6. oldal, 129 találat (0,280 másodperc)

Találatok

101. 1909-02-21 / 8. szám
[...] 1 kor 30 fill Féhn István 1 kor 12 fill Schillinger [...] fill Herczberger József 33 fill Feuer Márk 32 fill Remele József [...] 1 ig Békés ifj Cserviszky István 1 kor Faragó János 1 [...]
102. 1913-02-02 / 5. szám
[...] egyházi adó ügyében Miko lay István szarvasi közjegyző elhalt hátramaradt négy [...] A Pártfogó Egyesület most már Feuer Márk szabóhoz állította el a [...]
103. 1908-04-12 / 15. szám
[...] K Schvartz Simon 1 K Feuer Márk 2 K Mihálik János [...] és fémáruház 2 K Fóhn István 3 K Schiliinger Lipót 2 [...] örök hűséget esküdött Zu kanovits István alezredes özvegyének Vrantsits Irénnek Fráter [...] vagy nyílt szavazással tör­ténjék Püski István és társai kérését melyben a [...]
104. 1903-08-23 / 34. szám
[...] Gábor bádogos víztartó készlete Sál István bádogos permete­zője Rótfa József kovács [...] munkákat állítottak ki Csirke Mátyás Feuer Márk Heilinger János Gróh György [...]
105. 1903-08-23 / 34. szám
[...] szép és tiszta munkáért Sál István bádogos mester hasznos ujjrtása és [...] jp munka és versenyképességért Kiss István lakatos mester jó munkáért II [...] szíjgyártó mester versenyképes­ségért IQ Pécsy István takács mester jó munkáért Turhucz [...] Mátyás szabó mester jó munkáért Feuer Márk szabó mester jó munkáért [...]
106. 1896-09-20 / 38. szám
[...] Csiszár János Vangyel Szilárd Benko István D Kovács István kovács János Ágoston Lajos Kis [...] György Sál Sebestyén Nád házi István Tar István Glatz János Lendvay Má tyás [...] Anuló Pál Sál József Tar István Nád házi István Lendvay Mátyás ifj Bordó György Monori Mihály Vidó István Miskucza Illés ifj Styr György [...]
107. 1903-07-19 / 29. szám
[...] 1903 29 lk síámáta Kovácsik István csorvási és Marek János körös [...] Kukla József kőmives segéd Sál István bádogos Karácsonyi István szíjgyártó segéd T Nagy Imre [...] segéd Turbucz Mihály takács Balog István szűcs Csomós István lakatos segéd Első gyulai kötött [...] fazekas Szentgyörgyi Ferencz lakatos segéd Feuer Márk férfis abó s Császár [...]
108. 1885-03-08 / 10. szám
[...] Aurél és ezek gyermekei Gyulai István Ferencz Irma és Klára valamint [...] Ignáczné Gold­stein Mérné Dobay Jánosáé Feuer Zsigáné Mos kovitz nővérek Rusz [...] Szeréna Duttkay Béláné és Lipóczy Ist­vánná úrnők továbbá Keller Mariska és [...]
109. 1903-10-11 / 41. szám
[...] János és társa 8 Szőke István és társa 14 7 Filipinyi [...] Koriolán dr Keppieh Frigyes Berthóty István ifj dr Jantsovits Emil A [...] 3 3 koronát Goldberger Ignácz Feuer Márk Gyepes Gergely Ulelai Antal Tóth Lajos Sugár István Exner János 2 2 korona [...]
110. 1902-08-03 / 31. szám
[...] Endrőd 961 05 Dr Hajnal István Békés 960 71 Zsíros András [...] Békéscsaba 930 20 ifj Laurinyecz István Békéscsaba 926 25 Tenner Lipót [...] Gusztáv Békéscsaba 868 81 Bolla István Pusztaföldvár 866 80 Tepliczky János [...] Zahorán György Békéscsaba 695 19 Feuer Márk Orosháza 694 09 Belenta [...]
111. 1900-01-14 / 2. szám
[...] Orovecz Albertné Máyer Frigyesné Paulik Istvánná Lindenberger Alajosáé Keresztény Gergelyné Ju­nászka Istvánná Juhász Lajosné Diószegi Jánosné Dávid [...] korona özv Reinhardt Józsefné Szabó István Bartos Ferencz Takácsy Lajos Brösztel [...] Kopasz Ferencz Oszuzky János Tarkó István Gremsperger Pál Cs Demkó József [...] Kálmán Zsigmond és társa 5 Feuer Márk 15 árleengedéssel az utóbbi [...]
112. 1900-12-09 / 49. szám
[...] Dobay János cselédscgi ruházatok vállalkozó Feuer Márk és a csizmák vállalkozó Siflis István szállítása tárgyában meg­tartott árlejtésről felvett [...]
113. 1902-12-14 / 50. szám
[...] Mór és Goldberger Ignácz üzletei Feuer Márk készruha üzlete Breznay Katz [...] egybekötve A rendező bizottság Noránt István elnök Dr Varga Lajos alelnök [...] Szőke Péter Nyikora Illés Fábián István Fábián János Arató István Illés József Gergely Pál Csomós István Csőke Péter Vidó János Ad [...]
114. 1901-01-27 / 4. szám
[...] m kir belügyminisztériumból le­jött dr Feuer Náthán egészségügyi felügyelő a ki [...] Lendvay Sándor 10 kor Beliczey István 10 kor Csabai takarékpénztár 10 [...] kis keresetöm III Pál Jakab István ez alatt Istennek tetsző békességgel [...] Potóczky Márton Nóvery Ká­roly Kukla István Ficzere Mihály Balog István Verner István Puczkó Mihály Seibert Jakab Szabó [...]
115. 1903-11-29 / 48. szám
[...] törvényhatósági bizottság képviseletében dr Hajnal István megyebizo tsági tag továbbá Popovits [...] bájos menyasszo­nyát Urbán Juliskát Urbán István makói tekinté­lyes kereskedő kedves és [...] ajáulattevők Blum Sándor Budapest 11 Feuer Márk Orosháza 25 és özv [...] könnyebbé Midőn 900 évvel ezelőtt István fejedelem a római pápához küldött [...]
116. 1903-12-27 / 52. szám
[...] békés­csabai főszolgabírói állásra dr Berthóty István vár­megyei tb főjegyző Seiler Elek [...] kir pénzü yigazg itóság Kiss István t kir pénzügyigazgatóság nevében szóltak [...] ajánla­tok közül nem Teván hanem Feuer Márk orosházi ezég ajánlatát fogadták [...]
117. 1895-08-25 / 34. szám
[...] Öcsöd 913 30 Dr Hajnal István Békés 904 30 Prág Lajos [...] András Szeghalom 854 75 Mikolay István Orosháza 850 14 Dr Papp [...] Gynla 837 26 Ra vasz István Orosháza 830 97 Künstler Sámuel [...] Janurik György Szarvas 550 53 Feuer Márk Oros­háza 549 57 Ketter [...]
118. 1900-11-18 / 46. szám
[...] én délután volt Özv Danczkay Istvánná Demkó Terézia asszony folyó hó [...] valamint gyermekei Béla Józbí Károly István János Gyula és Mariska özv [...] nép­bank Medgyaszai és társai Ravasz István Bázár Gyula Mikolay István Künsztler Sámuel Ág ev egyház [...] Antal Leitner Zsigmond Mecséri Lajos Feuer Márk Györgyi Antal 8 z [...]
119. 1888-03-11 / 11. szám
[...] Füchse Adolf és neje szül Feuer Katalin a maguk valamint gyer­mekeik [...] n s z k y István volt kondorosi urodalmi gazdatiszt és [...]
120. 1896-10-04 / 41. szám
[...] dr JEteisz Miksa dr Haj­nal István Grócz Béla dr Dunay Alajos [...] János dr Nagy Ernő Lacsny Ist­ván Winkler István Debreczeny Károly Freund A orvos [...] Bende Al­bert Badics Elek Sűdy István Lőrinczy István Kulpin Dániel Réthy Béla dr [...] Mór Altman Ármin Kriszaber Ignácz Feuer Márk Baka Gyula Pollák Jakab [...]