Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1906-1907 (18. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közs. iparos-tanoncziskolák. 353 Katonai iskolák 27. VIII. ker. Rökk-Szilárd-utczai iskola (szakirányú). (Vm, Rökk Szilárd-u. 13—15.) Igazgató : Laezkovics Károly. Tanitók : Gondos József, Mazurek Pál, Krehnyai Adolf, Kurucz Vilmos. Kurucz Kálmán, Hegedűs Zsigmond, Bur­sics Ernő, Nyárasdy János, Fodor Gyula. 28. VIII. ker. Baross utczai iskola (szakirányú). (VHI. Baross-u. 62.) Igazgató : Ágotái Béla. Tanitók : Blasnek Károly, Szilágya Rezső, Kaán Géza, Kolbe Antal, Kővár.y Ernő," Dietz Élek, Vrabel Mihály, Dobos Béla, Hegedűs Ármin. 29. VIII. ker. Práter-utczai iskola (szakirányú). (VHI. Práter-u.) Igazgató : Tanos Sándor. Tanitók: Soltész Kálmán, Filó Géza, Zsadányi Fe­rencz, Kados Aladár, Simkó József, Nemes Mihály. Bajnok József. Lázár Kálmán. Kugler Sándor. Töttössy Béla, Jo­vieza Ignácz. Farkasfalvi Imre, Barta Ernő, Teőke Andor, Vladár Ernő. 30. VIII. ker. Bezerédj-utczai iskola. (VIH, Bezerédj-u. 16.) Igazgató: Barca Albin. Tanitók: Kapocsi László,OszláriBéla, Áugusztinlmre, Uosvai Lajos Károly, Schramm Lajos, Sor Mihály. 31. VIII. ker. Madách-utczai iskola (általános). (VU3, Madách-u. 34.) Igazgató: Varga Pál. Tanitók: Nemes Zsigmond, Pártényi István, Korda Sámuel, Müller Imre, Bilek Antal, Kemény Simon, Nagy Károly, Kovách Alajos, Révai Adolf, Pédery Gyula. 32. IX. ker. Bakács-téri iskola (szakiránya). (EX, Bakáts-tér 12.) Igazgató: Jeny József. Tanítók: Eller Ferencz, Haniseli János, Bereczk Kor­nél, Palkovits János, Konkolyi József, Hajnal Ignácz. 33. IX. ker. Lónyay-utczai iskola (szakirányú). (IX, Lónyay-u. 6—8.) Igazgató: Nagy Lajos. Tanítók^: Kovalovszky József, Pagács János, Watzka Mihály, Császár Lajos, Takács János, Vincze Mihály, Faller Jenő, Fekér József. Fodor József, Musztecz János, Szörényi Rezső, Gröber Nándor, Cserhalmi Ágoston, Be­nedek Gergely. 34. IX. ker. Knezits-utczai iskola (szakirányú). (IX, Knezits-u. 17.) Igazgató: Vaszkó György. Tanitók: Zimmermann Sándor, Németh Gyula, Bártfai János, Nádas Kálmán. Ambrózy Béla, Máté János, Se­rédi Kálmán. Schirl Tivadar. Iván János, Jitzing Imre, Sáiosi János, Szűcs Jenő, Schoberl Antal, Csapó Rezső. 35. IX. ker. Ipar-utczai iskola (szakirányú). (IX, mester-u. 27—29.) Igazgató: Moussong István. Tanitók: Haekl Lajos, Székely Lajos, Cserven Géza, Biczó Dániel, Szilaveczky Árpád, Zsedényi Aladár, Maim Náudor, Varsányi Rezső. 36. IX. ker. Tüzoltó-utczai iskola (általános). (IX, tüzoltó-u. 90.1 Igazgató: Klement Alajos. Tanitók: Riegel Vincze, Specziár Béla, Cserényi János, Molnár János, Székács Lázár. " 1 Czim- és lakásjegyzék. 1906 37. X. ker. Szent László-téri iskola (ált. és szak­irányú). (X, Szent László-tér.) Igazgató: Krammer Gusztáv. Tanitók: Minké Béla, Füle János Riedl Győző, Both Imre, Leviczky Aladár, Tóth Lajos, Schönviszky Aladár, Bévész Emil, Hajnal Sándor, Novosz'td János, Székács Lázár. 38. X. ker. Kada-utczai iskola (ált. és szakirányú). (X. Kada-utcza.) Igazató: Rácz Ödön. Tanitók : Belházy Károly, Schönviszeky László, Hajós Fülöp, Kovács Alajos, Magyar Adolf, Balla Bernát, Kardos Samu. 39. X. ker. Rákosi iskola (általános). (X, templom-tér 2.) Igazgató: Stelly Géza. Tanitók: Bakonyi Ödön, Szétsi Mihály, Vogyeraczky István. Gyári iparos-tanoncziskolák. 1. II. ker. Ganz-gyár iparos-tanoncziskolája. (H, Margit-körút.) Igazgató: Trajtler Károly. Tanitók: Madarász László, dr. Bozóky Endre, Szabó Lajos. 2. X. ker. Ganz-gyár iparos-tanoncziskolája. (X, kőbányai út.) Igazgató: Sommer Károly, gépészmérnök. Tanárok: Rózsa Bertalan, oki. tanitó. Hortobágyi An­tal székesfővárosi tanitók, Kellner Jenő, gépészmérnök. Állami iparos-tanoncziskolák. 1. VI. ker. M. Á V. nyugoti főműhelye. (Rákospalota, Istvánteleki főműhely.) Igazgató : a nyugoti műhely főnöke. Tanárok: Farkas István, Polgár Mór, Bőke Alajos, Krenczer Géza. 2. X. ker. M. Á. V. gépgyárának iparos tanoncz­iskolája. (X, kőbányai úti államvasuti gépgyár.) Iskolavezető: Stein Sándor, főmérnök. Tanitók: Müller Antal, Hittig Lajos, Cserjesi Károly, Kanitzer Béla, Marton Dezső, Förster Károly, Müller Ala­jos, dr. Györy Tibor. 3. X. ker. M. Á. V. északi főműhelye. (X, kőbányai út 30.) Igazgató : az északi műhely főnöke. Tanárok: Lakatos Emil, Lóránt Marcell, Papper Hen­rik, Homonnay Laios, Maislis Emil, Czitronyi János. 4. A budapesti vendéglősök szakirányú tanoncz­iskolája. (VI, érsek-u. 4.) Igazgató: Walter Károly. Tanitók: Száva János, Vaszkó György, Havas István, Mitrovácz Adolf, Török István, László Albert. D) Katonai iskolák. 1. Ludovika-Akadémia. (Lásd 278. lapon.) 23

Next

/
Oldalképek
Tartalom