2. oldal, 47 találat (0,259 másodperc)

Találatok

21. DOKUMENTUMOK (685. oldal)
[...] quantumnak megfizetésére 16 Április Varga István uramnak fizettem a discretionak hátra [...] és den 10 Gombkötő Balogh István adacsi adójával Coram Michaele Mago [...] 1685 221 227 MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1685 szeptember [...] Die 24 7 bris Almási István kérte meg Fekete János vei [...]
22. DOKUMENTUMOK (839. oldal)
MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1693 március [...] tanácsbéli esküdt személyek becsületes Király István Böde Lukács Har Nagy János László deák Magó Mihály Varga István ugyan mostani második bíró Kaszap [...] előtte való becsületes főbíró Király István uram adószedő bíró Korbats István uram és második bíró Varga [...]
23. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (439. oldal)
SZÁNTÓFÖLDEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1676 október [...] kérte meg főbíró uramtól Pirse István mezei kertyét mely a Halasi [...] a Csismadia János és Gattya István kertye mellett vagyon die 29 [...] Die 21 8 bris Balogh István kérte meg a Kis Márton [...]
24. DOKUMENTUMOK (571. oldal)
[...] Robotlajstromok 1679 260 MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1679 december [...] félen mindazáltal kérte meg Nagy István úr kertjét amaz messzi lévén [...] 1680 die 24 Április Bartos István kérte meg Burgun­diái Balassa György [...] az Balloszegi homok alatt Farkas István szomszéd­ságában hogy ha az felesége [...]
25. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (489. oldal)
MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1677 augusztus [...] János Sz Királyi Pál Nagy István Deák Pál Kalocsa János Bíró [...] Die 5 Augusti 1677 Kovács István és Körösi Sági János a [...] Janco i Pajazit agának Mészáros István által küldöttünk tall 6 némely [...]
26. DOKUMENTUMOK (894. oldal)
[...] kiadtuk gr 4 Egri Borbély Istvánnak Farkas Gergely gyógyításáért adtam tall [...] Nemzetes Nedeczki Sándor és Gyárfás István dicátor uraink ökegyelmek szá­mokra vöttünk [...] számára fizettem tall 54 Szabó István úrnak egy kanca lónak az [...] 1696 7 11 MEZEI KERT KÉRÉSE 1696 július 1 Anno 1696 [...]
27. DOKUMENTUMOK (811. oldal)
[...] Item budai mészárosoktól főbíró Király István Demeter Márton és Szivos János [...] die 24 Mártii Főbíró Király István uram utolszori Budára való meneteliben [...] kötet lapjai számozatlanok MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1690 augusztus [...] mely kertet azelőtt bírt Tangala István melyet őkegyelme néki engedett és [...]
28. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (349. oldal)
[...] 6 fertályt fl 6 Katona Istvánnak és Hajgató Jánosnak füleki ótikölcségre [...] fűzettem fl 5 d 20 István deáknak fizettem vásárlást fl 8 [...] 72 19 34 MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1671 június [...]
29. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (267. oldal)
[...] 1640 1707 Töredékek 56 SZÁNTÓFÖLDEK KÉRÉSE A VÁROS TANÁCSÁTÓL 1655 augusztus [...] Serah Mihály Bodo Pál Mészáros István jelen lévén ü kelmék kérte [...] Mi­hály kertjét Anno 1655 Szent István napján déltiest Die 25 Februarii [...]
30. Dunapataji végrendeletek 1738-1844 (125. oldal)
[...] a jelenlévő testamentoma né­hai Czirok Istvánnak özvegye Tóth Erzsébet asszony őklme kérése és akarata következésében őelőtte és István fia előtt feltöretvén publicaltatott Melyet [...] 20 l Febr Esküdt Czirok István testamentoma N 9 1850 lk [...]
31. DOKUMENTUMOK (729. oldal)
[...] Kalocsa János Magó Mihály Király István és János deák nótárius előtt [...] adókönyv 380 381 MEZEI KERTEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1687 október [...] Anno 1687 30 Octobris Bötös István kérte meg Győrfi János kertét [...] Item Csibe János kérte Dallos István kertét bíró uramtól neki adták [...]
32. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (356. oldal)
Koháry István urunknak az hatszáz tallér bitangra [...] bitangra Szabó Mihály és Kis István által tall 200 Az ecclesia [...] ízben Haigato János és Katona Istvántól fl 39 d 60 Kamarás [...] c 1671 201 204 KÖLCSÖNÖK KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA 1671 Anno [...]
33. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (425. oldal)
Die 27 Junii Lenart István kért meg kertet amely kert [...] 1508 c 1676 215 KÖLCSÖNÖK KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA 1676 március április Anno 1676 Adósságról Kováts István az Oszmany basától Pesten város [...]
34. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (405. oldal)
[...] 1673 59 60 MEZEI KERT KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1674 november [...] Die 1 8 bris Kis István kovács kertjét megkérte Csertő János [...] Csertő János Cseh György Herczeg István Hamarika János előtt BKMÖL IV [...]
35. DOKUMENTUMOK (870. oldal)
[...] és Demeter Márton s Bán István uraimék praesentiájokban id est summa [...] az többit adószedő bíró Csorba Ist­ván uram fizette meg id est [...] i 1693 90 91 HÁZHELY KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1694 május [...]
36. DOKUMENTUMOK (636. oldal)
[...] i 1682 35 38 SZÁNTÓFÖLDEK KÉRÉSE A VÁROSI TANÁCSTÓL 1683 március [...] KÁRBECSLÉS 1683 április 28 Gömöri István búzáját étette meg Burdihán János [...]
37. PROBAE PENNAE 1645-1705 (tollpróbák) (318. oldal)
KÖLCSÖNÖK KÉRÉSE A VÁROS SZÁMÁRA ÉS A [...] ADÓVAL 1669 Anno 1669 Nagy István uram főbíróságában az derékpénznek kimeneteléről [...]
38. Szövegközlés (321. oldal)
[...] tenni mél­tóztatnék Mindezen tekintetekre nézve kérése oly móddal secundáltatni 1275 rendeltetett [...] Az asztalos Társaság ellen Kincses István ad Pír 23 Frotocolly Judrii [...]
39. DOKUMENTUMOK (335. oldal)
[...] munkába juttatását mozdítsa elő Rendek István Ezideig is becsületes munkája révén [...] sem fél a megélhetéstől Egy kérése van csupán a vb felé [...]
40. Szövegközlés (320. oldal)
[...] 789 Julius 24 337 Bálás István és Csernik Antal borbély legények [...] eránt fogja producálni mivel kitett kérése a gógyitásért a sebnek mivoltához [...]