Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

10. rész - Ujpest - V. Lakás-jegyzék

Lakás-jegyzék. Újpest. 221.9 Újpest. Lakás-jegyzék. Boros Mór, borbély m., Árpád-út 46. Boross Alajosné, özv., máv. nvugd., Kazinczy-u. 2. — Gézáné, trafikos, Bocskay-u. 11. Borovka Sándor, esztergályos m., király-u. 12. Borsos Ferencz, asztalos s., szép-u. 18. Borzsensky András, bőröndös m., nyár-u. 31. Bosán Henrik, cserépfedő, István-út 7. Bosánszkv Lajos, kovács s., Bocskay-u. 22. Boss József, gyári munkás, Apponyi Albeit-u. 26. Bozóky István, timár segéd, Árany-u. 1. Böck Béla, gyári m., Báthory-u. 3. Böhm Antal, asztalos s., Deák-u. 36. — Ignácz, sütemény kihordó, Árpád-út 57. — József, magánzó, váczi út 6. — Miklós, asztalos, nyár-u. 56. — Lajós, czipő felsőrész készitő, percz-u. 2. — Mór, szállitó, gyár-u. 43. — Zsigmond, füszerkeresk., István-út 2. Böhmisch Jakab, asztalos m., nyár-u. 65. Bölcskey Jakab, érezfényező mester, Baross-u. 86. Bölecz István, főpinczér, tavasz-u. 16. Börczi Lajos, hiv. szolga, nyár-u. 6. Böszörményi Gyula, ács m., Lőrincz-u. 86. — Sándor, vili. ellenőr, tél-u. 56. Bracska Istvánné, özv., szatócs, király-u. 35. Brandenburg Bezső, ügynök, Kemény G.-u. 1. Brankó Imréné, özv., háztulajd., Árpád-út 76. Brankován István, papucskészitő s., nyár-u. 11. Brankovics György, iró, Deák-u. 8. — Szilárd, épitész, Deák-u. 26. Braun Adolfné, doh. tőzsdés, Bocskay-u. 2. — Farkas, gyümölcsárus, Árpád-út 76. — Félix, mag. hiv., Árpád-út 53/c. — Hermán, könyvker., Árpád-út 37. — Mór, kifőző, Árpád-út 7. — Sándor, czipész, ó-u. 2. — Sándor, esztergályos, Erzsébet-u. 36. — Samu, bádogos s., tavasz-u. 4. — Sámuel, metsző, József-u. 10. Brause Jánosné, kézimunka üzl., István-út 10. Breanberger Miksa, asztalos m., Árpád-út 121. Brecska István, magánhiv.,, Sándor-u. 4. Brendl Oszkár, mag. hiv., Árpád-út 17. Brenhoffer János, háztulajdonos, Mária-u. 5la. Brenner Márton, füszerkereskedő, kávéház tulajd,, rózsa-u. 18. Bresovszky Béla, hiv., Apponyi Albert-u. 3. Bresza János, kovács, percz-u. 4. Brett és Hecht, fakereskedő, Árpád-út 83/a. Brettner J. Gyula, gyári igazgató, váczi út 59. Breuer Ármin, nyugdijas, Beniczky-u. 3. — Bernát, pék, Erzsébet-u. 10. — Ferencz, szódagyári ügynök, Lőwy-u. 10. — Fülöp, ruhakeresk., István-tér 24. — István, szabó, Deák-u. 22. — Jenő, raktárnok, Kisfaludy-u. 6. — Samuné, cseléd elhelyező, Árpád-út 17. Brezó János, napszámos, vasút-u. 4. Brichta Gyula, hentes m., nyár-u. 30/a. — Károly, czipész Árpád-út 16. Brigvátha József, kazánkovács, Apponyi A.-u. 7. Brinner György, pék, diófa-u. 1 B.mckner Ottó, ékszerkeresk., Árpád-út 8. Brucsa Antal, vaseszterg. s„ Ándrássy-u. 22. Brucsek,Tamás, napszámos, nap-u. 15. Bruder Ármin, szabó m., Mária-u. 13. — Henrik, szabó, diófa-u. 11. Brunner Nándor, vasaló, Deák-u. 79. Brull Izidor, szerelő, Kisfaludy-u. 3. — Mór, villanyszerelő. Wekerle-u. 18. Bruscha Antaíné, özv., liázt., Andrássy-u. 10. Bruscha Ede, hajóács. Andrássy-u. 10. Brutovszki István, mozdony felvigyázó, nyár-u. 10. Brück Adolf, szobrász s., Árpád-út 131. — Hugó, kávés, Árpád-út 53. Brüder Izidor, szabó s., Árpád-út 30. — Mór, pálinka kimérő, mező-u. 35. Brüll József, hitköz's. alkalm., Árpád-út 30. Brückner Samú, pénzbeszedő, virág-u. 14. Brünauer Géza, házt., Deák-u. 1. Bründl Jenőné, háztulajd., nyár-u. 51. Bubanek Antal, kintornás, Csokonay-u. 23. Bubel András, gyári munkás, Kálmán-u. 18. Bubir János, esztergályos s., gyár-u. 73. Buchelt Ede, nyugdijas, Apponyi Albert-u. 38. Bucher Oszkár, máv. mérnök. Damjanich-u. 4. Buck Manó, kereskedő s., Sándor-u. 4. Bucsul György, kapus, fóthi u. 31. Budai János, fa- és szénkereskedő, Bákóczi-út 16. — József, asztalos m., virág-u. 17. — Józsefné, szülésznő, István-út 19. Budik József, gyári rakt., József-u. 7. Budinszki Otmár, előmunkás, Deák-u. 1. Bugyi István, kereskedő, József-u. 27. -— Kálmán, szerelő, Bercsényi-u. 10. Bujka Imréné, háztulajd., tél-u. 31. Bujkai János, asztalos, tél-u. 40. Bulicsek Ferencz, vendéglős, ősz-u. 87. Bulista László, rézöntő s., Árpád-út 102. Buries Mátyás, üzletvezető, Attila-u. 21. Burkó Gyula, czipész s., Erzsébet-u. 45. Bun András, zöldségkeresk.. Attila-u. 37. Burczky Mihály, timár s., szép-u. 24. Buresch Gyula, szabó segéd, Sándor-u. 17. Burcs Miklós, vasesztergályos, Attila-u. 5. Bürger Ármin, ügyvédjelölt, Attila-u. 21. Burián István, pénzbeszedő, Bákóczi-u. 11. Burkovits Sándor, hajógépész, Károlyi-u. 12. Bus János, technikus, szent Gellért-u. 29. Busfi István, házt., Illek Vincze-u. 10. Buza János, mérlegkészitő, Károly-u. 20. — Lajos, czipész s., Báthory-u. 20. Búzna Gyula, pósta tiszt, Deák-u. 97. Buxbaum Árpád, magánzó, tó-u. 36. C, Cs, Cz Caselli Ernest, magánhivatalnok, Árpád-út 17. Cáró János, tanitó, Apponyi Albert-u. 13. Celnay János, máv. kalauz, vasút-u. 47. Cherven János, mintafakészitő m., ősz-u. 75. Choboth Mihály, fehérnemű tisztitó,Mária-u. 49. Choma János, magánhiv., Csengery-u. 6. Chvalina Alajos, előmunkás, Dugonich-u. 9. Cimmer Antalné, szülésznő, Mária-u. 15. Conbert István, kárpitos s., Kossuth-u. 52. Curi István, fűrészkezelő, Dunasor 1. Czafik Pál, gyári munkás, Lőrincz-u. 66. Czeiler Antal, máv. kovács, csillag-u. 4. Czéh István, háztulajdonos, Kossuth-u. 64. Czeisler Hermán, bolti szolga, diófa-u. 20. Ozeitler Béla, mérnök, Lőrincz-u. 58. Czeiz Béla, asztalos s., József-u. 46. Czeizel Mátyás, háztulajdonos, Anonymus-u. 4. Czeizing Gyula, rézöntő. József-u. 68. Czeizinger József, gyári hiv., Illek Vincze-u. 8. Czeizler Jakab, ügynök, József-u. 48. Czekker István, bőröndös rn., Palóczy-u. 5. Czekus András, munkavezető, váczi üt 70. Czempa József, korcsmáros, Apponyi Albert-u. 5. Czenzenstein István, asztalos s., Illek Vincze-u. 8. Czervanszky Károlyné, özv., magánzó, Kölcsey-u. 1. Czete Ferencz, czipész s., rózsa-u. 1. Czetti István, szabó m., ősz-u. 60. Czékány Ferencz, asztalos s., Deák-u. 42. Cziczka József, piaczi árus, fuvaros, nyár-u. 56. Cziganek Jenő, máv. főellenőr, Kölcsey-u. 7. Cziglán Pál, kovács s., Andrássy-u. 18. Czigler József, kovács s., Dugonich-u. 23. Czilii Károly, czipész s., nap-u. 12. Czillibiller Ede, fogorvos, Árpád-út 53la. Czimbalnik Péter, asztalos m., Mária-u. 11. Czinner Adolf, jégkeresk., virág-u. 5. 141*

Next

/
Oldalképek
Tartalom