„ VI, Eötvös-u. 25/a. -DOZICS Natalia, postakezelő, VH, Amazon-u. 6—8 Bozmtan György, máv. tisztv., X, bánya-u. 16. Bozó Antal, főhadnagy, I, hadapródiskola. — Ferencz, szabó s., VH, holló-u. 13. — István, gépkezelő, VIH, Kisfaludy-u. 23. — József, főv. tanitó, IH, pacsirta-u. 23. — Pál, honv. százados. X, Orczy-út 35. — Pál, máv. hivat., VH, csömöri út 8. — Sándor, postaaltiszt, VIH, Baross-u. 102. Bozóki 1. Batyik Bozóki alatt is. Bozóky, (Bozóki). — Ádám, dr., ügyvéd, H, Szilágyi Dezső-tér 6. — Béla, dr., orvos, V, hajnal-u. 2. — Bonaventura, máv. tisztv., H, Toldy F.-u. 10. — Endre, dr., főgimn. tanár, IT, főhg Albrecht-út 31_ — Géza, r. k. áldozár. I, Verbőczy-u. 1. — Gyula, orvos s., IX, Ferencz-körút 34. — István, máv. alk., VI, felső erdősor 39. — István, nyug. min. tisztv., II, kacsa-u. 23. — János, órás m., VI, Szondy-u. 44Ib. — Jánosné, özv., nyugdijas, H, csalogány-u. 17. — Jenő, dr. orvos, H, kacsá-u. 23. — József, magánhiv., IX, Ferencz-körút 34. — Károlyné, magánzó, I, győri út 18. — Mária, (Bozóki), özv., nyugd, IH, raktár-u. 10. — Mihályné, szülésznő, EV, kecskeméti u. 6. Bozor Endre, póstaszolga, VH, Cserhát-u. 15. Bózsa István, házmester, EV, Calvin-tér 5. Bozsák Bern., fa- és szénker.,VHI, Szentkirályi-u. 11, — Mihály, máv. hiv., VH, Dembinski-u. 34. Bozsék József, szabó m., VHI, nagytemplom-u. 11. Bozsics János, fa- és szénkeresk.,VHI, József-krt 68_ Bozsidarecz Doven, sertésügynök, X, mázsa-tér 1. Bözsik Ignácz, rendőr, VH, murányi u. 24. — István, betűszedő, VHI, József-u. 23. — István, háztulajd., X, Zalán-u. 45. — István, vili. kalauz, IX, Mártön-u. 5la. — János, hivatalszolga, EX, köztelek-u. 8. — József, házmester, EV, molnár-u. 35. — Lajos, czipész s., IX, angyal-u. 20. Bozsinszky József, kávémérő, VHI, práter-u. 48. Bozsó József, postaszolga,VHI, aggteleki u. 16. Bozsók Lajos, fafaragó, VHI, k. kerepesi út 3. Bozsóky Dénes, betűszedő, VI, Munkácsy-u. 37. — Györgyné, özv., magánzó, VI, Munkácsy-u. 37. — Károly, kávémérő, VI, Munkácsy-u. 37. — Károlyné, özv., háztul., X, remény-u. 15. — Mihály, betűszedő, VI, Munkácsy-u. 37. — Mihály, hiv.-szolga, EV, Deák Ferencz-u. 3. Bozsonics István, sütő s., VHI, losonczi-u. 21. Bozzay, (Bozay). — Béla, pü. számtiszt, H, Zsigmond-u. 12. — István, (Bozay),házfelügyelő,VI,Vörösmarty-u.45-_ — Jenő, főhivataln., IX, tüzoltó-u. 27/6. — József, házmester,VI, Andrássy-út 53. — József, máv. kalauz, VI, szt László-u. 66. — Kálmán, magánhiv., VI, sziv-u. 30. — Ödön, gépészmérnök, H, fő-u. 35. — Bezső, törv. joggyakornok, VI, váczi körút 61. — Zoltán, főreálisk. tanár, H, fő-u. 77. Böbl István, vili. alk.. VHI, Losonczy-u. 13/6. Böck, (Böckh). -— Béla, mérnök, IX. üllői út 19. — Ede, főv. hiv., IH, Lajos-u. 187. — Flóra, papírkereskedő, EH, polgár-tér 3. — János, (Böckh), földtani int. igazg.,EX, üllői út 19, Böcker Tivadar, min. irodatiszt, IH, Lajos-u. 18. Böckh 1. Böck. Böckl József, hadnagy,IX, üllői út 107. — Károly, mérnök, H, Margit-körút 18. Bocs József, kőműves, IX, üllői út 85. — József, mozd. fütő, VH, verseny-u. 20. Böcskey Dániel, férfi szabó, VII, Jósika-u. 15. — Jánosné, özv., gyümölcsárus, IX, soroksári u. 10, — Lajos, (Bötskey); háztul., H, Bézmál-dülő 6251/1^ Böcz Sándor, bankszolga, VI, Lázár-u. 5. — Sándor, ifj., műsz. hiv., VI, Lázár-u. 5. Böczögő 1. Király-Böczögő alatt. Böde János, vili. kocsivezető, IX, Földváry-u. 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom