3. oldal, 298 találat (0,268 másodperc)

Találatok

41. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (399. oldal)
[...] számvizsgáló Péterfíy Aron szám­ellenőr Németh István számtiszt Eisenbeck M Károly számgyakornok [...] tér 4 Elnök gróf Tisza István Alelnök aszódi báró Podmaniczky Frigyes [...] Kálmán S h igazgató Titl István 3 és intézmények Irodatisztek Werner [...] dr Juhász Pál Alügyészek dr Bozóky Kálmán dr Bácsay Géza Segédfogalmazók [...]
42. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (300. oldal)
[...] Károly Tanítók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos­ 2 X [...] nyugoti műhely főnöke Tanárok Farkas István Palanik Ferencz Singer Ala­jos Krenczer [...] Tausz Ferencz Vaszkó György Havas István Mitrovácz Adolf László Albert Samu István G Katonai iskolák 1 Ludovika [...] honvéd főhadnagy Pedagógia vezető Samú István Tanárok Arany Dániel Bosett Arnold [...]
43. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (350. oldal)
[...] Perignatz Innocentia 100 nővér Szent István kórház IX gyáli út Tel [...] nővér Vakok országos intézete VII István út 95 Tel 52 68 [...] Lipótmező Tel 40 59 Főnöknő Bozóky Mária 28 nővér Angyalföldi orsz [...] szekszárdi cz apát Segédlelkész Szemán István Hitoktató Ulicsák Béla Éneklész Bronzé [...]
44. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (353. oldal)
[...] Pál Tanitók Nemes Zsigmond Pártényi István Korda Sámuel Müller Imre Bilek [...] u 27 29 Igazgató Moussong István Tanitók Haekl Lajos Székely Lajos [...] Károly Tanitók Madarász László dr Bozóky Endre Szabó Lajos 2 X [...] Száva János Vaszkó György Havas István Mitrovácz Adolf Török István László Albert D Katonai iskolák [...]
45. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (342. oldal)
[...] Károly Tanitók Derlik Sánd dr Bozóky Endre Szabó Lajos 2 X [...] nyugoti műhely főnöke Tanárok Farkas István Polgár Mór Bőke Alajos Krenczer [...] Száva János Vaszkó György Havas István Mitrovácz Adolf Török István László Albert D Katonai iskolák [...] honvéd főhadnagy Pedagógia vezető Samú István Tanárok dr Létmányi Nándor Bosett [...]
46. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_51. oldal)
[...] dr Szemlér Lőrincz dr Zsédely István dr Bálint Andor dr Bácz [...] Károly Spatz Lipót Telekkönywezetők Popelka István Bozóky Leó Csala Károly Ideiglenesen kirendelve [...] Gyula dr Matavovszky Ala­dár Zakariás István Olasz Károly Patay István tábla­bírói c és j dr [...] Griell Jenő Valentin Károly Szabó Ist­ván Koritsánszky József dr Bán József [...]
47. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (360. oldal)
[...] Bakonyi Ödön Szétsi Mihály Yogyeraczkv István Gyári iparos tanoncziskolák 1 II [...] Károly Tanítók Madarász László dr Bozóky Endre Szabó Lajos 2 X [...] nyugoti műhely főnöke Tanárok Farkas István Polgár Mór Bőke Alajos Krenczer [...] Igazgató Walter Károly Tánárok Havas István László Albert Medveczky Lajos dr [...]
48. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (385. oldal)
[...] Géczy Gyula szám­ llenőr Németh István számtiszt VIII Anyakönyvi hatóságok Anyakönyvi [...] tér 4 Elnök gróf Tisza István Alelnök aszódi báró Podmaniczky Frigyes [...] Kálmán S h igazgató Titl István Irodatisztek Werner Ferencz Drohobeczky Miklós [...] Alügyészek dr Juhász Pál dr Bozóky Kálmán Segédfogalmazó dr Bácsay Géza [...]
49. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • I) Közlekedés (239. oldal)
[...] Polgár Jenő Hoffmann Oszkár Benedicty István Windisch Imre Hivatalnokok Specht Ede [...] Gyula Gábel Yilmos Számtisztek Szabó István Waigand Károly B H d [...] Thold József Sátori Jakab Bózsahegyi István Kribl Sándor Bernardi István Stark Antal Greth Géza Littke [...] Antal Solarcz József Várnai Jakab Bozóky Bonaventura Saly Ágoston Lilleklstv Schneider [...]
50. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (255. oldal)
[...] Segédmérnök Zoltán Arthur Számtisztek Szabó István Fischer Sal WaigandKá­roly Gábel Vilmos [...] és Báth Aladár Irodatiszt Polgár István Számtisztek Matheidesz István Kiihlburger Béla Zahumenszky Ferencz Radimeczky [...] PiliczárLaj Urbányi Gusztáv Gervay Károly Bozóky Bonaventura Hann Adolf Lillek István Lesska Károly Holzschuster Antal Swaton [...]
51. 2. rész - Tiszti czímtár • III. Szakasz (30. oldal)
[...] Ber­tram Géza Tichtl Vilmos Bally István Gold István Körtvélyessy Aladár Kövesdy Béla Pray Valér Kerék­ gyártó István Büttel János 3 üg yosztály [...] és távirda számtisztek Maros Mátyás István Vanicsek Camillo Tábori János Kranz [...] Héráit Adolf h Segédhivatalok Igazgató Bozóky Ltván 1 Iktató hivatal Aligazgató [...]
52. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (294. oldal)
[...] Innocentia 98 testvér 11 Szent István kórház IX gyáli út Főnöknő [...] 22 Országos tébolyda Lipótmező Főnöknő Bozóky Mária 26 testvér 23 Angyalföldi [...] róm kath polgári leányiskolája VII István út 75 Főnöknő Boos Waldeck [...] György máv felügyelő Gondnok Habai István bankhivatalnok Egyháztanács III Ref egyház [...]
53. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (343. oldal)
[...] Andor Tivadar Baumgartner Alajos dr Bozóky Endre dr Császár Elemér dr [...] Ferencz dr Katona Lajos Kovalik István Mérő István Mialovich Mór Nikolics Ignácz dr [...] Helyettes tanárok Mátrai János Vajnóczky István Hársing István Világi tanárok Rajztanárok Huszka József [...] Kármán Ferencz Keményffi Jenő Kosári Ist­ván Perlaky Gábor dr Keil Alajos
54. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (506. oldal)
[...] Donászy Ferencz Jankovich László Illés István Főtisztek Unger Gyula Heiszer István Kovács József Biró Ferencz Török [...] Privigyei Emil Vermes Imre Stibricz István Kenderesi Gyula Lubik Zoltán Vörös [...] Számvizsgáló Péterfíi Áron Számellenőrök Németh István Haluska Lajos Számtisztek Kokaut Rezső [...] Ju­hász Pál Jogügyi tanácsosok dr Bozóky Kálmán dr Rácsay Géza dr [...]
55. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (196. oldal)
[...] városmajor u 31 Igaz­gató Szőke István Tanítónő Szókéné Stern Janka Tanítók [...] dr Varga Bálint dr Csapodi István Tanítónők Staudinger Zsófia Ujházy Irma [...] Dezső Tahi Antal dr Bugarszky István Balásy Dénns Kereszthy István dr Csapodi Istv Vajda Pál [...] Bélay Ilona R k hitoktató Bozóky Géza 8 VI ker polgári [...]
56. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (375. oldal)
[...] Elek Csuka Lajos Teíekkönywezetők Popelka István Bozóky Leó Szebehelyi Gyula Végrehajtók Lovák [...] dr Eigen Kálmán dr Musa István dr Boroszlay István Chriasdely István Irodatisztek Bogárdi Jákó Eőrsy Károly [...] kir igazságügyministeriumhoz beosztva dr Báth István Curiához berend Mariska István Curiához berend dr Osváth Albert
57. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (367. oldal)
[...] kir járásb vezetője dr Talabér István Hoffer Mihály dr Petz István Déry József Münster Ferencz Albiró [...] Márton Vörösházy Pál Teíekkönywezetők Popelka István Bozóky Leó Szebehelyi Gyula Végrehajtók Lovák [...] kir igazságügyministeriumhoz beosztva dr Báth István Curiához berend Mariska István Curiához berend dr Osváth Albert [...]
58. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (357. oldal)
[...] dr Arányi Aladár dr Polgár István dr Gál Félix dr Wollner [...] dr Aszódi Arnold dr Vágó István dr Bácity Simon Egyetemi szülésznő [...] Gazda Literáty Mór Számtiszt Szedlacsek István Irodatiszt Török István Irodasegédtisztek Huba Iván és Ghyczy [...] Paulovics Pál Irgalmas testvérek főnöknője Bozóky Mária Budapest angyalföldi m kir [...]
59. 1. rész • C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (1_334. oldal)
[...] Produkten und Fouragevertriebs Actiengesellschaft VH István út 25 Tel Józs 14 03 Igazgatóság Keszler Ernő Aczél István ifj Zeley Kálmán lovag Papper [...] Ede dr Schrecker Károly Lónyay István Kappelmeyer Frigyes Felügyelő bizottság Freund [...] 67 Tel 108 66 Igazgatóság Bozóky Emil Gáthy Fülöp Tuduk Tivadar [...]
60. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (291. oldal)
[...] Józsefné Kosutányi Ilona Kornitzky Frigyesné Bozóky Géza Fábián János Oszoly Kálmán [...] Kettner Ferencz Patka Kál­mán Dallos István Gurka Béla m t Tanycsek [...] Igazgató Hümpfner Ferencz Tanítók Dallos István Dikovics Tóth Dániel Jako­povits Lajos [...] tanitó Gotléb György Tanitók Krasznai István mb Weisz Irma mb Zomor [...]