Békés, 1902 (34. évfolyam, 1-53. szám)

1902-08-03 / 31. szám

Urszinyi Dezső Békéscsaba 1276 98 Ifj. Pataj György Békéscsaba 1268*50 Kliment Z. György Békéscsaba 1259'53 Gróf Altnásy Thassilo Szeghalom 1259'48 Hartensteiu Vilmos Gyoma 1247*50 Maczák L. György Békéscsaba 1237*79 Mező Sándor Szeghalom 1198 04 Czinczárn Adolf Gyula 1189*26 Polgár Ödön Füzesgyarmat 1187 80 Haraszti Sándor Békéscsaba 1187 20 Zahorán Pál Békéscsaba 1174*93 Kovács L. Mihály Békéscsaba 1166*54 Bakos Mátyás Békéscsaba 1165*16 Kalmár József Endrőd 1134*05 Weisz Ede Békéscsaba 112460 Kiss László Békéscsaba 1124 55 Ifj. Kohlmann Ferencz Gyula 1123*16 Braun Ádám Békés 1115*73 Ifj. Gajdács János Békésosaba 1108 99 Nagy Imre Köröstarcsa 1107*85 Seiler Elek Békéscsaba 1100*53 Vidovszky Károly Békéscsaba 1088*86 Lipták V. János Békéscsaba 1080*70 Ketter Károly Békéscsaba 1075*73 Nyitray Jenő Szeghalom 1058*— Kováos Mihály Békéscsaba 1056 68 Pleas N> L. Kondoros 1054*95 Bakucz Tivadar Békés 1043 93 Gerlein Reinhart Gyula 1043*42 Ladies György Gyula 1042*36 Reck József Csorvás 1034*42 Kondacs Pál Szarvas 1032*38 Molnár 0. János Békéscsaba 1024*47 Lőwy Sámuel Békéscsaba 1022*66 Varságh Béla Békéscsaba 1019 44 Bulla Sándor Orosháza 1017*84 Reichardt József Békéscsaba 1017*20 ifj. Borgula Pál Szarvas 1013 75 Kliment Sz. János Békéscsaba H)13'48 Dr. Chrisztó Pál Szeghalom 1012 56 Gémes Ferencz Orosháza 1010*32 Kitka György Békéscsaba 1005*80 Borsothy Géza Füzesgyarmat 1005*70 Végh Gábor Gyula 1003*77 Kovács Szegény Ádám Békéscsaba 1003*75 Schultz Imre Mezőberény 991*84 Hanó Pál Békéscsaba 986*74 ifj. Laczó János Békéscsaba 983 03 Laczó András Békéscsaba 967*07 Décsey József Békéscsaba 964 98 Bagi Pál Mezőberény 964*48 ifj. Miskucza György Gyula 964*18 Such János Békéscsaba 963*64 TJhrin Mihály Endrőd 961*05 Dr. Hajnal István Békés 960‘71 Zsíros András Békéscsaba 943*43 Gyáni Zsigmond Füzesgyarmat 939 65 Achim János Békéscsaba 938*42 Gonda János Békésszentandrás 937 25 ifj. Hrankó Mihály Békéscsaba 936*55 Achim F. András Békéscsaba 934*45 Achim V. Pál Békéscsaba 932*73 Bottyánszky János Békéscsaba 930*20 ifj. Laurinyecz István Békéscsaba 926*25 Tenner Lipót Pusztaföldvár 922*29 M. Grósz György Kétegyháza 917*37 Kovács Antal Orosháza 916*15 Medovarszky Pál Békéscsaba 910*89 Dr. Fáy Soma Békéscsaba 907 36 Salamon János Békéscsaba 90044 ifj. Achim L. András Békéscsaba 896*65 Reiner Béla Kondoros 895*43 Janovszky János Békéscsaba 894*66 Grósz Arnold Szeghalom 893*45 Bajcsy János Békéscsaba 889*88 Gyáni András Füzesgyarmat 876*81 Jakabfy Jenő Füzesgyarmat 875*20 Litauszky György Máté Szarvas 874*87 Oláh Antal Öcsöd 870*57 sik utat elölről s intrikus-színész lett. Tarján Gida huszárruháját ledobva, eljátszotta Bibe- rachot, Jágót, Szvengálit; s lelki ereje meghozta számára a siker rózsáját, a mindennél többet érőt, a boldogítót, melyért érdemes volt oda­hagyni egy más levegőjű életet. A közönség és a kritika elismeréséhez hozzájárult a harmadik : a direktoré, ki Zilahi Gyula képében jelent meg Mariházy előtt, ó volt a legelső, akit társula­tához szerződtetett s nemcsak mint színészt, hnnem mint rendezőt is. Tulajdonképeni szinész- pályáját Aradon kezdi meg tehát s itt hivatása lesz rendezői mivoltánál fogva, a drámai elő­adások irányára befolyást gyakorolni s ehhez jóizlése, előkelő modora, képzettsége bizonyára jó tanácsokat fognak neki adni. Ami még mind­ezekhez szükséges: az ambicziója pedig virágjá­ban van. (Losonczy Loltán.) T. Németh János. Apaszinész és van olyan kvalitása, melyet sok igazgató többre tart min­den más egyéb tehetségnél: szorgalmas ember. Él-hal a színpadért, melyen ma kevés tapasz­taltabb és többet átélt szinész jár, mint Németh János. Egyszerű hü és becsületes munkása a magyar színpadnak, egyszerű, hü és becsülettel megjátszott minden alakja, amit a közönség elé visz. Hogy merre járt ? Mindenütt. Igazán cso­dálnék, ha némi keresés után fel nem fedezi memóriájában — vagy naplójában — az Aradon töltött napok kedves emlékeit. Achim Gusztáv Békéscsaba 868 81 Bolla István Pusztaföldvár 866*80 Tepliczky János Szarvas 862*89 Nagy József Pusztaföldvár 861*22 Scbreyer József Békéscsaba 857*55 Fábián Gábor Köröstarcsa 850*97 Seres Gyula Szeghalom 845*97 Dr. Szondy Lajos Békéscsaba 845*71 ifj. Csernik János Békéscsaba 843*37 Mokry Sámuel Békéscsaba 84*2*30 Kovács Szegény Mihály Békéscsaba 836*96 Janurik György Szarvas 834*12 Botyánszky András Békéscsaba 829*22 Dán József Csorvás 822*28 Mázán M. János Békéscsaba 822*14 Horváth József Pusztaszenttornya 821*27 Szerető Imre Gyoma 820*06 WeiBz Mór Gyula 819*85 Szirmai L. Árpád Szarvas 819*21 Dr. Haviár Gyula Szarvas 818*12 Hankó F. Mihály Békéscsaba 815*72 Friedmann Mór Békéscsaba 811*44 Kiss Pál Kondoros 809*27 ifj. Zahorán György Békéscsaba 808 73 Dezső Antal Öcsöd 805*18 Janurik Mihály Szarvas 795*16 Hursán János Békéscsaba 793*42 Rózsási Ignácz Békés 788*10 Griecs T. György Békéscsaba 788*01 Bázár Gyula Orosháza 782*47 Endrész András Gyula 776*61 Nagy József Szeghalom 773*97 Rosenberg József Orosháza 771*84 Valkovszky Mihály Csabacsüd 760*96 Kalocsa István Gyoma 758*78 Kovács Lajos Gyoma 758*53 id. Melis Pál Szarvas 750*85 Dr. Pollner Ödön Békéscsaba 749*82 Pollner Aladár Budapest 749*82 Bélén ka Pál Békéscsaba 749*60 Laczó Pál Békéscsaba 746*52 ifj. Zahorán György Békéscsaba 746.07 Tímár i. János Endrőd 740*89 Botyánszky Mihály Békéscsaba 737*41 Dorotovics Pál Tótkomlós 737*34 Neumann György Gyula 786*16 Zsilák Mihály Békéscsaba 73439 Kis Pál Gyúró Szarvas 730*38 Mengyán Pál Békésesaba 728*79 B. Szabó Sándor Békés 728*27 Lepény Pál Békéscsaba 727 61 Erkel JánoB Gyula 721*83 Tóth Zsigmond Füzesgyarmat 719*19 Lehóczky György Tótkomlós 716*63 Boros Márton Tótkomlós 709*58 Grünwald Adolf Pusztaszenttornya 701*50 Zahorán János Békéscsaba * 699*— Kocsor Gergely BékéB 698*54 Homoki Péter Füzesgyarmat 697*97 Zahorán György Békéscsaba 695*19 Feuer Márk Orosháza 694*09 Belenta Mihály Békésosaba 693*40 T. Veres György Békés 684*73 Sipiczky K. János Békéscsaba 680*85 Belenka Ádám Békéscsaba 679*74 id. Brhlik Pál Békéscsaba 676*63 Lukoviczky János Békéscsaba 675*43 id. Huszár Pál Békéscsaba 673*41 Drienyovszky András Békéscsaba 671*47 Kiss György Szeghalom 670*51 Kocsondi Mihály Pusztaszenttornya 669*45 Holéczy Gusztáv Szarvas 666*28 id. Belenta János Békés 665*42 Korosy János Békécsaba 664*91 bzrnka János Szarvas 664*88 Braun D. Ádám Mezőberény 663*79 Zsilinszky Mihály Budapest 663*05 Drienyovszky János Békéscsaba 660*50 egész más, komoly művészi ambicziók foglalják le. Mefisztó-ja a Fausztban, Tinió-ja a Bajazzók- ban, Czilley-je a Hunyadyban, majd Pry Pál-ja, Lindorf-ja mindmegannyi olyan alakitás, melye­kért a közönség nem szokott vastapsokat adni. Csak a komoly hozzáértő ember tudja, hogy mi a különbség Mefisztó és Csuli, Pry Pál és Vuncsi között. Nos, Polgár Sándor is inkább Csulijai és Vuncsijai révén lett közkedveltté, mert a görög-tüzes szerepek jobban vakítanak. Ám ez a Polgár művészetéből nem von le sem­mit. Mert ha mint Mefisztó értékes, művészi tökélyen álló jellemzésével, magas zenei tudás­sal tud hozzáférni a szakértő szivéhez, úgy vi­szont meg kell jegyezni, hogy mint Csuli, Vuncsi, Tamarind nem bohóczkódik, hanem a jóizlés ha­tárain belül kelti életre ezeket a szerepeket. Igaz ugyan, hogy a közönség jórésze nem disz- tingvál és szívesebben tapsol a zsonglőrnek, Knock about-nak és a Dummer Augusztnak, mint a finomult ízlésű, szellemes művésznek, de hát ez ismét Polgár javára könyvelendő el, mert Polgár mégis kedvencz. Az aradi színház­ban az énekes darabokat ő rendezi. Ebbe a sze­repbe már évek hosszú során át Krecsányinál tanult be s Krecsányi most is nagyon sokszor rászorul a kezére. Operánál még mindig nem tudja nélkülözni s a mikor Polgár beteszi a lá­bát a színházba, Krecsányi, aki prototípusa az örökké aggódó, mindenre féltő gonddal ügyelő igazgatónak, hazamegy és lefekszik. Ilyenkor azt möndja : Polgár Sándor. Polgár Sándort tömören így lehetne jellemezni: operabuffó, családapa és leendő virilista. Különben a szinészvilágban képviseli a jómódú nyárspolgár-elemet. Már tudniillik a viszonylagos nyárspolgár-elemet. — Ráunt az örökös vándoréletre s most állandó fészket rakott Aradon. Egyebekben az aradi közönség kedvencze, bár a közönség arról az oldaláról szerette meg, melyet Polgár nem sze rét mutogatni. A közönség Polgárt, mint bur­— Ma nem vagyok direktor, itt van Polgár Polgár most — ki gondolná felőle — negy­ven éves és huszonhét éve szinész. Főbb sze­repei : operákban: Mefisztó (Fauszt), Bartholó (Szevillai borbély), Czillei (Hunyady), Kezal (Eladott menyasszony), Triston (Mártha), Baskír (Lallaruk), Fernand (Cremonai hegedűs), ope­rettben : Lindorf (Hoffmann meséi), Calabusus (Nap és Hold), Crustillac (Gascognei), Bimbó (Bolond), Gáspár apó (Kornevillei harangok) leszk-komikust szerette meg, holott Polgárt)Vuncsi (Gésák), Csuli (San-Toy), Tamarind (Kis T a n ii g y. A gyulai áll. segélyezett gimnáziumi irányú polgári iskola értesítője. Az értesítő azon tükör, melyből a szakember az iskola beléletét minden árnyalatával együtt megítéli. A gyulai polgári iskola növendékei, ami a quantitást illeti, megfelelnek bár­mely gimnázium népességének, négy osztályban 155 tanuló s e szám évenkint állandóan nő, ami azonban a qualitást illeti, ez a szemeszter mintha visszaesést mutatna a régebbi időkhöz képest. Az intézet szellemi vezetéséből nem hiányzik a kiváló intelligenczia, párosulva pedánssággal, tán még szi­gorúsággal is; ez fejti meg, hogy a haladók száma csak 87, (60 o/o) a bukottaké pedig 48, (30%); itt mindenesetre mérlegelendő, hogy a tanítás évközben, a legjobb szorgalomidőben járvány miatt 2 hónapig szüuetelt. A tanterv és tananyag pontosan egyezik a gimnázium tantervével, sőt az írásbeli feladatok száma itt több, a tanórák száma is több ; a termé­szetrajz, mennyiségtan és történet anyaga is terje­delmesebb. A latin anyag ugyanaz, ami a gimnázium négy alsó osztályában. Nem hiányzik tehát más a sikerhez, mint tanuló, aki tanuljon. Beíratott 155 tanuló : róm. kath. 72; ev. ref. 36; izraelita 25; gör. kel. 12; más vallásu 10; — anyanyelv szerint magyar 137. német 5, oláh 12, tót 1. — Helybeli 124, vidéki 31. — Kitűnő volt 2, jelés 6, jó 34, elégséges 45. elégtelen 48, osztályzaton 20. — Az igazgatói jelentés részletesen beszámol az évközben előfordult eseményekről, fegyelmi tekintetben az iskolában semmi szigorú eljárás szüksége fel nem merült; a valláserkölcsi nevelésre nagy gond for- ditlatott. Tandijelengedésben 76 tanuló részesült, ingyen tankönyv kiosztatott 478 darab. Az év végén tartott záróünnepélyen több tanuló kitűnt ügyes sza­valattal ; előadatott több kétszólamu dal kár, bogy ezek oly magas alaphangból intonáltatnak, hogy a tanulók megerőltetését és kifáradását, a korai hang- csappanást vonják maguk után. Az iskola felszere­lése és vagyoni állapota kedvező ; az ifjúsági könyv­tár 724 kötet, a szakkönyvtár 761. A természettani szertár 2036 darab tárgyat lajstromoz. A gimnázir umi irány a következő tanévre előirányzott tan­könyvekben is kifejezést nyer. Mindenesetre hát­rányára szolgál az intézetnek, hogy a gyulai gim­názium tervezése miatt helyzete ez idő szerint átme­neti s a hiányzó tanszék teendőit is a rendes tanárok látják el, ami kimerítő. Egyáltalában nem értjük, miért nem töltik be a rajztanári tanszéket már most egy középÍ8kolki képesítésű rajztanárral, kit a gim­názium is bizonyára átvehetne. Hátrányos az is, ha ily magasabb tanintézetet évközben — csekély és az iskolát nem érintő járvány miatt — pár hónapra bezárnak, amit csak a legvégső esetben kellene tenni. Mi, kik a gyulai polgári iskola taneredmé­nyét mindenkor méltányoltuk, az erők buzgóságát elismertük, teljes megnyugvással, bizton reméljük, hogy azok működését — rendes körülmények kö­zött — a jövőben is a kellő siker fogja koronázni. A békési államilag segélyezett ev. ref. főgim­názium értesítőjét olvasván, nem titkolhatjuk el örömünket e tősgyökeres magyar, alföldi főiskola fejlődése és haladása felett, ami abban nyilvánult, hogy daczára a toruyosodó akadályoknak, mégis sikerült az intézetet egész 8 osztályúvá fejleszteni, szökevény); vígjátékban : Sher dau (Végrehajtó), Godíroy (Hálókocsik ellenőre), Pry Pál, Coulisset ur), Kikapós patikárius; népszínműben: Gonosz Pista (Falu rossza), Veréb Jankó (Vereshaju), Márton (Csikós), Peták (Piros bugyelláris), Geli- ezéri (Sárga csikó), Csura Máté (Gyimesi vad­virág), Ficzere (Amit az erdő mesél) stb. (Hunyár Algernon). Sarkadi Aladár. Falun kezdte és Debre czenböl nehezen eresztették el. Szimpatikus em­ber, a komikusok ritkább fajtájából : énekelni is tud. Mint tenor-buffó és naturburs sok sikert aratott. A kollegái pedig sohasem irigykedtek rá, mert ezt a vidám legényt még a riválisai is szeretik. Tukorai Lóránt. Ennek a dallamos névnek viselője a magyar színészet egyik legérdekesebb tagja. Róla van másolva a legolvasottabb ma­gyar élezlap népszerű alakja, szinész-tipusa. A szerénység mintaképe: az a meggyőződése, hogy egy szinész sem ér meg többet || forint 33 krajezár téli és 33 forint 33 krajezár nyári havi gázsinál, hitvány az a művész, akár a Nemzeti bandában van is, a ki többet elfogad és gond­nokság alá való a direktor, a ki többet ad. Csak egyben könnyelmű : az élezeit, amelyek pedig kincseket érők, ingyen s a legpazarabbul osz­togatja. Egyébként jóízű komikus, aki szerepeit a meleg kedély és a kedvderitő humor bőséges forrásában füröszti meg. Végh István. Két évtizednél hosszabb ideje szolgálja már a magyar szinészetet. Erdélyi ember s egyszemélyben két művész: szinész is, festő is. Mostanában inkább csak fest, gyönyörű díszleteket, ízléses szalonokat és hangulatos tá­jakat. Mikor először járt Aradon, 1887-ben, akkor fogta rá a festésre Krecsányi, aki vele állíttatta ki az Ember tragédiáját. Népszínművekben, ma­gyar darabokban vannak kitűnő szerepei, de mégis talán büszkébb a festett remekeire. ahoj a nyilvánossági jogot megszerezni s az első érettségi vizsgálatokat az elmúlt tanévben megtar­tani. Az iskola létkérdésében és fejlődésében ez a fő momentum, mely virágzását biztositandja, mert hiába klasszifikálja a közvélemény a középiskolá­kat oly előszeretettel, hiába állít fel rangfokozato­kat; ez mai nap túlhaladott, meddő vita, mert a vidéki gimnáziumok érettségi bizonyítványa éppen olyan értékes, mint a székesfővárosi mintagimná­ziumé, a tanterv pedig oly egyöntetű s oly ellen­őrzés alatt áll, hogy a szülők e tekintetben teljes megnyugvással lehetnek. A békési főgimnázium 9 tanár vezetése alatt állott. (A gyulai 14-el tervez­tetik) A beirott növendékek száma 182 volt. Azok többsége (50 százalék) ev. ref. vallásu, azután kö­vetkeznek szám szerint a róm. katkolikuBok (25 százalék), az izraeliták (22 százalék). A tanulók anyanyelvre nézve: 9 román leszámításával —ma­gyarok; illetőség szerint békési: 128, megyebeli 16, más megyebeli 17. A szülők polgári állása sze­rint : értelmiségi 31, tisztviselő gyermeke 25, ipa­rosé 40, kereskedőé 20, földmivesé 38, szolga és munkásé 7. Legnagyobb százalékban tehát a közép- osztály van érdekelve. Az általános osztályzat sze­rint haladó 129 (80 százalék), bukott 32 (20 szá­zalék), az eredmény tehát megnyugtató, sőt jó. A gimnázium fizikai szertárának gyarapítására 1873 ko­rona fordittatott, fejlesztetett az iskolai könyvtár és a természetrajzi szertár is. Nagy tevékenységet fej­tett ki az ifjúsági önképzőkör is Nagy Lajos tanár vezetése alatt. Az összes tantárgyak a tanterv sze­rinti kellő terjedelemben taníttattak. A világtörté­netből az V. oszt. kezdi a középkort (a IV. osztály végzi Magyarország történetét) melyik osztály hol és mikor tanulja az Ókort? A tanulók nevelése ha­tározott magyar nemzeti irányú, a mi kitűnik a tanévnek az értesítőben vázolt történetéből. Ha az intézet uj helyiségei készek lesznek s az ígért állam­segély egészen folyósittatik a békési gimnázium egyike lesz az Alföldön a magyarság erős várának. Hírek. Kossuth-szobor Gyulán. Lapunk múlt számában megindított gyűjtésűnkre s azzal kapcsolatos felhí­vásunkra a gyulai közönség — eddig legalább — hi­deg maradt. Tudomással bírunk ugyan a társadalom egyes körében megindult gyűjtésekről, melyeknek eredménye annak idején, ha a gyűjtő ivek lezárat­nak, közöltetni fog, de mégis csodálkozással tölt el bennünket, hogy a megindult mozgalom oly cse­kély viszhangot kelt, hogy épen azok, a kiktől leg­többet vártunk, a politikai szereplők, a kik a Kossuth név örökös hangoztatásával indultak a választási barezokba s akik annak idején nagy elok- vencziával verték mellüket az »igaz hazafiság* jegyé­ben, zsebeiket nem hajlandók oly mértékben meg­nyitni, mint annak idején torkukat kinyitották. De ne álljunk még elő vádakkal, korán volna. Nem akarjuk hinni, hogy a nemes mozgalom, már első lépésénél megakadt volna. Nem szabad feltételez­nünk Gyula város polgárairól, hogy hazafiasságát csak a nyelvén hordja, a szivében nem s a leg­csekélyebb áldozatoktól visszariad. Várunk türe­lemmel, mig szegények az ő garasaikkal, gazdagok az ő koronáikkal hozzájárulnak ahhoz a magasztos emlékhez, melyet a nemzeti kegyelet emel a heroszi korszak megszemélyesítőjének : Kossuth Lajosnak. Hisszük, hogy városunk polgárságának nem kell magyarázni, ki volt Kossuth Lajos s ha már meg­pendítették a szobor emelés eszméjét, Gyula vá­ros méltó lesz önmagához. Kossuth Lajos emléké­nek adózni, minden magyarul érző embernek köte­lessége, bárminő pártállásu, foglalkozású és hivatal­beli legyen is, mert Kossuth Lajos, Dem a pártok, hanem az egész magyar haza szabadságáért állott síkra lánglelkével, a kinek emlékét pártszempont­ból felfogni, a napi politika kicsinyességébe bele­vonni profanizálása a históriának. Reméljük, hogy a megindult mozgalom nem oszlik el, a bizottság melyet ez irányban már eddig is mulasztás terhel — legközelebb összeül s a gyulai Kossuth-szobor mozgalom méltó lesz a városhoz, annak polgárai­hoz, eredményébe és kivitelében. A vármegye rendkívüli közgyűlésére, a melyet augusztus hó 14-én fognak megtartani, a héten fogja kibocsátani a meghívókat dr. Daimel Sándort főjegyző. A közgyűlésre csak néhány sürgősebb el­intézést igénylő tárgyat vesznek fel úgy, hogy a tárgysorozat mindössze 8—10 pontból fog állani. A vármegye közigazgatási bizottsága augusz­tus havi rendes ülését f. hó 11-én fogja megtartani, a melynek tárgya lesz a bizottság félévi jelentésé­nek megállapítása is. Nyugdíjazott honvéd. Az 1848/49-iki honvéde­ket nyugdíjazó bizottsig Simonyi Sámuel békési lakost volt 48/49 iki honvéd fővadászt nyugdíjazta. A vármegyei legtöbb adótfízetök névjegyzéke. Békésvármegyei legtöbb adótfizetőinek ideiglenes névjegyzéke az 1903. évre, melyet lapunk más helyén egész terjedelmében közlünk, a vármegyei szám­vevőség által egybeállittatván folyó hó 6-ig—mint megírtuk — ugyanott bárki által megtekinthető s ugyanezen határidőig az ellen a vármegyei igazoló­választmányhoz felszólamlások adhatók be. A név­jegyzékben mindenkinek az adója egyszeresen van kitüntetve, azok tehát, a kik a törvény értelmében adójuk kétszeres beszámítására tarthatnak igényt, ezen igényüket szintén az igazoló-választmányhoz tartoznak bejelenteni, igazolni és pedig az igazoló

Next

/
Oldalképek
Tartalom