52. oldal, 1080 találat (0,255 másodperc)

Találatok

1021. 1899-12-17 / 51. szám
[...] s Kará­csonyi Mannheimer Furka Kocsis Feuer árukészletei is ügyeimet és vásárlót [...] község elöljárói Turóczy Endre Nagy István jegyző 862 t 1 bíró [...]
1022. 1926-10-20 / 239. (1277.) szám
[...] 2 Lackó és Zsar nóczay Feuer Gábor mindkét fél megelégedé­sére vezette [...] fel Az ünnepi gyűlési Klein István ipar társulati főnök nyitotta meg [...]
1023. 1896-10-04 / 41. szám
[...] dr JEteisz Miksa dr Haj­nal István Grócz Béla dr Dunay Alajos [...] János dr Nagy Ernő Lacsny Ist­ván Winkler István Debreczeny Károly Freund A orvos [...] Bende Al­bert Badics Elek Sűdy István Lőrinczy István Kulpin Dániel Réthy Béla dr [...] Mór Altman Ármin Kriszaber Ignácz Feuer Márk Baka Gyula Pollák Jakab [...]
1024. 1981-12-20 / 298. szám
[...] súlyemelő szakosztály Sport­körünk elnöke Bodor István az Ezermester Ipari Szövetkezet fő­könyvelője [...] el­várásoknak megfelelően szeretné­nek szerepelni Messzi István a Kecskeméti Spartacus SC tehetséges [...] Kiskőrös Szabó Irma Kecskemét Pavelkó Ist­vánná Dunapataj LABDARÚGÁS A megyei serdülőbajnokság [...] hallja nevetés 14 00 Emanuel Feuer mann gordonká zik 14 33 [...]
1025. 1901-04-28 / 17. szám
[...] Bereczky József vésztői s Szimcsero István néptanítókat vette föl Bárha nem [...] 26 6 Asztalos munkákra Barát István ajánlatát 15 7 Lábbelikre Beck [...] ajánlatát 20 5 9 Cselédruházatra Feuer Márk ajánlatát 15 és 10 [...] koszorú Jelen voltak asszonyok Berthóty Istvánná Erkel Jánosné özv Lindl Istvánná Schrö­der Kornólné Leányok Berthóty Lujza [...]
1026. 1901-12-15 / 50. szám
[...] Imre 18 és fél százalék Feuer Márk 21 és fél százalék [...] lett beadva u m Kliukovics István 1805 kor Túri Károly 1552 kor Siflis István 1225 kor és Pomucz János [...] nagy hatást ért el Baky István egyesületi titkár emlékbeszéde a vértanuknak [...]
1027. 1900-12-30 / 52. szám
[...] munkaképtelen­ségét megállapító bizottságba dr Rajnai István és dr László Elek választatott [...] Bállá Ferencz Ravai Gábor Biró István Arató István Tarkó Gábor megindi­közgyülés szakaszát heti [...] Albert Csordás Ferencz Póttagokul Fábiáu István Szilágyi Ferencz Ro zsos János [...] szükségleteire beadott két ajánlat közül Feuer Márk gyulai kereskedő ajánlatát 1 [...]
1028. 1978-04-11 / 84. szám
[...] 5 Kuti 6 Edző Ondrik István A 7 percben Soós rossz [...] műsor 20 00 Látogatóban Benedek Istvánnál 20 50 Tv hiradó 2 [...] új felvé­telünket 22 20 Emanue Feuer mann gordortkázik Franz Rupp zongorázik [...]
1029. 1973-04-16 / 95. szám
[...] új tanács­ban Pavlicsek Géza és Feuer stahler József közül az utóbbi [...] két legidősebb komlóihoz Kiss Zak Istvánhoz és feleségé­hez együtt 19 ó [...] iskola szavazó helyiségébeb szavazott Lovai István Állami díjas vájár és itt [...] hárman A kvartett ne­gyedik tagja István Galya­tetőn éppen nászúton van s [...]
1030. 1900-08-05 / 31. szám
[...] folyó hó 20 án Szent István napján fogják vagy a megyeháza [...] dr Fáy Samu B Csaba Feuer Márk Oros­háza Farkas Adolf Groh [...] Béla Orosháza Schmidt Antal Schröder István Schröder Gothard Schwarcz Adolf Orosháza [...] kétemeletes főépü­lete mely a Szent István utczára néz teljesen el­készült és [...]
1031. 1956-07-13 / 164. szám
[...] borbély és fodrász érkezik meg Feuer steinbe Első útja a Hein­rich [...] Horváth János Felelős kiadó Tóth István Szerkesztőség és kiadóhivatal Kaposvár Latinka [...]
1032. 1900-12-16 / 50. szám
[...] törölte és helyükbe Me áros István szeghalmi lakost Litavszky György été [...] népre oly áldásthozó volt Baky István felolvasásában irói munkásságát mél­tatta Hajnal [...] Lukács ndre Deimel Lajos Berthóty István Böhm Mik K s és [...] lapunk jövő számában közöljük Eljegyzés Feuer Márk orosházi tekintélyes ereskedő szép [...]
1033. 1897-08-08 / 32. szám
[...] való ellátása fölötti intézkedés Szt István napi ünnepély Csabán Nagyszabású ünnepély [...] voltak Asszonyok Dr s lajnal Istvánná Untervéger Péternó Konkoly j enőné [...] jőrnélia Lövy Janka Andrássy nővérek Feuer üdít Budapest Kóhn nővérek Karzaton [...] összeírta Felakasztotta magát Orosházán Kardos Ist­vánná gyógyithatlan betegsége miatt elkeseredett s [...]
1034. 1928-05-03 / 102. (1729.) szám
[...] dicséretreniéltó alakí­tást produkáltak Különösen Unger István ele gáns decems játéka tetszett [...] tizenegyesből tudta egyetlen gólját rúgni Feuer Benő biró megfelelt K P [...]
1035. 1892-04-10 / 16. szám
[...] én az elnökség megbízásából Zlinszky István h egyleti titkár p 1 [...] Makra János Va András Vas István Takács István Sas András Domokos Sándor Fodré [...] Rendező bizottság Berthoty Károly Berthoty István Beck Arthur Berényi Frigyes Buday [...] Imre Haty Károly Haty Sándor Feuer Sándor Klauznitczer Miksa Kolozsi Endre [...]
1036. 1959-04-18 / 90. szám
[...] el­adó mindkettő ki­váló állapotban Szent István tér 14 II 5 1534 [...] el­adó Üstökös utca 6 1593 Feuer mély gyer­mekkocsi olcsón el­adó Klauzál [...] elcse­rélném főbérletlre Erd vasárnapokon Szent István tér 5 szám Tágas szoba [...]
1037. 1966-03-15 / 62. szám
[...] Lázár Andrásné Böresök Etelka dr Feuer Egon Henrik Molriovány Sándorné Sándor [...] elhunytak HL KERÜLET Születés Barna Istvánnak és Magyarl Irénnek Árpád István Zsupka János Vilmosnak és Danku [...] és Koszorús Gizellának János Szél Istvánnak és Temesvári Erzsé­betnek István Attila Deák Fe­rencnek és Csordás [...]
1038. 1962-07-14 / 192. szám, szombat
[...] A zsidó rendőrség ment ér­Im Feuer vergangen Tűzben tük hogy a [...] 00 Hírek 16 40 Sárközi István Raics István Reng már a föld Kantáta [...]
1039. 1974-11-13 / 311. szám
[...] utazik a lengyel fővá­rosba Barth István klarinétmű­vész Bánkv József zongorán ű vész Gyei mán István hegedű művész és Kircsi László [...] Szövet­sége megbízásából A delegáció tagjai Feuer Mária a Muzsika című folyóirat [...]
1040. 1985-10-28 / 253. szám
[...] András Heti Világgazdaság 6 3 Feuer András Magyar Rádió 6 ponttal [...] 05 Borkőtöktől a kádárokig Bog­dán István írása régi mesterségek­ről 11 25 [...] 43 22 es telefonszá­mot Szabó István és Kellér Dezső 23 20 [...]