Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Egyetemi klinikák. 357 Menhelyek és szegényházak. II. sz. Szemészeti klinika. (Vin, szigony-u. 36—38. — Tel. Józs. 2—10.) Igazgató: Dr. Hoor Károly. Tanársegédek: dr. Borbély László, dr. Tóth Matild, dr. Eckerdt Lajos, dr. Nestlinger Miklós. Gyakornokok: dr. Kristyórv Aladár, dr. Viola Imre,dr. Szilontay Zoltán. Orr- és gégegyóg-yászati hlinika. (Vin, Baross-uteza 40. — Tel. Józs. 11—95.) Igazgató: dr. Ónodi Adolf, egyet, tanár. Tanársegéd : dr. Safranek János. I. sz. Szülészeti és nőgyógyá­szati klinika. (Vin, Baross-u. 27. — Tel. Józs. 12—71.) Igazgató : dr. Bársony János. Tanársegéd : dr. Wenezel Tivadar. I. tanársegéd : dr. Avarffy Elek. Poliklinikai tanársegéd : dr. Horváth Mihály. H. tanársegéd : dr. Gsohány János. Laboratóriumi tanársegéd: dr. Kalledey Lajos. Díjazatlan tanársegédek: dr. Bogdanovich Milos, dr. Kelen Béla. Gyakornokok: dr. Tassy Iván, dr. Huzella Lajos, dr. Klein Laura, dr. Csákányi Győző, dr. Homor Edith, dr. Horváth Bezső, dr. Lehotzky-Semmelweiss Kálmán, dr. Kostyán Andor. dr. Váró Béla, dr. Baisz Dezső, dr. Sárközy Bóbert. II. sz. Szülészeti és nőgyógyá­szati klinika. (VHI, üllői út 78/a. sz. — Tel. Józs. 6—16.) Igazgató : dr. Taufi'er Vilmos. Adjunctus: dr. Scipiades Elemér. I. tanársegéd: dr. Berecz János. Poliklinikai tanársegéd: dr. Fekete Sándor. II. tanársegéd: dr. Dávid Mihály. Gyakornokok: dr. Arányi Aladár, dr. Polgár István, dr. Gál Félix, dr. Wollner Antal, dr. Gőczi Lajos, dr. Gáldonyi. Miklós, dr. Márczy Bóbert, dr. Luits Arthur, dr. Aszódi Arnold, dr. Vágó István, dr. Bácity Simon. Egyetemi szülésznő : Szemerad Jánosné. Gyermekorvostani intézet. (VHI, gólya-u. 48. — Tel. Józs. 3—96.) Igazgató : dr. Bókay János, udv. tan., ny. r. tanár. Főorvosok: dr. Vermes Lajos, dr. Paúncz Márk, dr. Kopits Jenő, dr. Koós Aurél. Rendelő orvos : dr. Péteri Ignácz. Egyetemi tanársegédek: dr. Flesch Ármin, t. b., dr. Bókay Zoltán, dr. Vas Jakab. Egyetemi gyakornokok: dr. Bossányi Andor, dr. Gara Artúr, dr. Ujj Sára, dr. Bogdán Ernő, dr. Beisz Elek, dr. Winter Mária, dr. Jakobovits Béla, dr. Barabás Zoltán, dr. Kertész Jenő, dr. Erdély János, dr. Pártos Vik­tor, dr. Bedő Imre, dr. Herczeg Mária, dr. Szász Erzsi, dr. Matolay György, dr. Schnetzer Oszkár. Elme- és idegkórtani klinika. (VHI. Balassa-u. 6.— Tel. Józs. 3-62.) Igazgató : dr. Moravcsik Ernő Emil, udv. tan., egyet, tanár. Tanársegédek: dr. Balassa László, dr. Schuster Gyula, dr. Vértes Lajos. Gyakornokok: dr. Orphanides Etelka, dr. Hajdú Lili. Stomatologiai klinika. (VHI, Mária-u. 52. — Tel. Józs. 50-35) Igazgató: dr. Arkövy József, ny. rk. tanár. Tanársegédek: dr. Bottenbiller Ödön, dr. Major Emil. dr. Máthé Dénes (díjtalan). Díjazott gyakornok : dr. Fiala Bichard. Díjtalan gyakornokok: dr. Majnuke Egon, dr. Kehr­ling Károly, dr. Török Henrik, dr. Schleiher Gyula. e•) Elmegyógyintézetek. Budapest-lipótmezei xn. kii*, állami elmegyógyintézet. (I, hidegkúti út 72. — Tel. 40—59.) Igazgató: dr. Oláh Gusztáv. (Tel. 40—59.) Főorvosok: dr. Nagy Dezső és dr.Fabinyi Bezső (Tel. 61—95), Verubek Gusztáv. Il-od főorvos : dr. Bakody Aurél. Il-od orvosok : dr. Hajós Imre és dr. Pasteiner Jpnő. Orvosgyakornokok: Gremsperger Károly, Selig Árpád, Domahidy László, szigorló orvosok. Gondnok: Dérer Lajos. Ellenőr: Tasch József. Szertárnok: Majos László. Irodavezető: Buíáth Gyula. Gazda: Literáty Mór. Számtiszt: Szedlacsek István. Irodatiszt: Török István. Irodasegédtisztek: Huba Iván és Ghyczy Kálmán. Kiadó hiv. vezető : Szedlacsek István. Rk. lelkész: Paulovics Pál. Irgalmas testvérek főnöknője: Bozóky Mária. Budapest-angyalföldi m. kir. állami elmegyógyintézet. (VI, Hungária-körút 75. — Tel. 4—26.) Igazgató : dr. Epstein László, egyet. m. tanár. Főorvos: dr. Nyéky Károly. Il-od főorvos: dr. Dósai Mihály. Gondnok: Fonyó Andor. Ellenőr: Berta János. Gazda: Horodecki Henrik. Irodatiszt: özv. Habel Albertné. Irgalmas testv. főnöknője : Uly Katalin. Lelkész: Bácz Dániel. Közkórházi elmebetegosztály. (II. lövőház-u. 20. — Tel. 40—76.) Főorvos: dr. Hudovernig Károly, egyetemi m. tanár. Segédorvosok: dr. Szedlák Ödön, dr. Svorády István. Magán elmegyógyintézetek. (LásdVII. részben.) f) Menhelyek és szegényházak. Hajléktalanok menhelye egylet Budapesten. (Egyleti menházak: n, szegényház-u.35. Tel. 41—04.— VI, angyalföldi út 2. Tel. 24 62. — VH, Rottenbiller­utcza. 16. Tel. Józs. 15-77. VHE, alföldiu. 6. Tel. Józs. 8—90. — Gondnoksági iroda: IX, Ferencz-körút 23. Tel. Józs. 48—29.) Kezelő igazgató: Leyrer Emil. Menhely a szenvedő emberi­ségnek. (VUI, alföldi u. 9—11. — Tel. Józs. 8—68.) Gondnok: Kókay András. Fentartjaa «Pesti hazai első takarékpénztár egyesület».

Next

/
Oldalképek
Tartalom